OLVASÓBARÁT KÖNYVTÁMOGATÁS
DÖNTÉSEK - 1998
KÓDSZÁM:
421

Könyvkiadási programok döntései - Vissza a programok felsorolásához

1998. június

KÖNYVKIADÓ NEVE SZÉKHELYE TÁMOGATOTT KÖTET TÁMOGATÁS
Ft
Ab Ovo Kiadói Kft. Budapest Zilahy Péter: Az utolsó ablakzsiráf

256,600

Péliné Nyári Hilda: Élet volt ez is

143,800

Kapecz Zsuzsa: Az angyalok már a városban vannak

155,400

Argumentum Könyv- és Folyóiratkiadó Kft. Budapest B. Hajtó Zsófia: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 5. 1905-1970

675,000

Stauder Mária-Varga Katalin: Babits Mihály - Bibliográfia

1,263,600

Atlantisz Könyvkiadó Kft. Budapest Umberto Eco: A tökéletes nyelv keresése

1,135,700

Platón: Gorgiász

410,700

Tamás Gáspár Miklós: Válogatott filozófiai tanulmányok

934,500

Odo Marquard: Búcsú az alapelvektől

525,400

Mezei Balázs: Jan Patocka

155,500

Ghislan Lafont: A katolikus egyház teológiatörténete

934,700

Kant: Prolegomena minden jövendő metafizikához

445,400

René Descartes: Elmélkedések az első filozófiáról

123,800

Edmund Husserl: Az európai tudományok válsága II. kötet

770,000

Michel Foucault: A szexualitás története. II. kötet

266,800

Az ezeregyéjszaka meséi I-II. kötet

1,906,200

John os Salisbury: Policraticus

433,000

Balassi Kiadó Kft. Budapest V. Ecsedy Judit - Pavercsik Ilona: A nyomtatott könyv története Magyarországon a kézműipari korszakban (1473-1800)

993,600

Hanák Péter: A Kert és a Műhely

626,400

C.E.T. Belvárosi Kiadó és Kereskedelmi Bt. Budapest Lakatos István: A filológia költészete (esszék)

142,800

Balassa Péter: Koldustorta

335,100

Cerberus Nyomdaipari Könyv és Lapkiadó Kft. Budapest Vesho Farkas Zoltán: Hamlet cigány nyelven

56,100

Corvina Kiadó Kft. Budapest Oskar Bätschmann: Bevezetés a művészettörténeti hermeneutikába

710,200

Dr. Vayer Lajos: Az itáliai reneszánsz művészete

2,023,300

Csokonai Kiadó Kft. Debrecen Ormos Mária: Magyarország a két világháború korában (1914-1945)

908,800

Enciklopédia Kiadó Budapest Beöthy István: Az aranysor

370,800

Eötvös József Könyv- és Lapkiadó Bt. Budapest Chrétien de Troyes: Oroszlános lovag

349,700

Erdélytörténeti Alapítvány Debrecen Sütő András: Vadpávamegyegző

201,200

Jan Kott: Istenek evése

447,400

Marie-Louise von Franz: Az árnyék és a gonosz problémája a mesében

326,400

Umberto Eco: Nyitott mű

831,400

Samuel Beckett összes drámái

1,050,200

Pjotr Vajl - Alekszandr Genisz: Édes anyanyelv - A XIX. századi orosz irodalom

42,100

Európa Könyvkiadó Kft. Budapest Miguel de Unamuno: Don Quijote és Sancho Panza élete

174,800

Thomas Nagel: Az utolsó szó

60,900

Robert Frost: Versek

474,200

Alekszander Etkind: A lehetetlen Érosza. A pszichoanalízis története Oroszországban

240,000

Jorge Luis Borges: Elbeszélések

722,900

Harold C. Schoenberg: A nagy zeneszerzők élete

1,974,000

Ivan Klima: Várd a sötétet, várd a fényt!

137,600

Falukönyv-Ciceró Kiadói, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Budapest Déry Tibor: Niki - Két asszony - Szerelem (Kisregények)

533,200

Varga Lajosné: Tündérfogó

963,800

Kamarás István: Csigamese

696,200

Fekete Sas Könyvkiadó Bt. Budapest Nagy András: Kierkegaard, Mahler, Lukács

184,400

Porzó (Agai Adolf): Utazás Pestről Budapestre 1843-1907

379,700

Felsőmagyarország Művészeti Alapítvány Miskolc Fodor András: Jelkereső - külföldi költők Swinburne-től Saarikokiig

353,000

Glória Kiadó Budapest Albert Einstein - Sigmund Freud: Háború, de miért?

127,100

Gond Alapítvány Debrecen Heller Ágnes: A szépség fogalmáról

677,200

Márkus György: Politika-Filozófia-Kultúra

413,800

Kocziszky Éva: Pán, a gondolkodók istene

290,100

F. M. Dosztojevszkij: A történelem utópikus értelme

262,800

Háttér Kiadó és Kereskedelmi Kft. Budapest Edgar Hilsenrath: A náci és a fodrász

423,400

Helikon Kiadó Kft Budapest Carl E. Schorske: Bécsi századvég

448,700

Szilágyi Ákos: Oroszország elrablása

301,800

Theodor W. Adorno: Irodalmi és zenei tanulmányok

1,158,400

Northrop Frye: A kritika anatómiája

673,600

Peter Simhandl: A színház világtörténete

2,337,600

Jürgen Habermas: Filozófiai diskurzus a modernségről

608,000

Holnap Kiadó Budapest Nagy Olga: A mítoszok nem halnak meg

272,000

Ictus Kiadói Betéti Társaság Szeged Immanuel Kant: A gyakorlati ész kritikája

686,400

Jelenkor Kiadó Kft. Pécs Heinrich von Kleist: Schauspiele

1,368,000

Broch, Hermann: Pasenow, avagy a romantika

235,100

Jószöveg Műhely Könyvkiadó Kft. Budapest Pierre Bourdieu: Martin Heidegger politikai ontológiája

87,700

J. P. Sartre: Lét és nemlét, fenomenológiai ontológiai esszé

118,600

Fredric Jameson: Posztmodern

96,300

Aquinoi Szent Tamás: A világ örökkévalósága

212,100

Steiger Kornél: A lappangó örökség (A preszokratikus filozofémák antik transzmissziója)

132,400

Szabó Márton: Az ellenség neve

107,800

Manfred Frank: A megértés határai

112,600

József Attila Kör Budapest Jász Attila: Miért Szicília?

225,000

Kékesi Kun Árpád: Tükörképek lázadása: A dráma és a színház retorikája az ezredvégen

181,600

Kalligram Könyv és Lapkiadó Bratislava Witold Gombrowicz: Kozmosz

72,400

Talamon Alfonz: Samuel Borkopf: Barátaimnak egy Trianon előtti kocsmából

194,800

Pozsvai Györgyi: Bodor Ádám

76,000

Grendel Lajos: Éleslövészet

346,900

Kávé Kiadó Kft. Budapest Ferge Zsuzsa: Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből

628,200

Kijárat Kiadó Budapest Földényi F. László: Veronika kendője

83,100

Willheim András: Két Bartók-tanulmány

117,900

Korona Kiadó Kft. Budapest Paneth Gábor: A labirintus járataiban

183,700

Kortárs Könyvkiadói Kft. Budapest Nagy Gáspár: Tudom, nagy nyári délután lesz

62,600

Fábri Anna: A nő és hivatása (Dokumentumok a magyarországi nőkérdés történetéből 1767-1867

310,200

Kovács István: A gyermekkor tündöklete

177,100

Kalász Márton: Tizedelőcédulák

194,400

Domokos Mátyás: Adósságlevél

301,000

Kossuth Kiadó Rt. Budapest Plutarkhosz: Morálfilozófiai értekezések

153,000

Thomas Hobbes: Logika, rétorika, szofisztika

172,200

Kölcsey Társaság Fehérgyarmat Válogatás a XX. század hymnus-értelmezéseiből

472,200

Közgazdasági Szemle Budapest Laki Mihály: Kisvállalkozás a szocializmus után

528,500

Közgazdasági Szemle Budapest Szamuely László-Csaba László: Rendszerváltozás a közgazdaságtanban - közgazdaságtan a rendszerváltozásban

620,100

Liget Műhely Alapítvány Budapest Visszaszámlálás - beszélgetőkönyv

142,600

Littera Nova Kiadó és Könyvterjesztő Szolgáltató Betéti Társaság Budapest Csiki László: Égen lógó hadsereg

156,200

Balázs Tibor: A fogfájós vaddisznó

478,800

Maecenas Kulturális Holding Részvénytársaság Budapest Hegedüs Géza: Mózes, a népvezér

294,700

E. J. Hobsbawm: A nacionalizmus kétszáz éve

356,000

Mágus Kiadó Kft. Budapest Gergely Ágnes: Pompóné könyve. Nonszensz (Tanulmányok, műfordítások, grafikák)

627,600

Dalos Anna: Kósa György

104,500

Halász Péter: Kurtág György

181,000

Magvető Könyvkiadó és Kereskedelmi Kft. Budapest Tandori Dezső: Vér és virághab

407,000

Tar Sándor: Lassú teher

634,000

Bartis Attila: A kéklő pára (novellák)

359,200

Szabó T. Anna: Nehézkedés

72,600

Szentkuthy Miklós: Az alázat kalendáriuma

508,700

Kertész Imre: A gondolatnyi csend, amig a kivégzőosztag újratölt. Monológok és dialógok

432,000

Nádasdy Ádám: Kifelé vagy befelé?

143,100

Orbán Ottó: Hatvan év alatt a Föld körül

1,887,000

Bertók László: Dongó a szobában

273,400

Cserna-Szabó András: Mágikus meggymag

209,000

Magyar Egyháztörténeti Vázlatok Szeged Kelemen Miklós: Unitárius kislexikon

310,600

Magyar Néprajzi Társaság Budapest Landgraf Ildikó (szerk.): Magyar történeti mondák

674,100

Magyarországi Holocaust Emlékalapítvány Budapest Per Auger: Raul Wallenberggel Budapesten

141,000

Makkabi Kiadói Kft. Budapest Scheiber Sándor (Hidvégi Máté): Folklór és tárgytörténet

1,652,700

Móricz Zsigmond Alapítvány Budapest Szabadság és halál - 1848-49. Szem- és fültanúk híradásai

692,300

MTA Nyelvtudományi Intézete Budapest Fónagy Iván: Rögződés és változás a nyelvben

155,600

Múlt és Jövő Lap- és Könyvkiadó Bt. Budapest Fejtő Ferenc: Heine

705,600

Pap Károly: Megszabadítottál a haláltól

807,700

Komor András: Fischmann S. utódai

645,000

Randolph L. Braham: Román nacionalisták és a holocaust

391,700

Mundus Egyetemi Kiadó Budapest Beke György: Boltívek teherbírása (Barangolások Erdélyben 2.)

461,800

Szabó András: Bízd a jövendőkre érdemed jutalmát - magyar protestáns irodalmi szöveggyűjtemény

319,500

Nagyvilág Alapítvány Budapest Rába György: A vonakodó cethal

458,600

Borer, Nabokov, Kundera, Yourcenar, Foucault, stb.: Rimbaud Abesszíniában

154,800

Neoprológus Könyvkiadó és Kulturális Szolgáltató Bt. Budapest Levéldrámák

343,100

Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Tausz Katalin: Az óváros - Gondolatok egy városi kistársadalom szerveződéséről

51,000

Occidental Press Budapest Donáth György: Utolsó szó jogán mondott beszéde

60,900

Orpheusz Kiadói Kft. Budapest Ted Hughes: Hold - Bálnák (versek)

238,700

Sziget antológia I-II-III.

399,000

Reményi József Tamás: Sinistrától Ibusárig

71,500

Zbigniew Herbert: Csendélet zablával (esszék)

208,600

Thomasius-Fritschius-Enessey: Három korai tanulmány a cigányokról

117,000

Antonin Artaud: Tarahumarák/Artaud a mumus

38,500

Osiris Kiadó Budapest Gyáni Gábor, Kövér György: Magyarország társadalomtörténete

1,320,000

Sephen Runciman: A keresztes háborúk története I-III.

1,196,000

A. A. Long: Hellenisztikus filozófia

268,000

Colin Renfrew: Régészet

1,952,600

Szabó Zoltán: Diaszpóra nemzet

127,800

Vermes Géza: A qumrani közösség és a holt-tengeri tekercsek története

172,000

Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája

2,107,500

Császár István: Csak képzelet, mi? Válogatott elbeszélések

118,800

Kosztolányi Dezső: Nyelv és lélek

1,559,000

Ricoeur, Paul: Válogatott irodalomelméleti tanulmányok

591,400

Palatinus-Könyvek Kiadói Kft. Budapest Marno János: Válogatott versek

182,300

Thomas Bernhard: Drámák

568,600

Dalos György: Látogató a jövőből

322,300

PanPress Multimedia Bt. Budapest Dr. Gömöri Endre: Történelem napról napra

518,200

Papírusz Book Könyvkiadó Kft. Budapest J. J. Rousseau: Emil, avagy a nevelésről

420,000

Polgár Kiadó Kft. Budapest Németh Andor: Metternich, avagy a diplomácia magasiskolája

366,300

Pont Kiadó Kft. Budapest Nemes Nagy Ágnes: Ekhnáton az égben

182,300

Ana Blandiana: A költészet konvertibilitása

73,600

Kölcsey Ferenc: Reverie - Ábránd

168,600

Seneca Könyvkiadó Kft. Budapest Zeke Gyula: Anderson-taktusok (novellák)

169,300

Sevillai Izidor: A gótok, vandálok és szvévek története

417,600

Eszéki Erzsébet: Menjek haza, vagy maradjak itthon?

185,300

Kozma György: A kalandor lélek (regény)

101,000

Szalatnai Rezső: Juhász Gyula hatszáz napja

439,200

Sík Kiadó Kft. Budapest Révész Sándor: Jelen

193,300

Socio typo Bt. Budapest Kertesi Gábor-Kézdi Gábor: A cigány népesség Magyarországon

673,400

Suliker-Filum Kft. Budapest S. Freud: A lélekelemzés legújabb eredményei

294,000

József Attila műfordítások

227,200

Károlyi Csaba: Mintha

88,400

Hahn István: Naptári rendszerek és időszámítás

908,500

Farkas Zsolt: Esszék

70,100

Németh Gábor: A Huron-tó

139,600

A vér varázsa

717,800

Széphalom Könyvműhely - Írók Alapítványa Budapest Kiss Gy. Csaba: Kisebbségből kisebbségbe

72,000

Tevan Kiadó Kft. Békéscsaba Lackfi János: Illesztékek

34,300

Vörös István: A szelídekre várva

65,300

Typotex Kft. Elektronikus Kiadó Budapest Daniel C. Dennett: Darwin veszélyes ideája

444,600

Karl Popper: Test és elme

133,400

Universitas Kulturális Alapítvány Budapest Schein Gábor: Poétikai kísérlet az Újhold költészetében

127,500

Új Mandátum Lap - és Könyvkiadó Budapest Léderer Pál: Prostitúció mint társadalomtörténeti jelenség

151,800

Szabó Miklós: Magyar társadalom és eszmetörténet

590,500

Kovács András: A modern antiszemitizmus elmélete

422,400

Szilágyi Sándor: Ostinato

91,740

Hanák Katalin: Szociológia - emberközelben

274,800

Heller Mária-Lakatos László-Rényi Mária: Diskurzus-analízis és érveléselmélet

158,400

Czakó Ágnes-Vajda Júlia: A megértés útjai

154,400

Hegedűs Géza-Kónya Judit: Kecskeének azaz két és fél évezred drámatörténete

692,500

Szalai Júlia: Reform-álmok és a felébredés

685,800

Arató András: Civil társadalom, forradalom és alkotmány

604,500

Tamás Gáspár Miklós: Deákné vászna

865,800

Vissza az oldal elejére