ÓVODAI KÖRNYEZETI NEVELÉS DÖNTÉSEK - 1998 KÓDSZÁM:
7752

DÖNTÉSEK az óvódai programokban - Vissza a programok felsorolásához

PÁLYÁZÓ SZÉKHELY TÉMA TÁMOGATÁS
Ft
1. sz. Napközi Otthonos Óvoda Veresegyháza Természetes anyagok sokoldalú felhasználásával folyamatos hagyományőrző tevékenység 60,000
1. sz. Óvoda, Bátonyterenye Bátonyterenye Négy évszak a berekben c. mese előadása 30,000
2. sz. Napköziotthonos Óvoda Hajduhadház Óvodánk pedagógiai programjában a környezeti nevelés egyik feladata a megfelelő viselkedési szokások, szabályok kialakítása, továbbfejlesztése. 40,000
20. sz. Napköziotthonos Óvoda Nyíregyháza A mesén keresztül a természet szeretetére, védelmére nevelés, ok-okozati összefüggések felfedeztetése 60,000
6. sz. Napközi Otthonos Óvoda Újfehértó Természetes anyagokból bábok készítése szülők és gyermekek bevonásával 60,000
6. sz. Óvoda Nevelőtestülete Berettyóújfalu A természeti és társadalmi környezet megismerésére és védelmére nevelés 60,000
6. sz. Óvodai Intézmény Szolnok A hátrányos és cigány származású gyermekek körében irodalmi élmény nyújtásával a természeti értékek megismerésére és megóvására nevelés 60,000
6. sz. Tagóvoda Tiszavasvári A Madarak, Fák Napja, a Föld Napja alkalmából bábjáték, mely illeszkedik a környezeti és természeti nevelés programjába. 58,000
7. sz. Óvoda, Érd Érd-Parkváros bábszínházas szerepjáték bábelőadással, mely a madarak téli életéről, az emberi gondoskodásról szól 15,000
Aba, Napközi Otthonos Óvoda Aba Egészséges táplálkozás megismertetése. Egészséges-egészségtelen ételek. Természetvédelem-természetszeretet. Kirándulások az erdőbe 60,000
Alsóvárosi Körúti Óvodai Egység Kazincbarcika A természethez kötődő pozitív érzelmek elmélyítés a dramatikus és szituációs játék segítségével. 57,000
Általános Iskola, Óvoda és Művelődési Ház Somogysámson A hátrányos helyzetű, enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek ismeretanyagának játékos formában történő fejlesztése. 41,000
Apostag, Óvoda Apostag Bábjátékkal a kisgyermekkori környezet és természetkímélő életmód kialakításához 60,000
Arany János Úti Óvoda Tiszakécske Környezetvédelemre való figyelemfelhívás és nevelés a bábozás segítségével. 55,000
Aréna úti Óvóda Szombathely a hagyományörzéshez kapcsolódóan a természet megismertetése 60,000
Belvárosi Óvoda, Árpád Fejedelem téri Óvodai Egység Kazincbarcika A Négy évszak c. meseadaptáció feldolgozása báb- és szerepjáték keretein belül. 60,000
Brunszvik Teréz Napköziotthonos Óvoda Oroszlány A báb- és szerepjáték fejlesztése. Különböző kellékek, jelmezek, bábkészletek készítése. 60,000
Cholnoky Jenő lakótelepi Óvoda Veszprém Madarak télen, irodalmi adaptáció gyűszűbábokkal. 16,000
Csillagközi Óvoda Zalaegerszeg A természetes anyagok gyűjtésével és felhasználásával készült bábok segítségével az óvodások kreativitásának fejlesztése. 50,000
Dáka, Napköziotthonos Óvoda Dáka Bábjátékok készítése. A bábjáték személyiségfejlesztő hatása az óvodai életben, a szerepjáték fejlesztésének lehetőségei bábozással. 50,000
Egyesített Gyermekvédelmi és Gyógypedagógiai Intézet Foglalkoztató Iskola Tarhos a program megalapozni kívánja a természeti - társadalmi környezet megismerését 60,000
Egyesített Óvodai Intézmény, Püspökladány Püspökladány báb- és szerepjátékok leírása 50,000
Egyesített Óvódai Intézmény Püspökladány a dramatikus játék, előkészítő folyamatának végigvezetése 60,000
Egységes Gyermekintézmény Sátoraljaújhely A gyermekek személyiségének sokoldalú fejlesztése a bábjáték segítségével 60,000
Erzsébet Óvoda Dombóvár Természeti környezeti nevelés megvalósítása. Két önállóan írt bábjáték forgatókönyve, egy mese adaptálása. 60,000
Frankel Leó Úti Óvoda Pécs Irodalmi adaptáció, gyermekek bábjátéka 60,000
Gáborján, Napközi Otthonos Óvoda Gáborján Közel kerülni a természethez, megismerni, megszeretni és majd védeni a körülöttünk élőket 55,000
Hejőbába, Napközi Otthonos Óvoda Hejőbába A kisgyermekek személyiségének sokoldalú fejlesztése bábozással 48,000
Hosszú utcai 11. sz. Óvoda Kecskemét Kormos István: Fecske és szalmaszál c. meséjének adaptálása 60,000
I. sz. Napközi Otthonos Óvoda Szentlőrinc Természetes anyagok felhasználása, élményt nyújtó tevékenységen keresztül, az óvodai élet minden területén. 60,000
II. számu Óvoda Nagykanizsa A báb- és szerepjátékban rejlő lehetőségek tudatosabb, sokrétűbb felhasználására a gyermekek élményei alapján írt mesékkel és azok dramatikus megvalósításával. 55,000
Integrált Napköziotthonos Óvoda Budapest Személyiségfejlesztés, a természeti értékek gyermekközelibbé tétele irodalmi művek adaptálása, báb- és szerepjátékok, komplex óvodai foglalkozások keretében. 60,000
Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvodája Budapest A bábjáték adta lehetőségek vizsgálata a szerepjátékok során. A környezeti foglalkozások bábbal történő motiválása, saját történet leírása. 60,000
Kisbér-Ászár, Napköziotthonos Óvoda Kisbér-Ászár 14 település bázisóvodájaként szokások megalapozása, melyek biztosítják ember és környezet harmonikus együttélését 60,000
Kuckó Óvoda Jászberény A természetes, mesterséges, élő és élettelen környezet megismerési lehetőségeinek bővítése a szerepjátékok és bábjátékok adta lehetőségekkel. 40,000
Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda Budapest A kirándulások, séták alkalmával a növényvilág megismerése, gyűjtése, felhasználása. Új bábozási technikák bevezetése. 49,000
Medgyesegyháza, Általános Iskola és Óvoda Medgyesegyháza Jelmezek, bábok készítése. Természethez kapcsolódó irodalmi művekkel környezeti nevelés. 60,000
Megyaszó, Önálló Óvoda Megyaszó A környezet hatása és megjelenése az óvodáskorú gyermekek szerepjátékában 60,000
Miskolc, Napköziotthonos Óvoda Miskolc Szituációs jelenet keretében a természettudatos magatartás megalapozása, a jó és rossz minőség érzékeltetése. 60,000
Mórahalom, Napköziotthonos Óvoda Mórahalom A foglalkozásoktól független bábcsoport létrehozása. Bábok készítése, irodalmi művek adaptálása. 60,000
Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete Budapest Báb- és szerepjátékok kidolgozása mozgássérült gyermekek számára, ezek beillesztése a konduktív pedagógiába 60,000
Napköziotthonos Óvoda Nagyrábé Az óvodában at egészséges életmódra törekednek : táplálkozás, esztétikus, egészséges óvodai környezet, stb. 60,000
Napköziotthonos Óvoda Csalogány Bábcsoport Budapest Berci, az erdővédő c. bábdarab, melynek előadása a természet védelmére, a viselkedési szabályok betartására nevel. 50,000
Napköziotthonos Óvoda, Akasztó Akasztó a környezet megismerését szolgáló program 60,000
Napköziotthonos Óvoda, Alsópáhok Alsópáhok célunk, hogy a gyermek tanuljon meg harmóniában élni a természettel 60,000
Napköziotthonos Óvoda, Csengele Csengele az óvodai nevelés alapvető kereteit és a gyermeki tevékenységet mlyebben átható bábjáték 60,000
Napköziotthonos Óvoda, Eger Eger a nevelés minden területén harmónikus kapcsolatot létrehozása, a gyermekek és a terméset között 50,000
Napköziotthonos Óvoda, Kálló Kálló az óvodai környezeti nevelés megvalósítása 60,000
Napköziotthonos Óvoda, Tamási Tamási a természeti értékek szeretetére nevelése 60,000
Napsugár Óvóda Kiskunmajsa A bábmunkaközösség keretén belül, olyan irodalmi művek kerülnek feldolgozásra, melyek a természet megszeretéséről és a természetvédelemről szólnak 10,000
Nógrádsipek, Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Nógrádsipek Báb- és szerepjáték az óvodai környezeti nevelésben. 60,000
Óvoda, Általános Iskola és Könyvtár Mike Mesék, versek dramatizálásával, bábozásával a természeti környezet értékeinek felfedeztetése és védésére való nevelés. 60,000
Önálló Óvodai Egység Jászladány Komplex, prevenciós felzárkóztató jellegű, önmaguk és környezetük megismerése útján zökkenőmentes iskolai és társadalmi beilleszkedést elősegítő program. 60,000
Páka, Napköziotthonos Óvoda Páka A bábjáték beilleszthetősége az óvodai nevelésbe. 30,000
Pákozd, Napköziotthonos Óvoda Pákozd A természet-, környezetvédő munkához kapcsolódó bábsorozat készítése a gyerekeknek 60,000
Pannonhalma, Napköziotthonos Óvoda Pannonhalma Olyan szerepjátékok életre hívása, amelyek hozzájárulnak a környezetben való biztonságos eligazodáshoz, a természeti értékek védelmére nevelnek. 60,000
Pásztor utcai Óvoda Tagóvodája Győr A környezet tevékeny megismerése az anyanyelvi nevelés eszközein keresztül. 60,000
Petőfi Óvoda Budapest drámajáték a környezeti nevelésben 60,000
Pitypang Óvoda Budapest A természethez fűződő magatartásnak és szemléletmódnak konkrét élményekkel, tapasztalatokkal történő formálása az óvodai nevelés folyamatában 60,000
Platthy Ida Napköziotthonos Óvoda Felsőzsolca A szituációs és bábjáték fejlesztő hatásának felhasználása környezeti-természeti foglalkozásokon 60,000
Ráday Pál Közoktatási és Közművelődési Intézmény Harta E program része az óvoda távlati koncepciójának, melyben fokozott hangsúlyt kap a környezeti nevelés és a környezetvédelem 50,000
Süni Óvoda Berhida A környezet megismerése dramatikus játékok segítségével, rávilágítva az alapvető természeti összefüggésekre. 60,000
Szarvas Város Önkormányzat Óvodái Szarvas Természetes anyagból (terményekből) készített bábok összekapcsolása a természeti környezeti neveléssel 60,000
Szarvasi Úti Óvoda Szentes Közlekedési szerepjátékokhoz kiegészítő eszközök vásárlása 60,000
Százszorszép Óvoda Dunaújváros Esélyt adni minden gyermek számára, hogy azzá váljék ami lehet a legopimálisabb körülmények között 60,000
Szivárvány Óvoda Tapolca A növény és állatvilág minél sokoldalúbb megismertetése, megszerettetése, megóvása a bábozás segítségével. 60,000
Szivárvány Óvoda Tapolca A természet megismertetése, védelmére nevelés az óvodai élet különböző területein keresztül, különös tekintettel a 3-6 éves korosztály életkori sajátosságaira. 35,000
Szlovák Nemzetiségi Óvoda Pilisszentkereszt Természeti, környezeti nevelést és kisgyermekkori fejlesztést célzó óvodai báb és szerepjátékok. 60,000
Szombathely, Napközi Otthonos Óvoda Szombathely A környezet megszerettetése, védelme a természetes anyagok felhasználásával 60,000
Szombathelyi Waldorf Társaskör Szombathely Az évkör ünnepeinek és a természet változásainak megjelenítése bábokkal. 60,000
Turul Óvoda Tatabánya Az óvoda természet- és környezetvédelmi programja: hogyan épülhet be a bábjáték az óvodai természet- és környezetvédelmi feladatok folyamatába 60,000
Vármelléki Óvoda Sárvár A környék bábozó óvodásainak találkozója 60,000

Vissza az oldal elejére