Környezeti nevelés
1998

[Környezetgyógyítás, avagy "borúra derű" *] - [Óvodai és környezeti nevelés *] -
[Pályázat mintaiskolává válásra *] -[Természetvédelmi táborok *]
[Egy iskola - egy falu *] - [Iskola és önkormányzat együttműködése * ]

DÖNTÉSEK - Vissza a programok felsorolásához


KÖRNYEZETGYÓGYÍTÁS, AVAGY "BORÚRA DERŰ" * KÓDSZÁM:
7754

Beküldési határidő 1998. május 10-én lejárt

Pályázók köre:
6-18 éves tanulók csoportjai, és tanáraik

A pályázó gyerekektől azt kértük, hogy

A beadott pályamunkában azt kértük a gyerekektől, hogy írják le:

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A PROGRAM CÉLJÁRÓL


Pályázat mintaiskolává válás támogatására *

Beküldési határidő: 1997. november 20-án lejárt

MIT ÉRTÜNK MINTAISKOLA ALATT? Fontos hangsúlyozni, hogy a mintaiskolák mellékelt leírása az optimumot jelenti; az itt olvasható szempontok nem kizáró jellegű kritériumok, hanem inkább célok. Terveink szerint a következő két évben zártkörű pályázatot hirdetünk a nyerteseknek a mintaiskolává válás folytatásához, a továbbfejlesztéshez.

Pályázhattak: általános iskolák és középiskolák (elsősorban gimnáziumok)

Pályázni lehetett


KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI TÁBOROK, TEREPGYAKORLATOK TÁMOGATÁSA * KÓDSZÁM:
7751

Beküldési határidő: 1998. március 24-én lejárt

A pályázat célja:
11-18 éves diákok számára szervezett, az iskola falain kívül folyó környezeti nevelés, élmény- és ismeretszerzés, továbbá természetvédelmi tevékenység elősegítése.

Pályázhattak:

Azok a pályázók, akik 1997-ben ugyanilyen célra támogatást nyertek a Soros Alapítványtól, csak az előző évi pályázatukban vállaltak sikeres megvalósítása és az elszámolási kötelezettségük maradéktalan teljesítése esetén nyújthatnak be újabb pályázatot. A kuratórium előnyben részesíti azokat a pályázókat, akik a pályázati cél megvalósításához más forrásból is kapnak támogatást.

Bevétel-orientált szervezetek, és a támogatás újraosztására pályázók a pályázatban nem vehetnek részt:

Az Alapítványtól megpályázott támogatás, a szakmai programok költségein túl, a tábor étkezési és szállás költségeinek 20%-át is tartalmazhatja (a hátrányos helyzetben lévő diákok részvételi költségeinek mérséklésére ).


EGY ISKOLA - EGY FALU *
avagy városi gyerekek környezeti nevelése falun
KÓDSZÁM:
7756

A pályázatok beküldési határideje: 1998. szeptember 15-án lejárt

A pályázat célja
Kis települések, falvak kihasználatlan ingatlanjainak alkalmassá tétele arra

A pályázhattak: Kis települési, falusi önkormányzatok, helyi szervezetek, egyházak

Előnyt élveznek azok a kistelepülések, falvak, amelyek

A pályázatban nem vehettek részt

A pályázat tartalma:
A kistelepülés, falu
egy megfelelő épületet felajánl, és a pályázaton elnyert összeg felhasználásával azt szükség szerint alkalmassá teszi az iskolás csoportok ott tartózkodásához és munkájához. Részletes tájékoztató

Vissza a lap tetejére