ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓ
ROMA FIATALOK SZÁMÁRA *
KÓDSZÁM:
876

Vissza a programok felsorolásához

Beküldési határidő: 1999. szeptember 14-én lejárt

A pályázat célja
Minél több roma fiatal fejezze be felsőfokú tanulmányait, és szerezzen diplomát. Ezáltal kívánjuk elősegíteni a roma középosztály és értelmiség kialakulását.

Pályázhattak

Azok a roma fiatalok, akik az 1999/2000-es tanévben valamilyen államilag akkreditált felsőoktatási intézményben második vagy ennél magasabb évfolyamon tanulnak (legyenek akár levelező, akár nappali tagozatos hallgatók).

Az elbírálásnál a kuratórium figyelembe veszi a pályázók szociális rászorultságát, valamint azt, hogy hányadik és milyen diploma megszerzéséhez kérik a támogatást.

Az elnyerhető támogatás
Tíz hónapon keresztül havi 15.000 Ft ösztöndíj.

Az Alapítvány félévente fórumot rendez az ösztöndíjasok részére annak érdekében, hogy megismerje problémáikat, felmérje a támogatás hatékonyságát, valamint megtudja, hogy a hallgatók milyen módon tudnák segíteni a kuratórium munkáját. A fórumon mód nyílik egyéb, a hallgatókat érdeklő kérdések megvitatására, illetve a Romaversitas munkájához való csatlakozásra is.

A pályázati döntésekről szóló értesítés várható határideje: 1999. november

Vissza az oldal elejére