BELFÖLDI DOKTORANDUSZ ÖSZTÖNDÍJ
DÖNTÉSEK - 1998
KÓDSZÁM:
230

Pályázati felhívás - Vissza a programok felsorolásához

1998. április

PÁLYÁZÓ LAKÓHELY TÉMA TÁMOGATÁS
Ft
Élő természettudomány (2301)
Dr. Abonyi Margit Budapest A krónikus hepatitis és a májrák korai diagnosztikája és therápiája

620,0000

dr. Bogye Gábor Budapest A szelénhiány kóroktani szerepe egyes emberi megbetegedésekben

620,0000

Dr. Jurányi Zsolt Budapest Az ATP és (3H) noradrenalin felszabadulás vizsgálata a központi és perifériás idegrendszerben

620,0000

Kaszáné Kiss Magdolna Debrecen Ipari vízrendszerek biológiai problémái

620,0000

Kézdy Pál Budapest A molyhos tölgyek taxonómiája, ökológiája és erdészeti vonatkozásai

620,0000

Kunvári Mónika Budapest Tumorellenes szekunder anyagcseretermékek termeltetése és azonosítása növényi szövettenyészetekben

620,0000

Magura Tibor Gödöllő Futóbogár közösségek vizsgálata diverzitásmérési módszerek segítségével

620,0000

Ősz Erzsébet Eger Hidantocidin típusú spirokondenzált heterogyűrűs származékok. Szintetikus és NMR vizsgálatok

620,0000

Simon Gergely Budakalász Intenzív cseresznye művelődésmódok

620,0000

Szabó Erika Budapest Szerin proteázok működésének szerkezeti alapjai

620,0000

Szepesné Kitajka Klára Szeged Hosszú szénláncú politelítetlen zsírsavak dinamikája gerincesek központi idegrendszerében

620,0000

Wittner Anita Pomáz Szilvahimlő vírus gének működésének tanulmányozása transzgénikus növényekben

620,0000

Élettelen természettudomány (2302)
Báldi Katalin Pilisborosjenő Magyarországi (Mecsek-hegység) bádeni (középső miocén) foraminiferák kvantitatív paleoökológiai vizsgálata

620,0000

Bányai Tamás József Miskolc Mobil robotos automatizált termékosztályozó rendszerek tervezése és irányítása

620,0000

Bányainé Tóth Ágota Miskolc A "percre kész" beszállítás elméleti megalapozása

620,0000

Czirják Attila Zoltán Szeged Wigner függvényes módszer a kvantumoptikában

620,0000

Keszei Sándor Budapest Optikailag aktív anyagok előállítása szuperkritikus extrakcióval

620,0000

Madarász Zoltán Budapest 2-izoxacefém vázas vegyület szintézise. Nitrogén tartalmú heterociklusos vegyületek fotokémiai reakciói

620,0000

Perez-Lopez Gustavo Emilio Debrecen Nuclear Structure Studies of Very Neutron Defficient Te and Pd Nuclei

620,0000

Petrik Péter Budaörs A spektroszkópiai ellipszometria alkalmazása kémiai gőzfázisú rétegelválasztással készült poliszilícium vékonyrétegek in situ és ex situ vizsgálatára

620,0000

Sallay Balázs Biatorbágy Heurisztikus kényszerbázisú tesztminta-számítás architekturális szinten leírt áramkörökre

620,0000

Tóth Zoltán Gábor Debrecen Új antibiotikum modellek és enzim inhibitorok tervezése és szintézise

620,0000

Társadalomtudomány (2303)
Barcsák János Budapest Archetipikus struktúrák a filozófiai elméletekben 620,000
Bartos Huba Budapest Morfoszitaxis és interpretáció 620,000
Daróczi Mária Hajdúnánás Az önkormányzás elmélete és gyakorlata a századelőn 620,000
Gál Zoltán Pécs 620,000
Galamb György Budapest Marchiai Jakab prédikátori és inkvizíciós tevékenysége Itáliában és Magyarországon 620,000
Güntner Péter Budapest A polgári társadalom rétegződése. A soproni polgárság vagyoni viszonyai vagyonszerkezete, befektetői magatartások vizsgálata, vagyon és státus összefüggése 620,000
Hansági Ágnes Budapest A klasszikus mű a hagyomány történetében - regény-beszéd-módok és a posztmodern romantika 620,000
Kisbali László Budapest Az ízlés metafizikája. Moses Mendelssohn és a 18. század esztétikája 620,000
Koltai András Budapest Batthyány Ádám és udvara 1625-1660 620,000
Magyarkúti Gyula Vác Az aggregáció szerepe a közgazdaságtudományban 620,000
Mohácsiné Antalóczy Ildikó Debrecen Bűnözés és büntetés Debrecenben a XVIII. sz. közepén 620,000
Pozsgai István Budapest Redukált hangok a Sínai Paterikonban 620,000
Reményi Andrea Ágnes Solymár Hierarchia és nyelvhasználat: Munkahelyi csoportok megszólítási rendszerének szociolingvisztikai vizsgálata 620,000
Szabó Imre Budapest A dualitás szerepe a közgazdaság tudományában 620,000
Szigetvári Péter Solymár Mássalhangzó-ábrázolások a fonológia-elméletben 620,000
Tusor Péter Tura A magyarországi katolikus reform püspöki kara és az Apostoli Szentszék 1608-1711 620,000

Vissza az oldal elejére