BELFÖLDI DOKTORANDUSZ ÖSZTÖNDÍJ - 1998 KÓDSZÁM:
230

DÖNTÉSEK - Vissza a PROGRAMOK felsorolásához

A beküldési határidő 1998. március 2-án lejárt.

A pályázat célja:
A Soros Alapítvány a pályázatot magyar állampolgárságú, már abszolutóriummal rendelkező doktori (PhD) képzésben résztvevő diplomás szakemberek részére hirdette meg azzal a céllal, hogy segítséget nyújtson számukra doktori disszertációjuk befejezéséhez.

A pályázhattak:
a doktori képzésben résztvevő, már PhD abszolutóriummal rendelkező szakemberek minden tudományágban. A kuratórium előnyben  részesítette a fiatal PhD aspiránsokat, de nem szabott meg jelentkezési korhatárt. Pályázhattak azok az utolsó éves doktorandusz hallgatók is, akik a PhD abszolutóriumukat csak a pályázati határidő lejárta után  szereznték meg, de - amennyiben a kuratórium támogatta a pályázatukat -, vállalták, hogy a dokumentumot legkésőbb 1998 augusztus 31-ig eljuttatják az Alapítvány címére.

Csak magyar állampolgárok pályázatait fogadtuk el. Jelen pályázatra nem jelentkezhettek volt TMB ösztöndíjasok.

Egyéb követelmények:

A támogatás formája:
Az  támogatás maximum havi 35.000 forint ösztöndíj 12 hónapra (de legfeljebb a disszertáció védésre történő benyújtásáig), valamint 100.000 forint ún. céltámogatás szintén ösztöndíj formájában, amennyiben a pályázó a doktori disszertációját a periódus végére befejezi, és védésre beadja az arra illetékes doktori iskolához.

Amennyiben a pályázati periódusban sikerül a pályázónak a disszertációját befejezni és beadni, a témavezető is juttatásban részesül, melynek összege egyszeri alkalommal 100.000 forint ösztöndíj formájában.