SZUPERVÍZIÓS PÁLYÁZAT
DÖNTÉSEK - 1998
KÓDSZÁM:
5031

Pályázati felhívás - Vissza a programok felsorolásához - Döntések a szociális programokban

PÁLYÁZÓ SZÉKHELY TÉMA TÁMOGATÁS
Ft

Ágak Alapítvány

Budapest

Állami gondozásból kikerülő, főként hajléktalan fiatalok és családjaik gondozása, érdekképviselete

100,000

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Városi Intézete

Szerencs

A családgondozás keretein belül jelentős szociális munkát végző körzeti védőnők csoportos szupervíziója

100,000

Angyalföldi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda

Budapest

Az ifjúsági irodában dolgozó szociális munkások, ifjúságsegítők szupervíziója

100,000

Anyaoltalmazó Alapitvány

Budapest

Szupervízió a társintézmények részvételével

100,000

Aranysziget Otthonban Élő Idősekért Alapítvány

Csongrád

Szupervízió biztosítása két csoportban az intézet vezetői és szakdolgozói köre részére

100,000

Balatonkenese, Családsegítő Szolgálat

Balatonkenese

Stábépítő és szupervíziós lehetőség biztosítása, amely elősegíti a munkatársak hatékony és minőségi munkáját

100,000

B-A-Z Megyei Területi Gyermekvédelmi Szolgálat

Miskolc

A megye területén működő nevelőszülői tanácsadók szupervíziós tréningen való részvétele

100,000

Békés Megyei Képviselőtestület Módszertani Szociális Otthon

Nagyszénás

A megyei fenntartású szociális otthonok intézményvezetői részére szervezett csoportos szupervízió

100,000

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményei

Békéscsaba

Szakmai vezetőhelyettes, területi vezetők, klubvezetők, főnővérek, gondozóház vezetők két csoportban történő szupervíziója, eseti jelleggel duális szupervíziója

100,000

Berettyóújfalu Város Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona

Berettyóújfalu

Az intézményben egy munkaterületen - közvetlen az otthonban lakók ellátásával foglalkozó - dolgozók 27 órás szupervíziós csoport foglalkozásának megtartása

100,000

Béthel Református Diakonissza Alapítvány

Békés

Szupervízió biztosítása az Alapítvány által foglalkoztatott, szociális szolgáltatást végző önkéntes segítők számára

100,000

Borsodnádasd Polgármesteri Hivatal Idősek Klubja

Borsodnádasd

A területen élő idős és rászoruló személyek gondozásában felmerülő problémák megbeszélése

100,000

Budapest Csepel Önkormányzat Családsegítő Szolgálat

Budapest

Team szupervízió szupervizori költsége

100,000

Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermek és Ifjúságvédő Intézete

Budapest VIII.

A gyámsági és gondozási szolgálatban dolgozó szakemberek szupervíziós támogatása

100,000

Budapest Főváros XII. ker. Önkormányzat Gondozási Központ

Budapest

A szociális munkások intézményen belüli szupervíziója illetve a szakmai szociális vezető szupervíziója

100,000

Budapesti Önkormányzat Krízis Szállása

Budapest

Team szupervízió a Krízis Szálló munkatársainak

100,000

Budavári Önkormányzat Családsegítő Központja

Budapest

Segítő szakember alkalmazása, az évek óta naponta rászorulókkal foglalkozó szociális munkások számára

100,000

Cegléd Város Humán Szolgáltató Központ

Cegléd

Az intézmény gyermekjóléti és családsegítő szolgálatának családgondozói részére tervezett csoport szupervízió 1999-ben havonta 1 alkalommal

90,000

Cigány Vezetők Szakmai Egyesülete

Nyíradony

Szupervíziós foglalkoztatás a szociális megyei hálózatban felmerült problémák megoldására

100,000

Civil Ombudsnő Program Alapítvány

Budapest

A szociális ellátást nyújtó Nővonal (információs és támaszvonal) szolgáltatóinak szupervizor igénybevételéhez anyagi támogatás

90,000

Conditio Humana Egyesület

Budapest

A csoportokkal dolgozó segítők és csoportvezetők munkája szakmai színvonalának emelése, a laikus segítők professzionális segítése

100,000

Családi Video Tréning Egyesület

Budapest

Csoportos szupervízió a holland Video Home Tréning módszerrel Magyarországon dolgozó szociális munkások számára

100,000

Családsegítő és Gondozási Központ

Ajka

A családgondozók munkából adódó érzelmi feszültségének feloldása szupervíziós konzultációs csoport segítségével

100,000

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Komárom

Szupervízió a gyermekjóléti feladatból adódó új munkaformákhoz

100,000

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Nagyhalász

Az intézményeknél dolgozó szociális munkások lelki egészségének védelme, új készségek tanulása, továbbfejlesztése

100,000

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Komárom

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai számára szupervízió biztosítása

100,000

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Dévaványa

A nagyközségben szociális területen dolgozó ill. gyermekvédelemmel foglalkozó szociális munkások szupervíziója

100,000

Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat

Sárospatak

Team és eseti szupervízió biztosítása a munkatársak számára, egy éven keresztül

100,000

Családsegítő Intézet

Eger

Egyéni és csoportos szupervízió a családsegítésben és gyermekjóléti szolgálatban dolgozó szakemberek részére

100,000

Családsegítő Intézet

Eger

A Gyermekjóléti Szolgálat team tagjainak önreflexióra, csoport-tükrözésre épülő oktató és támogató célú szupervíziója

100,000

Családsegítő Központ

Gyula

Segítség a segítőknek

100,000

Családsegítő Központ

Kaposvár

Szupervízió a családsegítés, a gyermekjóléti alapellátás és a hajléktalan ellátás területén

100,000

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Budaörs

A Szolgálat szociális munkásainak mentálhigiénés karbantartása a személyes hatékonyság fokozása érdekében

100,000

Családsegítő Szolgálat

Győr

A Szolgálat családsegítőinek, illetve vezetőinek csoportos szupervíziója

100,000

Családsegítő Szolgálat

Miskolc

Szupervíziós foglalkozások a Szolgálat családgondozói és vezetői számára 1-1 csoportban

100,000

Családsegítő Szolgálat

Budapest

Az intézményben folyó szociális munka hatékonyságának javítása, valamint a szociális munkások szakmai fejlődése

100,000

Családsegítő Szolgálat

Kaba

A nagy leterheltség és a munkatársak fiatalságából adódóan, a kiégés elkerülése miatt szükséges a szupervízió

100,000

Családsegítő Szolgálat és Gondozási Központ

Hajdúsámson

A munkatársaknak feltöltődésre, újrakezdésre szükségük van, személyiségük megóvásának elősegítése

100,000

Családsegítő-Gondozó és Gyermekjóléti Szolgálat

Zirc

A Családsegítő és Gondozó Szolgálat munkatársainak mentális védelme a rájuk nehezedő lelki problémák megoldásában, szupervízió igénybevételével

100,000

Cseppkő utcai Gyermekotthon

Budapest

A Gyermekotthonban dolgozókat hatékonyabb szakmai módszer kidolgozásával, fokozottabb együttműködéssel és célravezetőbb információkezeléshez hozzásegíteni

100,000

Csongrád Megyei Közgyűlés Pszichiátriai Otthona

Ópusztaszer

Szociális szakemberek csoportos szupervíziójának biztosítása a munkakörükből fakadó stresszhelyzetek feldolgozására

100,000

Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthona

Csongrád

Csoportos szupervízió biztosítása a megye szociális otthonaiban dolgozó foglalkoztató szakemberek számára

50,000

Csongrád Megyei Önkormányzat Kastélyotthona

Nagymágocs

Team szupervízió a feszültségek levezetésére, konfliktusok tisztázására dolgozók és vezetőjük között, együttműködés javítására

100,000

Csongrád Megyei Önkormányzat Napsugár Otthona

Kistelek

Az időskorúakkal foglalkozó szociális munkások és foglalkoztatók pszichés támogatása. Felkészítésük a munkakörükből fakadó stresszhelyzetek feldolgozására

100,000

Debreceni Szegényeket Támogató Alapítvány

Debrecen

Az Alapítvány 21 munkatársának 3 csoportban történő szupervíziója

100,000

DMJV Városi Szociális Szolgálat

Debrecen

Csoportos szupervízió lehetőségének megteremtése

100,000

DMJV Városi Szociális Szolgálat

Debrecen

A szociális gondozásban résztvevő gondozók szakmai ismereteinek bővítése, kommunikációs készségük javítása, frusztrációs toleranciájuk növelése

50,000

Dr. Farkasinszki Teréz Alapítvány

Szeged

A SzOTE Főiskolai Kar Általános Szociális Munkás Szakának harmadéves hallgatói számára szervezett csoportos szupervíziót vezetők részére kontroll szupervízió

100,000

Egyesített Szociális Intézmény

Dombóvár

Intézményen belül és kívül dolgozó szociális munkások, és szociális szakemberek esetmegbeszélése, szupervíziója

100,000

Egyesített Szociális Intézmény

Hosszúpályi

Az intézmény dolgozóinak csoportos team-szupervíziós lehetőségek kiaknázása

100,000

Egyesített Szociális Intézmény Házi Gondozó Szolgálata

Esztergom

Az intézmény dolgozói részére önként szerveződő szupervíziós csoport kialakítása, vezetői szupervízió

100,000

Egyesített Szociális Intézmények

Tatabánya

A segítő kapcsolathoz szükséges készségek, képességek, viszonyulásmódok és technikák tudatos alkalmazásának fejlesztése, elmélyítése

100,000

ELTE Esély Közösségfejlesztő és Családsegítő Szolgálat

Budapest

Az intézményi team számára rendszeres szupervíziós csoport működtetése

50,000

ELTE Szociológiai Int. és Továbbképző Közp. Szociálpolitikai Tszék

Budapest

Csoportos szupervízió az egyetemi szociálismunkás-képzésben tereptanárként közreműködő szociális munkások számára

100,000

Értelmi Fogyatékosok Napköziotthona

Budapest

A vezető részére havi egy, a csoport részére havi két alkalommal 2-2 órában szupervízió

100,000

Fejér Megyei Rehabilitációs Intézet

Polgárdi-Tekerespuszta

A team tagjai számára saját belső munka, rendszeres csoportos megbeszéléseken továbbképzés, konzultációs segítség nyújtása

100,000

Ferencvárosi Családsegítő Gyermekjóléti Szolgálata

Budapest

A Szolgálat három különálló szervezetében a szociális munkások már megkezdett intézményen belüli szupervíziójának folytatása külső szupervizorral

100,000

Fiatalok Anonim Lelkisegély-Szolgálata

Székesfehérvár

Fiatal ügyelők szakmai szupervíziója, lelki egészségük megvédésére, a kiégés veszélyének megelőzésére

100,000

Fogyatékos Gyermekek Otthona

Sopron

Súlyosan fogyatékos gyermekek ellátását végző ápolók és gondozók részére lelki segítségnyújtás. Szülői klub beindítása

100,000

Forrás Lelki Segítők Egyesülete

Debrecen

A Tócoskerti Segítő Szolgálat és Szenvedélybetegek Nappali Ellátása munkatársai részére team-szupervízió 2 csoportban, 1 éves időtartamra

100,000

Fővárosi Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet

Budapest

Nevelőszülői szolgálat munkatársainak csoportos szupervíziója a szolgáltatás minőségének javítása érdekében

100,000

Fővárosi Önkormányzat Béke Nevelőotthon

Budapest

Szupervízió gyakorlatának kialakítása. Az ezzel kapcsolatos megoldások, esetelemzések megbeszélése külső szakember segítségével

100,000

Fővárosi Önkormányzat Családsegítő Hétközi Óvoda

Budapest

Szupervízió kérése szociálisan veszélyeztetett szülők és gyerekeiket segítő bentlakásos intézmény családsegítő munkatársak és nevelők részére

100,000

Gyermekjóléti Szolgálat

Bóly

A Gyermekjóléti Szolgálat új intézményében dolgozóknak és a társuló községek szociális ellátásával foglalkozóknak szupervíziós, szakmai felkészítés

100,000

Gyermekkrízis Alapítvány

Budapest

A Kék Vonal önkénteseinek szupervíziós napok, a junior csoportnak egy éven át szupervíziós csoport

60,000

Gyógyítás és Szeretet Egészségügyi és Szociális Szolgáltató KHT

Gyula

Mentálhigiénés előtanulmányra épülő Idősek Otthonában dolgozó team ventillációjának biztosítása, teamfejlesztés, egyéni esetvezetés és hatékonyságnövelés

100,000

Gyöngyház Egyesület

Pécs

Szupervízió igénybevétele 40 órában a Szupervíziós Munkacsoport által összeállított szaknévsorban szereplő szupervizor közreműködésével

100,000

Gyula Város Önkormányzata Területi Szociális Gondozási Központ

Gyula

A szociális munkások intézményen belüli szupervíziója. Az esetek fókuszálásával a burne out kialakulásának megelőzése

100,000

Hajdú-Bihar Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet

Debrecen

A II. Krízisházban folyó szakmai munka hatásosságának és hatékonyságának növelése, a dolgozók mentális egészségének megőrzése szupervíziós foglalkozásokkal

100,000

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idősek Otthona

Mikepércs

A szakmai interakció problémáira és konfliktusaira vonatkozó szabályozott tanácsadási folyamat biztosítása intézményen belüli munkatársaknak

81,600

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Módszertani Gondozási Központ

Hajdúszoboszló

Az ápolást-gondozást végző munkatársak részére, a munkakörükkel összefüggő mentális konfliktusok kezelésére szupervízió biztosítása

100,000

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Értelmi Fogyatékosok Otthona

Báránd

Alkohol, pszichiátriai, fogyatékos betegekkel foglalkozás, a munka segítése érdekében szupervízió igénybevétele

100,000

Hajléktalanok Átmeneti Szállója

Budapest

Szociális munkások intézményen belüli csoportos szupervíziója

100,000

Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány

Vasvár

Szakmai szupervízió a Vasi Hegyháton családsegítést végző szociális asszisztensek és szociális munkások számára

100,000

Helpi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda

Kecskemét

Csoportos esetmegbeszélés, szupervízió az ügyfélszolgálati tevékenységet folytató munkatársak számára

100,000

Heves Megyei Önkormányzat Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Átmeneti Otthon

Eger

Az Intézet szakemberei munkájának szupervíziós támogatása külső szupervizor által vezetett csoportban

100,000

HÍD Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Budapest

Team szupervízió az intézmény dolgozói számára

50,000

HÍD Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda

Győr

Szupervízió biztosítása 6 munkatárs számára, 10 hónapon át havi 3 órában

100,000

HID Önkormányzati Egyházi Családsegítő és Módszertani Központ

Budapest

Az intézményben dolgozó szociális munkások napi tevékenységének, szervezett családterápiás képzés csoportos szupervíziója

100,000

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Gyermekjóléti Szolgálat

Hódmezővásárhely

Családgondozói szemlélet kialakítása, kompetenciahatások, esetfeldolgozások, egyéni szakmai sikeresség növelése

100,000

Humán Fejlesztők Kollégiuma Egyesület

Debrecen

Működő önkormányzati és civil segítőszolgálatok vezetőinek és munkatársainak szupervíziója a gyermekjóléti szolgálat hálózati működésének elősegítésére

200,000

Idősek Bentlakásos Otthona

Tiszaug

Szociális munkások részére intézményen belüli csoportos szupervízió

100,000

Idősek Otthona

Komló

Az Otthon személyzete részére csoportos szupervízió, valamint az ápolók számára önismereti, stb. tréningek szervezése, vezetése külső szupervizorral

100,000

II. sz. Általános Iskola és Diákotthon

Szekszárd

Általános iskolákban és a gyermekjóléti szolgálatnál dolgozó gyermekvédelmi felelősök és iskolai szociális munkások szupervíziója

100,000

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Idősek Otthona Intézménye

Jászladány

Az intézmény dr. Csősz László szupervizor szolgáltatását veszi igénybe 40 órában

100,000

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Esély Szociális Alapítvány Regionális Szellemi Forrásközpont

Szolnok

Jász-Nagykun-Szolnok megye kistelepülésein működő szociális intézmények vezetőinek, szociális szakembereinek szupervíziója

100,000

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermek és Ifjúságvédő Intézet

Szolnok

A GyIVI-ben dolgozó nevelőszülői tanácsadók lelki egészségének és feltöltődésének érdekében szervezett csoportos szupervízió

100,000

Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat

Budapest

Intézményközi esetmegbeszélő csoport

100,000

Kaláka Felkészítő Otthon Alapítvány

Budapest

Értelmi fogyatékos fiatalok önálló életvezetését támogató, ill. lakóotthonos ellátását végző munkacsoport szupervíziós segítése

50,000

Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió

Ráckeresztúr

Kiforrott terápiás program szakmai színvonalának emelése érdekében a munkatársi kör ill. az intézetvezető jogszabályokban is előírt szupervízió finanszírozása

100,000

Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítvány

Hidas

A Zsibriki Rehabilitációs Otthon vezetőinek és munkatársainak szupervíziója

100,000

Kalocsa Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye

Kalocsa

Mentálhigiénés gondozás megszervezése szupervíziós tréning rendszeres formában való alkalmazásával

100,000

Kapaszkodó Humán Szolgáltató Központ

Dombóvár

Szociális munkások, szociális asszisztensek, családgondozók csoportos szupervíziója havi 6 órában sajátélményű csoportban

100,000

Káposztásmegyeri Zabhegyező Játszóház

Budapest

Játszóházi ügyeletesek szupervíziójára esetfeldolgozás és problémamegoldási javaslatok kidolgozása pszichológus segítségével

100,000

Katolikus Továbbképző Intézet Regionális Szellemi Forrásközpont

Szombathely

Szociális intézmények vezetői részére szupervízió, hogy a szociális ellátórendszerben folyó átszervezések szereplői hatékonyabban végezhessék feladataikat

100,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat III. sz. Családsegítő Központ

Kecskemét

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szociális munkásainak intézményen belüli szupervíziója

100,000

KEMÖ Időskorúak Otthona

Tata

A megyében működő szociális intézmények vezetői számára szupervízió biztosítása

100,000

Kiskunfélegyháza Városi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény

Kiskunfélegyháza

Segítők és irányítók megújulást segítő, kríziskezelést, önsegítést, szervezetfejlesztést segítő szupervíziós tréningek szervezése

100,000

Kispad Alapítvány

Drávafok

Baranya megyei falugondnokok egy csoportjának egészségmegőrző tanfolyamához szupervízió biztosítása

100,000

Kiút Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Budapest

Az intézményben dolgozó családgondozó kollégák számára induló csoportos szupervízió szupervizori bérköltségének fedezése

100,000

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Szakszolgálata és Gyermekotthonai

Tatabánya

Lakásotthonban elhelyezett gyermekek nevelésével foglalkozók munkájának hatékonyabbá tétele, személyiségük karbantartása

100,000

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona

Esztergom

Szakemberek munkái során előforduló pszichés konfliktusok, ambivalens érzések leküzdéséhez megfelelő módszerek elsajátítása

100,000

Komló Városi Önkormányzat Gyermekjóléti Szolgálata

Komló

Szupervízió szervezése a munkatársak számára

100,000

Kornisné Liptay Elza Szociális és Rehabilitációs Központ

Tiszavasvári

Szupervízió biztosítása az időskorú és fogyatékos emberek gondozásával foglalkozó intézmények szakemberei számára

50,000

Kőbányai Gyermekjóléti Szolgálat

Budapest

Csoportos szupervízió a gyermekjóléti szolgálat szociális munkásai számára

100,000

Közjóléti Szolgálat Alapítvány

Budapest

Intézményközi szupervíziós csoport intézmény ill. project-vezetők számára

50,000

Kríziskezelő Központ

Székesfehérvár

Szociális munkások intézményen belüli csoportos, szükség esetén egyéni szupervíziója

100,000

Lábatlan Nagyközség Önkormányzata

Lábatlan

Szociális ellátás területén működő önkormányzati és nonprofit intézmények vezetőinek (és esetenként) munkatársainak szupervíziója

100,000

Lámpás 92 Alapítvány

Göd

Segítők és szociális munkások számára szupervíziós csoport létrehozása

100,000

Magyar Családsegítők és Gyermekjóléti Szolgálat Országos Egyesülete

Nyíregyháza

A régió dolgozóinak és vezetőinek szupervízió biztosítása

100,000

Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat Gyermekjóléti Szolgálata

Budapest

Új feladatok, új módszerek és technikák alkalmazásához szupervízió

100,000

Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat Miskolci Szociális Központ

Miskolc

Szociális segítők intézményen belüli csoportos és szociális intézmények vezetőinek egyéni szupervíziója

100,000

Magyar Vöröskereszt XXI. ker. Szervezete Férfi Hajléktalan Szálló

Budapest

A dolgozók lelki kondicionálása, a jobb munkavégzés ill. lelki karbantartásuk miatt

100,000

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület

Budapest

Komplex integrációs program menekültek számára, szociális esetmunka alprogramjában résztvevő szociális munkások csoportos szupervíziója

100,000

Menhely Alapítvány

Budapest

Csoportos szupervízió biztosítása a napi 24 órában információs és segélytelefonként működő Diszpécser Szolgálat munkatársai számára

100,000

Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda

Debrecen

Az Iroda munkatársai számára csoportos szupervízió

100,000

Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda

Debrecen

Az iroda munkatársainak egy éves időtartamú csoportos szupervíziója, valamint a tanácsadói szerepet vállaló szakemberek egyéni szupervíziója

50,000

MNE Bács-Kiskun Megyei Szervezete

Kecskemét

Bács-Kiskun és Csongrád megyei falugondnokok szupervíziója

100,000

Monor Városi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Monor

A nemrég alakult intézmény dolgozóinak szupervízió tartása, az ügyfél-családgondozó kapcsolat sikeres működtetése

100,000

Mórahalom Képviselő-testület Gondozási Központja

Mórahalom

A konfliktushelyzetek eredményesebb megoldása, a segítő és a kliens kapcsolatának javítása. A segítők teherbírásának és szakmai kompetenciájának növelése

100,000

Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány

Budapest

Szupervíziós technikák alkalmazása,ami elősegíti a szociális szakmában dolgozók személyiségfejlesztését,fenntartja és fejleszti az emberi és szakmai integritást

85,000

N. M. Leánynevelő Intézet

Budapest

Csoportos team szupervízió zárt intézetben élő fiatalokkal foglalkozó pedagógusok, nevelők számára

100,000

Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Bélapátfalva

Szupervízió a szociális területen dolgozóknak

100,000

Napraforgó Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Budapest

A háromhetenkénti félnapos szupervízió továbbműködtetése

100,000

Napraforgó Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Budapest

A háromhetenkénti fél napos szupervízió továbbműködtetése, az egyéni és közös munkában elért eredmények indoklása

50,000

Nevelőotthonok Nemzetközi Szövetsége Magyarországi Egyesülete

Budapest

Szupervízió alkalmazása a vidéki nevelőotthonok, gyermekotthonok munkájában

100,000

Nógrád Megye Önkormányzatának Gyermekvédelmi Központja

Salgótarján

A szupervíziós lehetőség a házban folyó megfeszített munka, az esetek megvitatása és feldolgozása szempontjából nagy jelentőségű

100,000

Nógrád Megye Önkormányzatának Óvoda és Nevelőotthona

Felsőpetény

A megkezdett szupervízió folytatása

100,000

Nógrád Megyei Önkormányzat Csecsemő és Egészségügyi Gyermekotthona

Balassagyarmat

Súlyosan és halmozottan fogyatékos, gyakran súlyos magatartászavarral küzdő gyermekek és fiatalok gondozónőinek megsegítésére szupervízió igénybevétele

100,000

Nyitott Világ Iskola Alapítvány

Budapest

Csoportos szupervízió az iskola személyzetének

100,000

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Területi Gondozási Központ

Budapest

Csoportos szupervízió a magasabb színvonalú szociális munka segítése érdekében

100,000

Oladi Szociális Központ

Szombathely

Szupervízió segítségével a mindennapi tapasztalatokból való tanulás elősegítése és a kiégés elkerülése

100,000

Önkormányzati Szociális Szolgálat

Oroszlány

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás szakmai munkájának szintentartása és a segítők mentális és pszichés terheinek csökkentését szolgáló szupervízió

100,000

Periféria Alapítvány

Budapest

Oktatással és mentálhigiénés munkával foglalkozó alternatív iskolai team havi rendszerességű szupervíziója (csoportos)

100,000

Periféria Egyesület

Nyíregyháza

Csoportos és egyéni szupervízió biztosítása az utcai szociális munkát végzők részére

100,000

Perspektíva Alapítvány

Budapest

A N. M. Rákospalotai Leánynevelő Intézetében működő anya-gyermek részleg munkatársainak team szupervíziója

100,000

Pest Megye Állami Gondoskodásban Élő Gyermekeiért Alapítvány

Pomáz

Átmeneti Otthonban dolgozó pedagógusok részére intézeten belül szervezett csoportos szupervízió

100,000

Pest Megye Önkormányzatának Gyermek- és Ifjúságvédő Intézete

Pomáz

Nevelőszülő tanácsadó munkatársak részére intézményen belüli csoportos szupervízió

50,000

Pesterzsébet Önkormányzatának Gondozási Központja

Budapest

A Gondozási Központban dolgozó szakemberek részére csoportos szupervízió további működtetési feltételeinek megteremtése

100,000

Pesterzsébet Önkormányzatának Gondozási Központja

Budapest

Az Otthonápolói Szolgálat részére rendszeres szupervíziós csoport működtetése

100,000

Rákoskeresztúri Családsegítő Központ

Budapest

A Családsegítő Központ és a kerület szociális intézményében dolgozó munkatársak közös szupervíziós esetmegbeszélő csoportja

100,000

RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány

Budapest

A Rehabilitációs Ápolóház és a Védett Ifjúsági Szálló szociális munkásai számára szupervíziós csoport az egyéni esetkezelés hatékonyabbá tétele érdekében

50,000

RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány Női Éjjeli Menedékhelye

Budapest

A Női Éjjeli Menedékhely szociális munkásai számára szupervíziós csoport, a konfliktuskezelés hatékonyabbá tétele érdekében

100,000

RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

Eger

Csoportos szupervízió anyagi feltételeinek megteremtése

100,000

Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat Otthona

Jászberény

A jászberényi időskorúak otthonában dolgozó szakemberek eseti megbeszélését, konzultációját szervezett formában, szupervízió keretében biztosítani

100,000

S.O.S. Telefonos Lelkisegély Alapítvány

Szeged

A Szolgálat krízis- és cry for help hívásainak szupervíziója - intézményen belül, csoportos formában

50,000

Salva Vita Alapítvány

Budapest

Értelmi sérült emberek integrált munkába állítását végző szakemberek, személyi segítők számára szupervízió

100,000

Sárréti Szociális Szolgáltató Központ

Püspökladány

A kistérség településeinek, szociális területen és gyermekvédelemben dolgozó szakemberek számára szupervízió

50,000

Segítő Kapcsolatok Alapítvány

Budakeszi

Szociálisan hátrányos helyzetű családokkal foglalkozó szociális munkások csoportos szupervíziója

100,000

Siófok Város Önkormányzatának Családsegítő Központja

Siófok

A csoportmunka hatékonyságának javítása, a feszültségek, ellentmondások feloldása, a dolgozók pszichés regenerálódása szakember segítségével

100,000

Sóstói Szivárvány Idősek Otthona

Sóstófürdő

Az ápoló gondozó személyzet számára szupervíziós csoport beindítása

100,000

Soteria Alapítvány

Budapest

Az alapítvány programjaival kapcsolatban zajló szupervízió feltételeinek megteremtése

100,000

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Gyermek- és Ifjúságvédő Intézete

Nyíregyháza

Az Intézet lakásotthonaiban dolgozó pedagógusok és gyermekfelügyelők szupervíziója

100,000

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szociális Intézmények Szakmai, Érdekvédelmi Egyesülete

Sóstófürdő

Szociális intézmények vezetőinek, professzionális szakembereinek szupervíziója

100,000

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Szeged

Szociális szakemberek szakmai hatékonyságának javítása, a kiégési szindróma elkerülése és a belső munkahelyi kommunikáció javítása, fejlesztése

50,000

Szentes Város Gondozási Központja

Szentes

Az intézmény szakdolgozói részére havi másfél órában biztosítandó, esetmegbeszélést tartó szupervizor részére óradíj biztosítása

100,000

Szentesi Családsegítő Központ

Szentes

Két csoportban történő folyamatos szupervízió megszervezése és intézményi stábhétvége félévenkénti megvalósítása

50,000

Szilágyi Erzsébet Gyermek- és Ifjúsági Otthon

Budapest

Szupervízió a szemléleti módosulás, a korszerű szociális munka, a kríziskezelés és a sikeres családba való visszahelyezés érdekében

100,000

SZITI Kulturális és Mentálhigiénés Egyesület

Szeged

A különböző problémák miatt ugyanazon családokkal foglalkozó segítő szakemberek intézményen kívüli szupervíziója Szegeden a munka hatékonyabbá tétele érdekében

100,000

Szivárvány Szociális Szolgálat

Hatvan

Az intézményben dolgozó munkacsoportok (családsegítés, idősgondozás, lelkisegély telefonszolgálat, gyermekjóléti szolgálat) részére szupervízió

100,000

Szivárvány Szociális Szolgálat

Hatvan

Egy éven keresztül, 40 órában szupervízió biztosítása az intézmény dolgozói és a környező kistelepülések gyermekjóléti szolgálatában dolgozói számára

100,000

SZMJV Önkormányzat Humán Szolgáltató Központ

Szeged

Team szupervízió alkalmazása a gyermekjóléti szolgálaton belüli együttműködés elősegítése érdekében

100,000

Szociális Alapellátó Intézmény

Tata

Kéthetente szupervíziós team a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói részére

100,000

Szociális Gondozási Központ

Kaposvár

Az intézményben még nem volt szupervízió. Az ellátók kiégésének megelőzése, folyamatos szakmai képzése

100,000

Szociális Gondozó Központ Időseket Ellátó Központja

Érd

Szociális intézmények vezetőinek intézményközi csoportos szupervíziója

100,000

Szociális Szolgáltató Központ

Szombathely

A családgondozók terhelése miatt a szakmai szupervízió beindítása

100,000

Szociális Szolgáltató Központ

Hajdúszoboszló

A területi segítségnyújtásban dolgozó munkatársak részére munkakörükkel összefüggő mentális konfliktusok kezelése, a kiégés megelőzésére szupervízió biztosítása

50,000

Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Kazincbarcika

A Szociális Szolgáltató Központ hatáskörébe tartozó intézmények vezetőinek szakmai szupervíziója

100,000

Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Kazincbarcika

Szociális munkások intézményen belüli csoportos szupervíziója

50,000

Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Alapítvány

Szombathely

A Hárs-faműhely rehabilitációs intézmény szociális segítőinek szupervíziós programja

100,000

Szőke Tisza Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona

Tiszaug

Hátrányos helyzetű csoporttal foglalkozó ápoló-gondozó személyzet munkájának segítése szupervízió révén

100,000

Telehumanitás Mentálhygienes Egyesület

Szombathely

A folyamatos szakmai kontroll - feed-back - a lelki egyensúly fenntartása érdekében, burn-out szindróma megelőzése céljából a szupervízió folytatása

50,000

Terézvárosi Családsegítő Szolgálat

Budapest

Team és csoportvezetői szupervízió megvalósulása, a szociális munkások kommunikációját, a szociális csoportmunka hatékonyságát növelve

100,000

Terézvárosi Családsegítő Szolgálat

Budapest

Csoportos szociális munkát végzők szupervíziója folyamatos üzemű családi szállón

50,000

Tiszamenti Emberek Lelki Segítő Egyesülete

Tiszavasvári

A szupervizor biztosítja a folyamatos szakmai kontrollt és továbbképzést. Feladata, hogy megelőzze a munkatársak kiégését, elszigeteltségét

100,000

Újpest-Káposztásmegyeri Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda

Budapest

Csoportos stábépítő szupervízió, hogy az ifjúsági iroda az indulást követően kialakítsa működési elveit, gyakorlatát

100,000

Üdvhadsereg Fény Háza Bántalmazott Anyaotthon

Budapest

A szakmai képzettség és kompetencia fejlesztése, az érzelmileg nehéz helyzetekben való eligazodás, a szakmai konfliktustapasztalatok pszichohyg.tehermentesítése

100,000

Vakok Állami Intézete Mentálhigiénés Csoport

Budapest

Az intézet mentalhigiénés csoportja számára intézeten belüli csoportos szupervízió folytatása

40,000

Városi Családsegítő Szolgálat

Berettyóújfalu

Szupervízió igénybevétele a Szolgálat munkatársai részére, esetmegbeszélések tartása

100,000

Városi Egészségügyi és Szociális Gondozási Intézmények Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata

Csurgó

A csurgói Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai részére intézményen belüli csoportos szupervízió

100,000

Városi Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata

Hajdúhadház

A szakmai interakció problémáira és konfliktusaira vonatkozó szabályozott tanácsadási folyamat biztosítása intézményen belüli munkatársaknak

100,000

Városi Önkormányzat Családsegítő Szolgálata

Abony

Team szupervízió az egész munkatársi gárda részére

100,000

Városi Szociális Szolgálat

Nyírbátor

A segítőknek biztosítani a kellő regenerálódást és a szakmai interakciót

100,000

Végvár Ifjúsági Ház

Budapest

Szociális munkások intézményen kívüli csoportos szupervíziója

100,000

XII. ker. Önkormányzat 1. sz. Gondozási Központ

Budapest

Szociális gondozással foglalkozók részére tartandó szupervízió

100,000

Vissza az oldal elejére