A Soros Alapítvány fennállása óta ösztöndíjakkal, 1989 óta pedig díjakkal is támogatja a magyar szellemi élet kimagasló teljesítményt nyújtó alkotóit. Költők, írók és tudósok persze sok más formában is tapasztalhatták-tapasztalhatják az Alapítvány segítségét - mint folyóiratok, könyvek szerzői, művészeti rendezvények, bel- és külföldi konferenciák résztvevői, kutatócsoportok tagjai, stb. A személyre szóló díj vagy ösztöndíj azonban más és bizonyos értelemben talán több is. Egyszerre hivatott közvetlen, személyes módon kifejezni a magas színvonalú alkotómunka tiszteletét, megbecsülését és segíteni a kitüntetettet, hogy kreatív tevékenységét nyugodtabb feltételek között folytathassa.

Amint az alábbiakban olvasható, az Alapítvány kuratóriuma - többféle díj és ösztöndíj odaítéléséről döntött évente, a díjak “rendszere” és a díjazottak köre évről évre tágult-bővült, változott; s ha a magyar nyelven megszületett életmű minősége, szellemisége indokolja, földrajzi határokat is átlép.

Az Alkotói Díjak a kortárs magyar irodalom korszakos jelentőségű, új művészi formanyelvet teremtő szerzői, illetve a humán tudományok valamely diszciplínájában megkérdőjelezhetetlen eredményességgel kutató tudósok számára nyújtanak elismerést, így érthető, hogy a kulturális közvélemény már-már “életmű díjként” tartja számon ezeket a kitüntetéseket.

A magyar irodalom klasszikusairól elnevezett díjak kitüntetettjei esetében a díj a névadójáéval rokon műfajra és szellemiségre is utal. 1991 óta a Bibó Istvánról, Szűcs Jenőről és Ránki Györgyről elnevezett díjakkal hasonló megfontolás alapján tünteti ki az Alapítvány a társadalomtudományok, így a történettudomány, illetve a politikai gondolkodás, filozófia legjelesebb művelőit, és1996-tól kezdve bevezettük a Fülep Lajos díjat is, amely a művészetfilozófia, a művészettörténet területén végzett kiemelkedő munkásságot méltányolja.

Az irodalmi ösztöndíjakkal az Alapítvány az alkotómunka feltételeit igyekszik - legalább részben - egy évre biztosítani, elsősorban az ifjabb- és középnemzedék tehetségeire koncentrálva. 

1997-ben bevezettük a zenei és képzőművészeti ösztöndíjat is: két-két alkotó munkásságának elismerésére - az irodalmi ösztöndíjak odaítélésének támogatási filozófiáját követő indíttatással - és ugyancsak évente változó körből merítve. 1998-ban a Stúdiószínházi program kuratóriumának javaslatára vezettük be a legendás színházújító, Paál István emlékére a róla elnevezett rendezői díjat, amelyet a kísérleti-alternatív színház kimagasló művészi teljesítményt nyújtó alkotójának adtunk át.

2000-ben egységesítettük a díjak rendszerét: egy életmű díjat, 6 alkotói díjat, Solt Ottilia díjakat és egyéves ösztöndíjakat adományozunk.

Vissza az oldal elejére