OKTATÁSI PROGRAMOK
 WB01540_.gif (632 bytes)
felsprog.jpg (2603 bytes)
WB01540_.gif (632 bytes)
KÖZOKTATÁS
eselyprog.jpg (6004 bytes)
WB01540_.gif (632 bytes)
SZOCIÁLIS PROGRAMOK

WB01540_.gif (632 bytes)

ROMA PROGRAMOK
WB01540_.gif (632 bytes) KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI PROGRAMOK
WB01540_.gif (632 bytes) EYGYÉB PROGRAMOK
15 éves a Soros Alapítvány

wpe1C.jpg (2382 bytes) Kuratóriumok

Erről az oldalról az 1999-ben meghirdetett programjank tájékoztatóját, és a nyertesek listáját érheti el. A programokat az 1999-es programstruktúra szerint soroltuk fel.

felsokt.jpg (5403 bytes) DÖNTÉSEK
Megszűnt Általános külföldi ösztöndíjak (227/1) Nyertesek névsora
* Általános pályázatok (200) Nyertesek névsora
* Belföldi doktorandusz program  (230..) Nyertesek névsora
Megszűnt Belföldi vagy külföldi tudományos rendezvényen való részvétel  (247) * Nyertesek névsora
* Belföldi szakmai továbbképzési ösztöndíj (222) Nyertesek névsora
* Bolognai Egyetem (227/5) Nyertesek névsora
* Bristoli Egyetem (227/3) Nyertesek névsora
* Diáktanácsadó központok (226) Nyertesek névsora
Megszűnt Egyetemi, főiskolai felvételt segítő programok (231/1, 231/2, 231/3) Nyertesek névsora
* Felsőoktatási együttműködési és programinnovációs pályázat (FEPP) (238) Nyertesek névsora
* Felsőoktatásban tanuló, érzékszervi - és mozgássérült fiatalok segítése (232) Nyertesek névsora
Megszűnt Kiegészítő ösztöndíjprogram külföldi művészeti képzéshez *(297) Nyertesek névsora
Megszűnt Kiegészítő ösztöndíjprogram külföldi PH.D. és másoddiplomás képzéshez (220) Nyertesek névsora
Megszűnt Leuveni Egyetem (227/2) Nyertesek névsora
Kiírás 1998-ban Oxfordi Egyetem (282) Nyertesek névsora
Megszűnt Párizsi Magyar Intézet (2278) Nyertesek névsora
Megszűnt Salzburg Medical Seminar (252) Nyertesek névsora
* Szakkollégiumi programok  (240..) Nyertesek névsora
Társadalmi kezdeményezések a felsőoktatásban (286) Nyertesek névsora
* Research Support Scheme (OSSF pályázata)
Megszűnt Weizmann Intézet  (227/4) Nyertesek névsora
kozokt.jpg (5455 bytes)

DÖNTÉSEK
* Alternatív pedagógiák támogása (216/1)

Nyertesek névsora

*

Alternatív pedagógusképzés támogatása (781/2)

Nyertesek névsora
* Diákújságíró-verseny (779/3) Nyertesek névsora
* Egy iskola - egy falu pont létrehozása (775/6) Nyertesek névsora
* Fogyatékos gyermekekkel foglalkozó intézmények támogatása (211/3) Nyertesek névsora
* Hozzájárulás a Jefferson programhoz (704/2) Nyertesek névsora

Folyamatos

I*EARN program (263) Nyertesek névsora
* If you... társadalmi tényfeltáró (743/5) Nyertesek névsora
* Informatikai oktatási anyagok fejlesztése (704/3) Nyertesek névsora
* Kistelepüléseken működő iskolák informatikai támogatása (701/3) Nyertesek névsora
* Kistérségi közoktatási együttműködés (700/3) Nyertesek névsora
* Kistérségi számítástechnikai program (704/1) Nyertesek névsora
* Környezeti nevelési mintaiskolák (775/3) Nyertesek névsora
* Középiskolai kollégiumok helyi közösségi programjának kiegészítő támogatása (750/1) Nyertesek névsora
* Középfokú iskolák mellett működő alapítványok kiegészítő támogatása (788/1) Nyertesek névsora
* Középiskolai kollégiumok speciális, modellértékű programjainak támogatása (750/2) Nyertesek névsora
  Közoktatási információs hálózat
* Közoktatási tapasztalatok nemzetközi terjesztése (710/2) Nyertesek névsora
  Közösségi iskolák
* Közösségi iskolai programok kistelepülések részére (262/1) Nyertesek névsora
* Külföldi középiskolai ösztöndíj hátrányos helyzetű diákoknak (719) Nyertesek névsora
* Modellértékű általános- és szakiskolai programok (211/1) Nyertesek névsora
* Nevelőotthonok támogatása (211/2) Nyertesek névsora
* Oktatási intézmények nemzetközi együttműködése (710/1) Nyertesek névsora
* Önfejlesztő középiskolai kollégiumok (218/1) Nyertesek névsora
* Ösztöndíj szociálisan hátrányos helyzetű diákok számára (788/2) Nyertesek névsora
* Pedagógiai lapok támogatása (779/2) Nyertesek névsora
* Pedagógus szakmai szervezetek támogatása (777/1) Nyertesek névsora
* Tanárképzés támogatása (799/2) Nyertesek névsora
* Vendégtanár év az USA-ban  (713) Nyertesek névsora
kultura.jpg (6542 bytes) DÖNTÉSEK
  A Soros Alapítvány Díjai
* Civil kezdeményezések a kultúrában (486) A nyertesek névsora
* Forgóeszköz hitel könyvkiadók részére (423) A nyertesek névsora
* EBSCO internetes szolgáltatás igénybevétele  
  East-East program (404) A nyertesek névsora
* East translates east - könyvkiadási program (426) A nyertesek névsora
* Előadóművészeti program (470) A nyertesek névsora
* Életrajzi monográfia megírása (411/2) A nyertesek névsora
* Folyóiratok az interneten (405) A nyertesek névsora
* Kortárs előadóművészeti szakirodalom megjelentetése (467) A nyertesek névsora
* Könyvtár-támogatási program (437) A nyertesek névsora
* Kultúra és művészetek (434) A nyertesek névsora
* Kulturális menedzsment (414) A nyertesek névsora
* Kulturális és művészeti kapcsolatok (Cultural link) (413) A nyertesek névsora
* Lap- és folyóirat-támogatás (401) A nyertesek névsora
* Mozgó műhely pályázat (468) A nyertesek névsora
* Olvasóbarát könyvtámogatás (421) A nyertesek névsora
* Papír alapanyagú dokumentumok restauráltatása (436) A nyertesek névsora
* Stúdiószínházi produkciók (469) A nyertesek névsora
* Stúdiószínházi produkciók / Befogadószínházak pályázata (469/1) A nyertesek névsora
* Tudományos periodikák (403) A nyertesek névsora
* Zenei CD program   (471) A nyertesek névsora
* Zenei program (435) A nyertesek névsora

 

Szociális programok

DÖNTÉSEK
* Afázia (850/3) Nyertesek névsora
* Betegjogok, betegcsoportok (801) Nyertesek névsora
* Fiatalok elkallódásának megelőzése (836/3) Nyertesek névsora
* Helyi összefogáson alapuló településfejlesztés (831) Nyertesek névsora
* Hospice program (843) Nyertesek névsora
* Idős emberek életminőségének javítása  (823) Nyertesek névsora
* Kitagolás A./ B./ (850/2) Nyertesek névsora
* Közhasznú foglalkoztatás (836/2) Nyertesek névsora
* Lakhatás megoldása (821) Nyertesek névsora

*

Leszakadó rétegek egészségügyi ellátása (844/A,  844/B ) Nyertesek névsora
* Kistelepüléseken a közhasznú foglalkoztatás ösztönzése (836/5) Nyertesek névsora
* Kistelepülések szociális gondjainak enyhítése (822) Nyertesek névsora
* Munanélküliek reintegrációja (836/4) Nyertesek névsora
* Önrendelkező élet (850/1) Nyertesek névsora
  Programok az esélyegyenlőségért (800)

Nyertesek névsora

* Részvétel és tolerancia (630) Nyertesek névsora
* Szenvedélybetegek ellátásának javítása (841) Nyertesek névsora
* Települési egészségterv (842) Nyertesek névsora
roma.jpg (4060 bytes) DÖNTÉSEK
* Év végi ösztöndíj jól tanuló, 6-7. osztályos általános iskolás roma fiataloknak (874) Nyertesek névsora
* Innovatív pedagógiai módszerek a roma gyerekek nevelésében, oktatásában (883)  
* Interetnikus orvosképző program (897) Nyertesek névsora
* Közös ösztöndíjpályázat középiskolásoknak és patronáló tanáraiknak (871)  
* Ösztöndíjpályázat felsőoktatásban tanuló roma fiatalok számára (876) Nyertesek névsora
* Pályázat érettségit adó középiskolába jelentkező roma fiatalok számára (875) Nyertesek névsora
* Roma egészségügyi és rehabilitációs program (896) Nyertesek névsora
* Roma jogvédő szervezetek (862) Nyertesek névsora
* Roma közösségi ház program (891)  
* Roma kultúra oktatása a pedagógusképzésben (885) Nyertesek névsora
* Roma médiaprogram (863) Nyertesek névsora
* Roma tanulók szakképzése (886) Nyertesek névsora
* Utcai szociális gondozó (street worker) képzési program (892)  
egyeb.jpg (3264 bytes)
  Mozgó mammográfiai szűrés (813)
  Soros-COLPI program (585)
  Számítástechnikai eszközök kölcsönzése (571)
  Utcagyerekek program (734)