BELFÖLDI DOKTORANDUSZ ÖSZTÖNDÍJ KÓDSZÁM:
230

Vissza a PROGRAMOK felsorolásához

Beküldési határidő: 1999. március 2-án lejárt

A pályázat célja:
A Soros Alapítvány a pályázatot magyar állampolgárságú, már abszolutóriummal rendelkező doktori (PhD) képzésben résztvevő diplomás szakemberek részére hirdeti meg azzal a céllal, hogy segítséget nyújtson számukra doktori disszertációjuk befejezéséhez.

Pályázhattak
- a doktori képzésben résztvevő, már PhD abszolutóriummal rendelkező szakemberek minden tudományágban. A kuratórium előnyben kívánja részesíteni a fiatal PhD aspiránsokat, de nem szab meg jelentkezési korhatárt. Pályázhatnak azok az utolsó éves doktorandusz hallgatók is, akik a PhD abszolutóriumukat csak a pályázati határidő lejárta után fogják megszerezni, de - amennyiben a kuratórium támogatja a pályázatukat -, vállalják, hogy a dokumentumot legkésőbb 1999 augusztus 31-ig eljuttatják az Alapítvány címére.

Csak magyar állampolgárok pályázatait fogadtuk. Jelen pályázati program nem fogadott el pályázatot a volt TMB ösztöndíjasok köréből.

Egyéb követelmények:

A támogatás formája:
Az elnyerhető támogatás: havi 38.000 forint ösztöndíj 12 hónapra (de legfeljebb a disszertáció védésre történő benyújtásáig), valamint 100.000 forint ún. céltámogatás szintén ösztöndíj formájában, amennyiben a pályázó a doktori disszertációját a periódus végére befejezi, és védésre beadja az arra illetékes doktori iskolához. (Az Alapítvány által fizetett ösztöndíjakat adók és járulékok nem terhelik.)

Amennyiben a pályázati periódusban sikerül a pályázónak a disszertációját befejezni és beadni, a témavezető is juttatásban részesül, melynek összege egyszeri alkalommal 100.000 forint ösztöndíj formájában.

A pályázati döntésekről szóló értesítés várható határideje: 1999 május közepe.


Az eredményről minden pályázót levélben értesítünk. Telefonon nem adunk felvilágosítást a bizottság döntéséről.