DIÁKTANÁCSADÓ KÖZPONTOK * KÓDSZÁM:
226

Vissza a programok felsorolásához

Pályázati határidő: 1998. december 31-én lejárt

A magyar felsőoktatásból jobbára hiányoznak a komplex tevékenységű diáktanácsadó szervezetek, melyek a belföldi hallgatói lét és státusz problémáival foglalkoznak. A legtöbb felsőoktatási intézményben elkülönülten léteznek részfunkciókat ellátó irodák, ezek intézményesült formában való egyesítése számos előnnyel járna. Az Alapítvány e pályázat révén támogatást kíván nyújtani a nyugati felsőoktatásban szokásos, komplex tanácsadást nyújtó "student advising service" magyarországi meghonosításához.

Legfeljebb három éves támogatásra pályázhattak egyetemek és főiskolák, ill. egységeik diáktanácsadó központok létrehozásának, ill. már meglévő diáktanácsadó központok fejlesztésének támogatására.

A pályázó intézménynek nyilatkoznia kellett, hogy sikeres pályázat esetén a három éves futamidő leteltével saját erőből vagy más támogatót keresve tovább működteti a központot.

Előnyt élveztek azok a pályázatok, ahol több intézmény közösen hoz létre ill. működtet tanácsadó irodát.

 A támogatott Diáktanácsadó Központoktól a következő tevékenységi kör betöltését várjuk el:

a) Információnyújtás:

b) Tanácsadás, konzultációk szakértők foglalkoztatása révén a hallgatók

A pályázat formai vonatkozásai

Az irodának otthont adó intézménynek elsősorban a következőket kell biztosítania:

  1. megfelelő nagyságú helyiség(ek),
  2. bútorzat,
  3. telefon és számítógép-hálózati csatlakozás,
  4. rezsi (fűtés, világítás, takarítás, telefon),
  5. 2 munkatárs (irodavezető és informátor) számára egész napos státusz és fizetés a közalkalmazotti bérezés szerint.

A következőkre lehetett pályázni:

- technikai felszerelés (1 nagyobb kapacitású fénymásológép, 2 db számítógép - Pentium, multimédia funkciók - és 1 printer, esetleg fax);

- féléves működés értékelése után ösztöndíj jellegű jutalom (legfeljebb 30.000 + 20.000 Ft/hó) a központ 2 munkatársának;

- keret külső szakértők munkájának honorálására a tanácsadói funkció ellátásához - pl. jogász, adószakértő, pszichológus, career advisor - (továbbképzési/munka-vállalási tanácsadó) stb.;

- szükség esetén közvetlen Internet és e-mail csatlakozás a Soros C3 Központon keresztül, esetleg nagy kapacitású ISDN-vonal előfizetése;

- keret saját - házi kivitelezésű - kiadványok, szóróanyagok készítésére, keret/hozzájárulás az irodai működés költségeihez (másolópapír, festék, stb.).

Az Alapítvány a sikeres pályázók segítségével kiadványsorozatot tervez Soros Diák Füzetek címmel, melyek majd szóróanyagként szolgálnak és általános tanácsokat tartalmaznak a hallgatók jogi, adózási, munkavállalási, pályázási gondjaival kapcsolatban.

Az Alapítvány a USIS-szel közösen 1990 óta nyolc helyen működtet külföldi felsőoktatási információs irodát, ezek közül jelenleg hat felsőoktatási intézményben működik (BME Budapest, Miskolci Egyetem Könyvtár, KLTE Rektori Hivatal Debrecen, JATE Könyvtár Szeged, Veszprémi Egyetem Könyvtár, BDTF Pályázati Iroda Szombathely). Az ott dolgozó munkatársak nagy része az évek során külföldi képzéseken nyerte el tudását. Ha a felsorolt egyetemek bármelyike pályázatot nyújt be diáktanácsadó iroda létrehozatalára, a pályázatban be kell mutatni, hogy a meglévő Soros-USIS irodák önállóan végzett tevékenységét hogyan kapcsolná az intézmény a komplex tanácsadó irodáéhoz. Az intézmény belső, személyi és tárgyi feltételeitől függően megmaradhat a külföldi információs központok önállósága, vagy ahol ez kívánatos és végrehajtható, egybeépülhet az új Diák Információs Központ tevékenységével.

Az 1999-re rendelkezésre álló összes keret: 45 millió Ft

Vissza az oldal elejére