Logo.gif (28367 bytes) NEVELŐOTTHONOK TÁMOGATÁSA  * KÓDSZÁM:
2112

Vissza a programok felsorolásához

Beküldési határidő: 1999. október 20-án lejárt

A pályázat célja:
Azoknak a nevelőotthonoknak a támogatása, amelyek korszerű nevelési elvekre épülő, az állami gondozottak helyzetét javító, társadalmi integrációjukat és felzárkóztatásukat elősegítő, munkaerőpiaci esélyeiket javító programokat valósítanak meg.

A pályázhattak:
Állami gondozott gyerekeket segítő nevelőotthonok nyújthatnak be pályázatot.
Azok a pályázók, akik 1998-ban támogatást nyertek, csak az előző évi pályázatukban vállaltak sikeres megvalósítása és az elszámolási kötelezettségük maradéktalan teljesítése esetén nyújthatnak be újabb pályázatot.

A pályázni lehetett:
A fenti célokkal összhangban, a nevelőotthonokban élő gyermekek, fiatalok életminőségének javítását, kiemelten az iskoláztatás minőségének és színvonalának emelését elősegítő eszközök, taneszközök, berendezések beszerzésére, felújítására, illetve speciális programok finanszírozására.

Az igényelt támogatás felső határa: maximálisan 800.000 Ft volt.

A pályázati döntésekről szóló értesítés várható határideje: 1999. december 20.