EGY ISKOLA - EGY FALU
avagy városi gyerekek környezeti nevelése falun
1998
KÓDSZÁM:
7756

Vissza a pályázati felhívársa

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A PROGAM CÉLJÁRÓL

"A program célja, hogy "házasságközvetítői" feladatokat felvállalva - bizonyos hozományt is adva az együttműködéshez - abban nyújtsunk segítséget, hogy egymásra találjanak kis falvak és nagyvárosi, lakótelepi környezetben, betondzsungelben működő iskolák. Az elképzelés alapja néhány már ma Magyarországon működő ilyen típusú kezdeményezés.

Az egyik oldalon tehát sajátos környezetben lévő kis települések számára lehetőséget biztosítani akár egy egészen új típusú, nyitott, a falusi turizmusra épülő "előremenekülésre".

A másik oldalon pedig a nagyvárosi környezetben működő iskolák diákjai számára szeretnénk rendszeres, a tanév rendjébe beillesztett, kihelyezett tanulási lehetőséget nyújtani. Alkalmat adni arra, hogy egyrészt közvetlen kontaktust teremtsenek az adott természeti környezettel, másrészt - ami legalább ilyen fontos - megismerkedjenek a falu lakóival, életmódjával. Szeretnénk, hogy a diákok részt vegyenek egy kisközösség napi életében annak összes örömeivel és konfliktusaival.

A pályázat lényege az, hogy falvak, amelyek rendelkeznek valamiféle olyan ingatlannal, amit már egyáltalán nem vagy csak részben használnak, ( egy régi kultúrházzal, volt könyvtár épülettel, egy parasztházzal, stb..) felajánlják egy új típusú környezeti nevelés céljaira, s az ingatlan ilyen célokra való alkalmassá tételéhez támogatást kapnak.

A későbbi újabb pályázati fordulóban kiválasztandó iskoláktól majd azt várjuk, hogy - erre az ingatlan bázisra támaszkodva - építsék be az iskola tényleges tanulási programjába a faluban eltöltött napokat. Itt már konkrét tartalmi elképzeléseket várunk majd arra vonatkozóan, hogy az osztályok milyen rend szerint, milyen tanulási programmal, mennyi időt fognak a faluban tölteni. Hasznosítási terveket is várunk, amely a folyamatos működés költségeinek előteremtésére vonatkozó elképzeléseket is tartalmazza.

Nem pusztán arról van szó, hogy a nagyvárosi környezetben élő gyerekek intézményes formában, szervezetten kijuthassanak a városból a szó igazi értelmében vett falusi környezetbe, hanem arról is, hogy ezzel megteremtődik egy olyan infrastruktúra, amely valamilyen módon pótolhatja, a most már hosszú évek óta összeomlott nyári táborozási lehetőségeket. Tehát az iskolának, diáknak, szülőnek, tanárnak létrejön egy olyan háttere, ahova szünetekben - s nem csak nyáron, hanem az őszi, téli és tavaszi szünetben - el lehet vonulni, és akár közösen el lehet menni táborozni.

A falu számára ebben természetesen nem csak az ingatlan megmentése az érdekes, hanem egyúttal munkalehetőséget is teremt. Nemcsak az építkezési, a rendbehozatali fázisban, hanem a továbbiakban is, hiszen a gyerekekre lehet főzni, foglalkozni kell velük, és a gyerekek szüleikkel nyáron vissza tudnak ide jönni.

Eddigi gyakorlatunktól picit eltérve " Egy iskola - egy falu " pályázatnak ebben a fordulójában felújításra, rendbehozatalra, az elemi infrastrukturális feltételek megteremtésére adunk támogatást. A program folytatásakor - majdan kialakult ?párkapcsolatokban? - viszont már a program támogatását helyezzük majd előtérbe. Szeretnénk egy-egy menedzsert találni, aki segít a szervezésben, hisz nem biztos, hogy az adott iskolában van olyan ember, aki ért ehhez vagy, hogy a faluban van, aki (a jó szándékon kívül) az összes problémáját, jogi, építészeti, kivitelezési gondját fel tudja vállalni ennek az ügynek.

Ebben a pályázati fordulóban 6-8 ilyen típusú épületet szeretnénk létesíteni. Reméljük azonban, hogy ebben az elképzelésben van annyi fantázia, amely másoknak a gondolkodását is megmozgathatja - ha már mi kipróbáltuk és láthatóan működik a program - más szervezetek, intézmények vagy akár az állami költségvetés is csatlakozni tud majd egy sajátos országos hálózat kifejlesztéséhez."

Budapest, 1998