Leszakadó rétegek egészségügyi ellátásának javítása
-  idős-ellátás és hajléktalan ellátás *
KÓDSZÁM:
844/A
844/B

Vissza a PROGRAMOK felsorolásához

Idős-ellátás (844/A)
Beküldési határidő
: 1999. november 15-én lejárt

A pályázat célja:

Magyarországon a kistelepüléseken, tanyákon élő idős emberek nagy része - a rendelőintézetek távolsága illetve a tömegközlekedés hiánya miatt- csak nehézségek árán jut egészségügyi szakellátáshoz, rehabilitációs szolgáltatásokhoz.
Ez a pályázati program azokat a modellértékű és a későbbiekben fenntartható kezdeményezéseket támogatja, amelyek megoldást kínálnak az említett hiányosságra.

A pályázók köre: civil szervezetek, intézményi hálózatok, háziorvosi és önkormányzati társulások.

A pályázat követelményei:

Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik több település ellátására vállalkoznak, és szervezik meg az idős lakosok számára, hogy hozzáférjenek minden, számukra fontos egészségügyi szolgáltatáshoz.

A pályázónak a program tartalmi leírása során ki kell térnie a következőkre is:

  • miként alakul a munkamegosztás a pályázó települések illetve szervezetek között
  • miként történik a közösség tagjaival a program megismertetése, miként valósul meg bevonásuk a programba, illetve miben nyilvánul meg a közösség tagjainak részvétele a program megvalósításában;
  • miért modellértékű a program;
  • milyen ütemezésben valósul meg a program, illetve a megvalósulás során melyek a mérföldkövek;
  • mi a program várható végeredménye, haszna a közösség egésze számára.

A tervezett keret: 25 millió forint

A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje: 2000. január 31.

 

Hajléktalan-ellátás (844/B)
Beküldési határidő: 1999. november 15-én lejárt

A pályázat célja:

Hajléktalan emberek részére létrehozott olyan egészségügyi alapellátási formák fejlesztése, amelyek segítséget nyújthatnak a betegségek diagnosztizálási, gyógykezelési hatékonyságának javításában.

A pályázók köre: non-profit szervezetek, nem állami hajléktalanellátó intézmények.

Pályázni lehetett:

  • már működő orvosi rendelők mellé betegszobák vagy betegágyak létesítésére (A betegszobák vagy betegágyak fenntartásának célja, hogy a beteg, de kórházi ellátást nem igénylő hajléktalan emberek - a megrendelő által biztosított szakmai felügyelet melletti - gyógyulását segítse.)
  • már működő orvosi rendelők eszközbeszerzésének támogatására (A támogatás olyan eszközök beszerzésére szól, amelyek javíthatják a diagnosztizálás hatékonyságát, valamint szélesíthetik a szolgáltatások kereteit pl. gyorsdiagnosztikai eszközök.)

A támogatás jellege: egyszeri hozzájárulás a szolgáltatás illetve az eszközbeszerzés megvalósításához.

A pályázat követelményei:

A pályázó hitelt érdemlően dokumentálja a kialakításra kerülő szolgáltatás működtetésének feltételeit, valamint az eszközfejlesztés költségeit.

A tervezett keret: 15 millió forint

A pályázati döntésekről szóló értesítés várható határideje: 2000. január 15.

Vissza az oldal elejére