TANÁRKÉPZÉS TÁMOGATÁSA DÖNTÉSEK - 1998 KÓDSZÁM:
7004

Pályázati felhívás - Vissza a programok felsorolásához

1998. március

PÁLYÁZÓ NEVE SZÉKHELYE TÉMA TÁMOGATÁS
Ft
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Budapest Kognitív képesség-gyengeségek okozta tanulási zavarok felismerése és terápiája.

515,000

Budapesti Tanítóképző Főiskola Társadalomtudományi Tanszék Budapest Az ember és társadalom műveltségterület tanítási gyakorlataihoz videofelvételek, módszertani útmutatások készítése.

440,000

Budapesti Tanítóképző Főiskola Természettudományi Tanszék Budapest Az óvó- és tanítóképző hallgatók felkészítése a környezetharmonikus életvitel alakítására 5-12 éves korú gyermekeknél.

700,000

Budapesti Tanítóképző Főiskola, Vizuális Nevelési Tanszék Budapest A vizuális nyelv tanítási készségeit szolgáló interaktív számítógépes oktatóprogramok megalkotása és bevezetése a tanítóképzésben.

987,000

Civitas Regionális Iroda Szeged A Polgári Ismeretek és Készségek kísérleti oktatási program tanárképzési szakká fejlesztése.

500,000

Comenius Tanítóképző Főiskola Sárospatak A NAT Ember és természet műveltségi terület oktatására való felkészítés a graduális képzésben.

753,000

Comenius Tanítóképző Főiskola Neveléstudományi Tanszéke Sárospatak Roma származású fiatalok pedagógussá válásának elősegítése speciális előkészítő program által.

988,000

ELTE Neveléstudományi Tanszék Didaktikai Szakcsoport Budapest A tanári pályaszocializációt segítő önálló programhoz tartozó tanegységek beindítása.

979,000

ELTE TTK Budapest Hátrányos helyzetű gyerekek integrált oktatására való felkészítés informatikai eszközökkel.

800,000

JATE Pszichológia Tanszék Szeged Emberismeret tanár szak képzési tervének kidolgozása és akkreditációra való benyújtása. 1,000,000
Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola Budapest A Pedagógiai Intézet teljes körű kialakítása a párhuzamos és követő tanárképzésre, valamint a szakoktatók képzésére. 1,500,000
Kolibri Színház Budapest Nevelőszínházi gyakorlat felsőfokú szaktanfolyami képzés a Kolibri Színház és a Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola közös szervezésében.

470,000

Magyar Táncművészeti Főiskola Budapest Magyar táncpedagógus képzés fejlesztése a NAT tükrében. 1,500,000

 

1998. október

Kodolányi János Főiskola Székesfehérvár Komplex iskolakutatás - a tanárszakos hallgatók gyakorlati készségeinek fejlesztését célzó iskolai terepmunka 1,000,000

Vissza az oldal elejére