ROMA OKTATÁSI PROGRAM
PEDAGÓGIAI INNOVÁCIÓ

DÖNTÉSEK - 1998
KÓDSZÁM:
7407

DÖNTÉSEK a roma oktatás programban - Pályázati felhívás - Vissza a programok felsorolásához

PÁLYÁZÓ SZÉKHELY TÉMA TÁMOGATÁS
Ft

1. sz. Általános Iskola

Mezőberény

Roma gyerekek integrált felzárkóztatása

450,000

13. sz. Hunyadi Mátyás Általános Iskola

Miskolc

Roma kisiskolások felzárkóztató programja

60,000

2. sz. Napközi Otthonos Óvoda

Berettyóújfalu

Mentálhigiéné-mentális korrekciós nevelés a tanulási zavarok megelőzésére, gyermekek felzárkóztatását segítő program

200,000

2. sz. Napköziotthonos Óvoda

Hajduhadház

Roma gyerekek felzárkóztatása, iskolai életre való felkészítése.

500,000

22.sz. Általános Iskola

Nyíregyháza

A halmozottan hátrányos helyzetű roma gyermekeket nevelő iskola tartalmi-módszertani megújítása, a nevelő-oktató munka hatékonyságának intenzív fejlesztése

125,000

4. sz. Általános Iskola

Hatvan

Program a cigány tanulók fejlesztésére

594,000

5. sz. Általános Iskola

Oroszlány

Nyitott iskola, szülők klubja, roma újság, üdülés, színházlátogatás, ösztöndíj, cigány iskolaelőkészítő.

200,000

9. sz. Általános Iskola

Hajduböszörmény

Cigánygyerekek társadalomba való beilleszkedését segítő program, enyhe fokban sérült értelmi fogyatékos gyerekek fejlesztése.

400,000

Általános Iskola, Abaújvár

Abaújvár

Ének-zenei nevelés-oktatás segítése

60,000

Általános Iskola, Baks

Baks

Egyenlő esély az iskolában. A hátrányos helyzetű, jó tanuló, jó magatartású cigánytanulók segítése

40,000

Általános Iskola, Balassagyarmat

Balassagyarmat

Hátrányos helyzetű, tanulásban akadályozott roma tanulók identitásának erősítése, önismeretük fejlesztése, társadalmi integrációjuk segítése

250,000

Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon

Letenye

Cigánygyermekek személyiségfejlesztése

300,000

Általános Iskola, Diákotthon, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon

Lenti

Roma kisgyermekek iskolai sikerességét megalapozó, társadalmi integrációját elősegítő pedagógiai program

400,000

Általános Iskola, Liget

Liget

Olyan szabadidős foglalkozások bemutatása, amely a NAT szellemében a jeles napokra épülve segíti a cigány gyerekek, szülők, óvoda és iskola kapcsolatát

80,000

Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon

Gyömrő

Fejlesztő foglalkozások tervezése az enyhe értelmi sérült roma kisgyermekek számára az eredményes iskolai teljesítmények elérése érdekében

350,000

Általános Iskola, Versend

Versend

Informatika - iskolaújság készítése

85,000

Amrita Egyesület

Pécs

Középiskolás cigány fiatalok és felnőttek tehetséggondozása

600,000

Bán Zsigmond Református Óvoda

Tiszafüred

Cigány etnikum keresztyén szellemű közösségbe való integrálása

400,000

Belvárosi Óvoda

Kazincbarcika

Roma gyerekek integrációját elősegítő program beépítése az óvoda helyi programjába.

100,000

Bogár István Óvoda és Általános Iskola

Sárpilis

Számítástechnika, informatika oktatáshoz való hozzáférési lehetőség megteremtése, identitástudat, a lakóhelyhez való kötődés elősegítése

400,000

Borsodbóta, Általános Iskola

Borsodbóta

Roma gyerekek felzárkóztatása, hátrányos helyzetük csökkentése, esélyegyenlőség megteremtése, szabadidő hasznos felhasználása, egészséges életmód kialakítása.

350,000

Borsodbóta, Napköziotthonos Óvoda

Borsodbóta

A roma gyermekek harmonikus, sokoldalú fejlődésének elősegítése a szülők együttműködésének megnyerésével.

516,000

Collegium Martineum Alapítvány

Mánfa

Cigány fiatalok tehetséggondozó középiskolai kollégiumának pedagógiai programja

1,764,000

Csete Balázs Általános Iskola és Szakiskola

Jászkisér

Kertészeti ismeretek és gyakorlatok oktatása 5-8. osztályos tanulók részére.

2,000,000

Csököly, Általános Iskola

Csököly

Helyi diáklap szerkesztése és kiadása.

242,000

Dr. Földi János Általános és Művészeti Iskola

Hajdúhadház

A roma gyerekek beilleszkedését, integrációját segítő programok megvalósítása, a roma gyerekek művészeti nevelésbe való bekapcsolása

300,000

Egyesített Óvodai Intézmény Mező Imre úti Tagóvoda

Püspökladány

Az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek integrálása vegyes életkorú csoportokban. Felkészítés a sikeres iskolakezdésre

120,000

Faág Egyesület

Pécs

Olyan önismereti-kommunikációs program megvalósítása, mely a későbbi biztos eligazodást, döntést, valamint a társadalmi integrációt segíti.

1,300,000

Gandhi Közalapítványi Gimnázium

Pécs

Beás cigány zenei és szöveganyag gyűjtése taneszközök készítése céljából, videofelvételekkel kiegészítve

90,000

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Devecser

Felsőtagozatos roma gyerekek beilleszkedése, erkölcsi nevelése, felzárkóztatása, kommunikációs készség fejlesztése, önismeretre nevelés..

200,000

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Devecser

Iskolaelőkészítő foglalkozás, beszédfejlesztési szakkör, logopédiai foglalkozás, színházlátogatás, tanulmányi kirándulás, kézműves szakkörök szervezése stb.

300,000

Hétszínvirág Általános Iskola

Marcali

Innovációs törekvések a pedagógusok szakmai színvonalának emelésére, a szülővel való partneri kapcsolat kialakítása és a cigány kultúra fejlesztése

650,000

Hétszínvirág Általános Iskola

Marcali

Képességfejlesztő programcsomag a roma gyerekek iskolai kudarcának felszámolása érdekében

950,000

Heves Megyei Önkormányzat Gyermekotthona

Eger

Állami gondoskodásban élő roma gyerekek művészeti képzése. A képzőművészet terápiás alkalmazása deviáns közösség esetén. Az elkészült alkotások kiállítása.

150,000

II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Üdülő-Iskola

Fonyód-Alsóbélatelep

Az otthonba bekerülő sérült, túlkoros, retardált, hospitalizált, roma származású gyermekek integrálása, személyiségközpontú, mentálhigiénés foglalkoztatása

1,000,000

József Attila Általános Iskola

Miskolc

Egy pedagógiai innovációs folyamat bemutatása egy 99 %-ban roma gyerekeket tanító iskolában

1,500,000

Józsefvárosi Tanoda Alapítvány

Budapest

A józsefvárosi cigány gyerekek és fiatalok iskolai sikerességének javítása, továbbtanulásuk elősegítése

3,268,000

Kalocsa Város Óvodája Bem Apó utcai Tagóvoda

Kalocsa

Az óvodába járó roma gyermekek beilleszkedése, felzárkóztatása a családjaik segítségével együtt, saját hagyományaik megtartásán keresztül

232,000

Káloz, Óvoda

Káloz

Pedagógiai innováció támogatása a roma gyerekeket nevelő oktató intézményekben. Roma gyerekek fejlesztő programja az óvodában

200,000

Kinizsi Úti Óvoda

Mezőberény

Személyiség- és tevékenységközpontú pedagógia alkalmazása a hátrányos helyzetű gyermekek sikeres fejlesztése és felzárkóztatása érdekében

840,400

Kittenberger Kálmán Általános Iskola és Szakiskola

Nagymaros

Tanári tréningek tartása, melynek célja a roma kultúra és szokásrendszer megismerése, patronáló tanár és diák kapcsolat felépítése.

180,000

Kossuth Zsuzsa Hetes Gyermekotthon és Általános Iskola

Bicske

Roma gyerekek integrált nevelése gyermekvédelmi intézményben

400,000

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Tatabánya

Pedagógiai innováció támogatása roma gyerekeket nevelő, oktató intézményekben

212,000

Közoktatási és Közművelődési Intézet

Tiszacsege

Személyiségfejlesztő program játékokkal

220,000

Liget, Napköziotthonos Óvoda

Liget

Új együttműködési formák kidolgozása a gyermekek integrált nevelése céljából.

150,000

Lila Óvoda

Tatabánya

Érzelmi nevelés és szocializáció, gyermekvédelem, másság elfogadása, felzárkóztatás, anyanyelvi együttműködés.

50,000

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola

Ónod

Roma gyerekek tanulási, továbbtanulási esélyeinek javítása, a pedagógusok, szülők szemléletének formálása.

150,000

Magyarmecske, Általános Iskola

Magyarmecske

Közös kincs c. fejlesztő program.

1,405,000

Május 1. Úti Általános Iskola

Kazincbarcika

Cigány kultúra, hagyománykör a mai modern világ gyermekei számára, integrációs folyamatok erősítése

300,000

Mátraderecske, Általános és Zeneiskola

Mátraderecske

Pedagógiai innovációs program az iskolában

350,000

Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Szolnok

A roma gyerekek személyiségközpontú, integrált oktatása, nevelése, a sikeresség lehetőségének megteremtése

650,000

Megyaszó, Önálló Óvoda

Megyaszó

Halmozottan hátrányos szociális és családi környezetből jövő, óvodába nem járt roma gyermekek óvodai beilleszkedésének, sikeres iskolakezdésének elősegítése

300,000

Múcsony- Alberttelep, Általános Iskola

Múcsony- Alberttelep

Innovatív munka az interkulturális és cigányfelzárkóztató oktatás terén

529,350

Napköziotthonos Óvoda

Tiszacsege

Integrációs folyamat elősegítése a roma családok körében, meghatározott közösségi szinteken. Kulturális alap teremtése

300,000

Napköziotthonos Óvoda

Ónod

Új irányvonal lépcsőzetes kiépítése a roma gyermekek esélyegyenlőségének megteremtésére, hátrányosságuk leküzdésére, sikeres iskolakezdésre

700,000

Napköziotthonos Óvoda

Zákány

Személyiségközpontú roma kulturális hátteret figyelembe vevő, a gyermekek integrációját segítő óvodai program

200,000

Napsugár Óvoda, Tiszadob

Tiszadob

A cigány származású gyerekek sikeres iskolakezdésének elősegítése.

1,200,000

Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon

Dunavecse

A hátrányos helyzetű és ingerszegény környezetből érkező cigánygyermekek iskolai életmódra felkészítő beilleszkedésének segítése

600,000

Őzike Óvoda

Bátonyterenye

A cigánygyermekekkel és szüleikkel kapcsolatos együttműködés újszerű módszerei az eddigi tapasztalatok és eredmények figyelembevételével

500,000

Petneházy Dávid Általános Iskola

Petneháza

Személyiségfejlesztés a drámaórán.

400,000

Remédium Általános Iskola és Szakiskola

Tatabánya

Jobb, mint otthon, és Segítő kéz program

100,000

Rét Utcai Napköziotthonos Óvoda

Tatabánya

A halmozottan hátrányos és veszélyeztetett roma gyermekek fejlesztése és felzárkóztatása az óvodában.

100,000

Szabolcs Vezér Általános Iskola

Tornyospálca

Környezet- és természetvédelmi foglalkozások szervezése.

150,000

Szent Márton Óvoda

Alsószentmárton

Beás-magyar kétnyelvű óvoda működtetése egy homogén cigány közösségben

1,340,000

Szociális és Családügyi Minisztérium Debreceni Gyermekotthona

Debrecen

Szövőműhelyi anyag biztosításával a foglalkoztatott roma gyermekek szakképzése.

600,000

Szűts József Általános Iskola

Kiskunhalas

A jelenlegi szervezeti keretek, szervezési formák átalakítása mind a tanórákon, mind a délutáni foglalkozásokon

700,000

Tarlódombi Óvoda

Vésztő

Esélyegyenlőség biztosítása a hátrányos szociokulturális háttérből érkező cigánygyermekek felzárkóztatására

200,000

Tereske, Általános Iskola

Tereske

Általános életvezetési modell nyújtása.

200,000

Toldi Miklós Általános Iskola

Berettyóújfalu

Vizuális nevelés program, mely elősegíti a roma tanulók speciális fejlesztését, hozzájárul a helyi kulturális hagyományok kiépítéséhez

200,000

Vasvári Pál Általános Iskola

Tiszavasvári

A cigányközösség helyi szokásainak, hagyományainak gyűjtése magyar és roma gyerekek segítségével, hogy feldolgozhatóvá váljék

100,000

Zemplén Győző Általános Iskola

Nagykanizsa

Művészet a tanulásért. Művészeti terápia a roma gyermekek számára

220,000

Vissza az oldal elejére