HOZZÁJÁRULÁS A JEFFERSON PROGRAMHOZ * KÓDSZÁM:
7042

Vissza a programok felsorolásához

A pályázatok beérkezésének határideje: 1999. május 14-én lejárt

A pályázat célja
A Jefferson program keretében az információs társadalomban való aktív, cselekvő részvételre felkészítő pedagógiai programok, iskolai gyakorlatok és az iskola keretein belül folyó tevékenységek támogatása.

Pályázhattak
Általános és középiskolák. Az intézményen belül pályázhat tanárcsoport, diákcsoport, tanár-diák vegyes csoport, illetve magánszemély, aki programjával az intézmény vezetésének bizalmát élvezi. Egy intézmény több pályázatot is beadhat.

Pályázni lehetett
A pályázat keretében a Jefferson program elveinek megfelelő, a számítógépet nem célként, hanem eszközként felhasználó folyamatos iskolai tevékenységek, kísérletek, elképzelések, helyi versenyek támogatására lehet pályázni (ösztöndíjas támogatás a programban résztvevők részére illetve dologi kiadások támogatása).

Előnyt élveznek azok a pályázatok:

A Jefferson program főbb gondolatait a Nevelés állampolgári részvételre és kreativitásra a számítógép segítségével: A Jeffersoni kísérlet c. cikk tartalmazza (Fizikai Szemle 96/1, Vámos Tibor).

Az elbírálás szempontjai
Előnyt jelent, ha az iskola saját források bevonásával is segíti a fejlesztést, valamint ha az iskola külső támogatók segítségével is gazdagítja felszerelését. Előnyt élveznek azok az iskolák, amelyek együttműködésen alapuló pályázatot nyújtanak be, és a kommunikációhoz a számítástechnika korszerű eszközeit használják (e-mail, BBS, INTERNET). További előny, ha az iskola tantestülete közös akaratról tud beszámolni pályázatában, és minél több iskolai polgárt tudnak a közös munkába bevonni.

Vissza az oldal elejére