Roma oktatási pályázatok *

[Felsőoktatási ösztöndíj *] -[Közös ösztöndíj középiskolások és tanáraik számára *]
[Év végi ösztöndíj *] - [Továbbtanulási pályázat középiskolába jelentkezőknek *]
[Pedagógiai innováció*] [Pályaorientációs tanácsadás *]

DÖNTÉSEK - Vissza a PROGRAMOK felsorolásához


ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓ ROMA FIATALOK SZÁMÁRA* KÓDSZÁM:
5401

Beküldési határidő: 1998. augusztus 24-én lejárt

A pályázat célja
Minél több roma fiatal végezzen felsőfokú tanulmányokat, amihez az alapítvány támogatásul 12.000 Ft/hó ösztöndíjat folyósít az 1998/99-es tanévben.

A pályázhattak
Azok a roma fiatalok, akik az 1998/99-es tanévben valamilyen felsőoktatási intézményben tanulnak (legyenek akár levelező, akár nappali tagozatos hallgatók).

A pályázati döntésekről szóló értesítés várható határideje: 1998. október 10.


Közös ösztöndíj-pályázat *
érettségit adó középiskolába járó roma gyerekek és patronáló tanáraik részére
KÓDSZÁM:
7401

Beküldési határidő: 1998. július 15-én lejárt

A pályázat célja
Minél több roma fiatal folytassa tanulmányait érettségit adó középiskolai intézményben, és szerezzen bizonyítványt.

A pályázhattak
Azok a roma középiskolások, akik az 1998/99-es tanévben érettségit adó intézményben tanulnak, valamint azok a pedagógusok, akik ezeket a fiatalokat segíteni készek tanulmányaikban.

Mindkét fél ösztöndíjban részesül a közös teljesítmény alapján.

A pályázati döntésekről szóló értesítés várható határideje: 1998. szeptember 30.


ÉV VÉGI ÖSZTÖNDÍJ *
JÓL TANULÓ, 6-7. OSZTÁLYOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁS ROMA FIATALOKNAK
KÓDSZÁM:
7404

Beküldési határidő: 1998. augusztus 10-én lejárt

A pályázat célja
Minél több roma fiatal folytassa tanulmányait érettségit adó középiskolai intézményben.

A pályázhattak
Azok a roma fiatalok, akik az 1996/97-es tanévben hatodik vagy hetedikes általános iskolások és 4.00-nél jobb a tanulmányi átlaguk.

A nyertesek év végén 10.000,- Ft pénzjutalomban részesülnek.

A pályázati döntések várható határideje: 1998. szeptember 15.


Továbbtanulási pályázat középiskolába jelentkező roma fiatalok számára * KÓDSZÁM:
7405

Beküldési határidő: 1998. június 22-én lejárt

A pályázat célja:
Minél több roma fiatal folytassa tanulmányait érettségi bizonyítványt adó középiskolai intézményben.

A pályázhattak

A nyertes továbbtanulók 25.000,- Ft beiskolázási támogatást kapnak.

Az eredményhirdetés helye Köznevelés


PEDAGÓGIAI INNOVÁCIÓ ROMA GYEREKEKET NEVELŐ INTÉZMÉNYEKBEN * KÓDSZÁM:
7407

Beküldési határidő: 1998. szeptember 7-én lejárt

A pályázat célja
Roma gyermekeket is oktató intézményekben a személyiségközpontú, a nyelvi, kulturális hátteret figyelembe vevő, a gyerekek integrációját segítő intézményi programok támogatása.

Pályázhattak
Olyan óvodák, általános iskolák, érettségi bizonyítványt adó középiskolák, kollégiumok, valamint roma kisebbségi oktatási intézmények jelentkezését várjuk, amelyek kiemelten fontosnak tartják a roma gyerekek iskolai sikerességét és ezen a téren dokumentálható eredménnyel rendelkeznek.

Nem pályázhattak azok az intézmények, amelyek szegregált roma osztályokat működtetnek. Ebben a programban az Alapítvány nem ad támogatást bérjellegű költségekre, beruházások finanszírozására, külföldi utazásokhoz, kulturális rendezvények és táborok szervezésére.

Pályázás feltételei

A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje: 1998 november 15.


PÁLYAORIENTÁCIÓS TANÁCSADÁS ROMA DIÁKOKNAK * KÓDSZÁM:
7408

Beküldési határidő: 1998. május 18-án lejárt

A pályázat célja:
A roma származású tanulók pályaválasztását és pályaorientációját elősegítő, pedagógusokból, pszichológusokból és szociális munkásokból álló szakértői csoportok támogatása.

A pályázhattak:
Az érintett intézmények (iskolák, nevelési-, pályaválasztási-, pszichológiai tanácsadó szervezetek) együttműködésén alapuló szakértői csoportok.

A pályázat követelményei:
A pályázat keretében a pályaválasztás előtt álló, általános, illetve középiskolában tanuló roma származású tanulók személyiségére és képességeire építő, a diákok pályaválasztási esélyegyenlőségét javító olyan szakmai programok kaptak támogatást, amelyeket a szakmai csoportok az iskolákban valósítanak meg.

A tervezett keret: 5.000.000 Ft


Vissza a lap elejére