LEVÉLTÁRI ANYAGOK RESTAURÁLTATÁSA
DÖNTÉSEK - 1998

Vissza a könyvtári döntésekhez - Vissza a programok felsorolásához

1998. januári nyertesek

Nyertes neve Székhely Téma Támogatás
Ft
A Magyar Piarista Rendtartomány Központi Levéltára Budapest A privigyei piarista rendház alapítási könyvének restaurálása

160,000

Ady Endre Városi Könyvtár Baja A Hadik-Barkóczy grófok, a Zichy grófok és a Ferencesrend könyvtárának anyagából 5 db restaurálása.

100,000

Békés Megyei Levéltár Gyula Magyargyula város 1801-1803. évi tanácsülési jegyzőkönyvének restaurálása.

120,000

Békés Megyei Önkormányzat Múzeumok Igazgatósága Békéscsaba Méhkerék község 1868. évi és 1865. évi térképeinek restaurálása és 4 db kézzel színezett hiteles másolat készítése.

50,000

Bényei Evangélikus Egyházközség Bénye XVIII-XIX. sz-i egyházi anyakönyvek és jegyzőkönyvek állagmegóvása

90,000

Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium Sopron Az iskola könyvtárából két darab ősnyomtatvány restaurálása.

100,000

Berzsenyi Dániel Gimnázium Kön Budapest Három értékesnek ítélt régi könyv restaurálása.

120,000

Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Budapest 8 kötet restaurálása

200,000

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Központi Kö Budapest Művek restaurálása.

320,000

Budapesti Történeti Múzeum Budapest Schmidt Miksa bútorgyáros enteriőröket ill. bútorokat ábrázoló fotóinak restaurálása

300,000

Debreceni Irodalmi Múzeum Debrecen Muzeális és művelődéstörténeti értékű könyvek restaurálása.

200,000

Érseki Gyűjteményi Központ (Múzeum és Levéltár) Eger Az egri Érseki Levéltár tulajdonában lévő felsőtárkányi anyakönyv restaurálása.

80,000

Érseki Könyvtár Veszprém Pseudo-ősnyomtatvány restaurálása.

150,000

Evangélikus Országos Könyvtár Budapest A legutóbbi időkig ismeretlen, hamis impresszumú, unikum példány (Balassi-Rimay: Istenes éneki) restaurálása.

80,000

Főszékesegyházi Könyvtár Kalocsa Három darab ősnyomtatvány teljes restaurálása.

190,000

Gödöllői Városi Múzeum Gödöllô A gödöllői művésztelep művészeti hagyatékának építészeti és iparművészeti tervanyagának szakszerű restaurálása.

256,000

Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára Győr Három darab XVII. századi festett címerképpel ellátott oklevél restaurálása.

130,000

Heves Megyei Múzeumi Szervezet Mátra Múzeum Gyöngyös A gyöngyösi lakatos, szíjjártó és puskaműves céh 1817-es eredeti céhszabályzatának restaurálása.

150,000

JATE Egyetemi Könyvtár Szeged 16. századi egyházi szláv nyelvű kódex restaurálása, a kötéstáblák belső oldalára ragasztott kéziratos levelek leáztatása

300,000

JATE Magyar Nyelvészeti Tanszék Szeged Az oktatók és a kutatók szempontjából értékesebb nyomtatványok felújítása, használhatóbbá tétele.

200,000

Kalocsa-Kecskeméti Érseki és Főkáptalani Levéltár Kalocsa 23 db középkori és koraújkori oklevél restaurálása.

350,000

Kismarosi Falumúzeum Alapítvány Kismaros Négy darab 70-120 éves, jelentős hely- és kortörténeti értéket képviselő, német és magyar nyelvű kézírásos dokumentum restaurálása.

50,000

KLTE Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Debrecen Hét kötet (két RMK ősnyomtatvány, három antikva, két nyomtatvány) 15-17. századi pergamen és bőkötésű könyv restaurálása.

500,000

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Esztergom Esztergom szabad királyi város élő penészes jegyzőkönyveinek restaurálása.

200,000

Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola Sátoraljaújhely Az iskola könyvtárának 16-17. században kiadott példányainak restaurálása

100,000

Körzeti Általános Iskola, Baktakék Baktakék Iskolatörténeti gyűjtemény térképének, könyvének, iratanyagának restaurálása.

140,000

Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zenetörténeti Budapest A könyvtár gyűjteményéből kiválasztott dokumentumok restaurálása.

400,000

Magyar Mezőgazdasági Múzeum Budapest Agrártörténeti tárgyú egyedi iratok, térképek. Uradalomtörténeti kiállításhoz történeti források állagának helyrehozatala

150,000

Magyar Nemzeti Galéria Budapest Rippl-Rónai József festőművész életére és munkásságára vonatkozó forrásértékű dokumentumok gyűjteményének restaurálása
MTA Csillagászati Kutatóintézet Budapest Régi, XVII-XVIII. századi csillagászati könyvek restaurálása a Nagyszombati és Gellérthegyi Csillagvizsgáló könyvállományából.

140,000

Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Feudáliskori kötetek restaurálása.

140,000

Rába Helytörténeti Múzeum Körmend Körmend város számadáskönyvének restaurálása.

172,000

Ráday Levéltár Budapest Egyházi levéltárban őrzött középkori oklevelek restaurálása.

150,000

Római Katolikus Plébánia Szécsény A plébánia tulajdonában lévő, pótolhatatlan értéket képviselő anyakönyvek restaurálása.

84,000

Római Katolikus Plébánia Hivatal Pásztó Három darab történeti értékű levéltári dokumentum restaurálása.

100,000

Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjtemény Sárospatak Egy hegyaljai mezőváros XVIII. századi református egyházának (Tokaj) gazdasági adatokat tartalmazó protokollumának restaurálása.

240,000

Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjtemény Sárospatak Szegedi K. István teológiai szakirodalmi alkotásainak restaurálása.

80,000

Somogyi Könyvtár Szeged Ptolemaios: Geographicae enarrationis libri octo 50 famentszetű térképlevelének restaurálása.

120,000

SOTE Központi Könyvtár és Levéltár Budapest 2 kötet XIX. századi orvoskari szigorlati jegyzőkönyv restaurálása

96,000

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltár Nyíregyháza Szatmár vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek sorozatából a 2. kötet restaurálása

150,000

Szórakaténusz Játékmúzeum Kecskemét Papírjáték-gyűjtemény jeles darabjainak restaurálása.

148,000

Tessedik Sámuel Múzeum Szarvas Két darab muzeális térkép restaurálása.

32,000

Thorma János Múzeum Kiskunhalas Térképgyűjteményből kiválasztott 10 szelvény 1863-ban készült kéziratos térkép restaurálása.

50,000

Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár Debrecen Debreceni egyházközség két halotti anyakönyvének restaurálása.

200,000

Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Debrecen XVII. századi énekeskönyv restaurálása.

140,000

Városi Képzőművészeti Gyűjtemény Érseki Gazdasági Levéltár Kalocsa Négy darab kézzel festett térkép restaurálása.

80,000

Vas Megyei Levéltár Szombathely A Vas Megyei Levéltár középkori okleveleinek, címeres- és kiváltságleveleinek és úrbéri térképeinek restaurálása.

150,000

Zala Megyei Levéltár Zalaegerszeg XVIII-XIX. századi polgári- és büntetőperes iratok jegyzőkönyveinek restaurálása.

180,000

Vissza a lap elejére