Logo.gif (28367 bytes) Döntések - 1999
NEVELŐOTTHONOK TÁMOGATÁSA
KÓDSZÁM
211/2
Nyitólap
Programok
NÉV SZÉKHELY TÉMA TÁMOGATÁS
Ft

Abaúji Lakásotthonok

Hernádvécse

Állami gondozott fiatalok esélyegyenlőségének biztosítása a továbbtanuláshoz.

200,000

Általános Iskola, Diák- és Gyermekotthon

Hajdúszoboszló

A nevelőotthonokban élő gyermekek életminőségének javítása.

200,000

Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon

Budapest III

Önálló élet - emberibb lét.

200,000

Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon

Budapest XII

A tanulók szociális integrációjának elősegítése.

200,000

Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon

Gyömrő

A gyermekvédelmi törvény szellemében kialakításra került gyermekotthon fejlesztése.

200,000

Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon

Cserhátsurány

Az állami gondozottak helyzetének, az értelmileg akadályozott fiatalok életminőségének javítása, az iskoláztatásuk színvonalának, minőségének emelése.

200,000

Arany János Gyermekotthon

Berettyóújfalu

Átmeneti otthon létrehozása a gyermekotthon által biztosított lakásban.

200,000

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Gyermekotthona

Bácsalmás

Állami gondozott gyerekek, fiatalok tanulását, munkábaállását segítő program.

200,000

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata Átmeneti Otthona

Kecskemét

Nevelőotthonok támogatása, állami gondozottak helyzetének javítása.

300,000

Bányai Julia Gyermekotthon és Szakiskola

Budapest

Az állami gondozott, antiszociális személyiségű lányok testi egészségnevelő oktatása, egészségük, személyiségük fejlesztése a sporton keresztül.

200,000

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Gyermekotthona

Pécs

Állami neveltek társadalmi integrációját segítő programok.

200,000

Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona

Pécsvárad

Állami gondoskodás alatt álló, tanulásban és értelmileg akadályozott fiatalok társadalmi integrációjának és munkaerőpiaci esélyeinek javítása.

200,000

Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona

Old

Kerékpárvásárlás a társadalmi integráció elősegítéséhez.

200,000

Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága

Szigetvár

Korszerű számítógép-hálózat telepítése.

300,000

Békés Megye Képviselő-testülete Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermek- és Diákotthon

Magyarbánhegyes

Állami gondozott gyermekek és fiatal felnőttek életminőségének javítása a lakásotthonok udvarában játék és pihenőhelyek kialakításával.

300,000

Békés Megye Képviselő-testülete Egyesített Gyermekvédelmi és Gyógypedagógiai Intézménye

Tarhos

Állami gondozottak és egyéb hátrányos helyzetű tanulók lehetőségeit javító, társadalmi integrációjukat és felzárkóztatásukat elősegítő programok.

200,000

Békés Megye Képviselő-testülete Fészek Gyermekotthona

Gyula

Gyermekotthonban élő, különböző hátrányokkal küszködő 0-6 éves gyermekek integrált nevelési lehetőségei egyéni és mikrocsoportos foglalkozások keretében.

200,000

Békés Megye Képviselő-testülete Gyermek- és Ifjúsági Otthona

Battonya

Gyermekotthonban élők tanulását elősegítő hiánypótlás, felzárkóztatás, életminőség javítása, a tanulási feltételek biztosítása.

200,000

Békés Megye Képviselő-testülete Gyermek-, Ifjúsági Otthona és Szakiskolája

Dévaványa

Komplex személyiségfejlesztő program elsajátíttatása a hátrányos helyzetű fiatalokkal.

100,000

Békés Megye Képviselő-testülete Integrált Gyermekotthona és Óvodája

Elek

A gyermekek szabadidejének hasznos eltöltése.

300,000

Békés Megye Képviselő-testülete Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata

Gyula

Az állami gondozott gyermekek esélyegyenlőségét és felzárkóztatását biztosító program megvalósítása.

200,000

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Csecsemőotthona

Nagybarca

Speciális gondozást, nevelést, rehabilitációt igénylő 0-3 éves korú kisgyermekek korai gondozása, fejlesztése otthont nyújtó ellátás keretében.

240,000

Budapest Főváros Gyermekotthona, Általános és Szakmunkásképző Iskolája

Budapest XII

Gyermekotthonban nevelkedő fiatalok tanulmányi és szocializációs hátrányának csökkentése.

200,000

Budapest Főváros Önkormányzatának Esze Tamás Gyermekotthona

Budapest

Segíts magadon - önismeretet és személyiséget fejlesztő program.

150,000

Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona

Budapest XXI

A fiatalok iskoláztatásának, az iskoláztatás minőségének javítását, nevelését segítő eszközök beszerzése.

200,000

Budapest Főváros Önkormányzatának Hűvösvölgyi Átmeneti Gyermekotthona

Budapest II.

Tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek megsegítése a kiváltó okok feltárásával, egyéni fejlesztéssel.

200,000

Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Átmeneti Gyermekotthona

Budapest XIV

Mozgásfejlesztés; számítógép felhasználása a fejlesztő foglalkozások során.

200,000

Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Hetes Gyermekotthona és Általános Iskolája

Bicske

Az állami gondoskodásban lévő gyermekek helyzetének javítása, munkaerőpiaci esélyeiket javító számítógépes oktatásuk eszközeinek megteremtése.

200,000

Budapest Főváros Önkormányzatának Vasvári Pál Gyermekotthona

Budapest

Az otthonban élő gyermekek informatikai, számítástechnikai elmaradásának csökkentése, társadalmi integrációjuk, felzárkóztatásuk elősegítése.

200,000

Csongrád Megyei Önkormányzat Gyermek és Ifjúságvédő Intézet I. sz. Lakóotthona

Szegvár

Lelkileg sérült állami gondozott gyermekek önálló életre történő felkészítése.

200,000

Csongrád Megyei Önkormányzat Gyermek- és Ifjúságvédő Intézete II. sz. Lakóotthona

Nagymágocs

Oktatási eszközök beszerzése.

235,000

Diótörés Alapítvány

Budapest

A 11 férőhelyes, koedukált Dióhéj utógondozó otthonban folyó komplex szocio-rehabilitációs segítő munka tárgyi és személyi feltételeinek megerősítése.

140,000

Doborjáni Ferenc Speciális Oktatási és Nevelési Intézmény

Sopron

Speciális szakiskolában tanuló állami nevelt fiatalok nevelőotthoni körülményeinek javítása.

200,000

Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon

Budapest

Az enyhe értelmi fogyatékos állami gondoskodásban élő gyerekek társadalmi integrációjának elősegítése (tankonyha bővítése, korszerűsítése, konyhakert).

200,000

Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai

Budapest VI.

Az intézetben folyó korai fejlesztő programot kiegészítő bazális stimulációs módszer és testnevelő foglalkozások eszközszükségletének biztosítása.

200,000

Fővárosi Önkormányzat Cseppkő utcai Gyermekotthona

Budapest

Állami gondozott gyerekek felkészítésének, továbbtanulásának, felzárkóztatásának segítése.

200,000

Fővárosi Önkormányzat Gyermekotthona

Budapest XI.

Az un. Hargita csoport gyermekei és az otthon fiatal felnőttjei helyzetét javító program.

200,000

Fővárosi Önkormányzat Utógondozó Otthona

Budapest VII

Információ-, készség-, ismeretbővítő program halmozottan hátrányos helyzetű fiatal felnőttek pályakorrekciója érdekében.

200,000

Gyermek- és Ifjúsági Otthon

Alsózsolca

A sikeres tanulás lakásotthoni feltételeinek fejlesztése.

200,000

Gyermekek Átmeneti Otthona Gyermekváros Gyermekjóléti-Gyermekvédelmi Központ

Miskolc

Gyermekek társadalmi szocializációját és felzárkóztatását elősegítő, korszerű nevelési elvekre épülő pedagógiai munka tárgyi eszközökkel való fejlesztése.

200,000

Gyermekek Háza Alapítvány

Kaposvár

Az alapítvány lakásotthonában élő állami gondozott gyermekek életminőségének javítása.

100,000

Gyermekotthon és Általános Iskola

Megyaszó

Egy szolgálati lakás átalakítása, otthonossá tétele a családias nevelésre való átállás megkönnyítése céljából, 8 főből álló gyermekcsoport számára.

300,000

Gyermekotthon, Gönc

Gönc

Családias neveléshez szükséges tárgyi eszközök beszerzése

100,000

Gyermekotthon, Gönc

Gönc

Gyermekek szabaidejének hasznos eltöltéséhez tárgyi eszközök beszerzése

200,000

Gyermekváros Gyermekjóléti-Gyermekvédelmi Központ Fiú Gyermekotthona

Miskolc

A gyermekek, fiatalok életminőségének javítása, az iskoláztatás minőségének és színvonalának emelését szolgáló eszközök, berendezések beszerzése.

100,000

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Egyesített Gyermekotthonai

Debrecen

Gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok számára pályaorientációs tréning szervezése, számítógép vásárlása.

325,000

Hajdúsági Lakásotthonok

Hajdúnánás

Számítógép beszerzése.

200,000

Heves Megyei Önkormányzat Gyermekotthona

Lőrinci

A nevelőotthonban élő gyermekek elszigeteltségének, hátrányos helyzetének megszüntetése, beilleszkedésük és felzárkóztatásuk elősegítése.

200,000

Heves Megyei Önkormányzat Gyermekotthona

Eger

Állami gondoskodásban nevelkedő fiatalok társadalmi rehabilitációjának segítése.

200,000

Ifjúsági Otthon

Sajóörös

Az állami gondozottak társadalmi integrációját és felzárkóztatási esélyeit javító program.

200,000

Ifjúsági Otthon

Sajóörös

Az állami gondoskodásban levő kisgyermekek speciális mozgásfejlesztését megvalósító program.

100,000

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gyermekotthon

Berkesz

Lakásotthonos nevelőotthoni formában élő állami gondozottak számítástechnikai-informatikai képzésének segítése.

200,000

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon

Homok

Nevelőotthoni könyvtár és olvasószoba kialakítása.

100,000

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon

Kisujszállás

A nevelőotthonban élő gyermekek iskoláztatási színvonalának emelése tárgyi taneszközök, elsősorban könyvek, segítségével.

100,000

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon

Kisújszállás

Állami gondozott, nevelőotthonban élő, tanulási problémákkal küzdő gyermekek, fiatalok felzárkóztatása.

170,000

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekotthon Tiszakürti Egysége

Tiszakürt

A lakásotthonban élő fiatalok életminőségének javítása, berendezések beszerzése.

300,000

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekotthon Tiszakürti Egysége Lakásotthon

Tiszakürt

A jó képességű gyermekek részére számítógép vásárlása, valamint a lakásotthon tárgyi felszerelésének további javítása háztartási gépekkel.

200,000

Kaffka Margit Ifjúsági Otthon

Budapest

Felzárkóztató és esélyegyenlőséget biztosító program.

200,000

Károlyi István Gyermekközpont

Fót

Tehetséggondozás, szenvedélybeteg fiatalok rehabilitációja.

200,000

Kossuth Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola

Budapest

Állami gondozott gyermekek testi és szellemi fejlődését segítő program.

200,000

Lakásotthon

Gyulafirátót

A Lakásotthonban élő 12 állami gondozott gyermek, fiatal életminőségének javítása.

200,000

Miskolc Gyermekváros Gyermekjóléti-Gyermekvédelmi Központ III. Leány-Fiú Gyermekotthon

Miskolc

Állami gondoskodásban élők konstruktív életvezetésének építése.

200,000

Miskolci Gyermekváros Gyermekjóléti-Gyermekvédelmi Központ Fruska Gyermekotthon

Miskolc

A Fruska Gyermekotthonban élő tanulók tanulást fejlesztő programja, tanulási zavarok korrekciója.

200,000

Móra Ferenc Gyermekotthon

Nágocs

Kiscsoportos lakóotthonok nevelési rendszerének eredményes megvalósítása.

200,000

Nógrád Megye Önkormányzatának Gyermekvédelmi Központja

Salgótarján

A speciális gyermekotthonban elhelyezett gyermekek tanulásának segítése, foglalkoztatásuk megvalósítása.

200,000

Nógrád Megye Önkormányzatának Gyermekvédelmi Központja Lakásotthona

Tar

A Lakásotthonban élő gyermekek, fiatalok tanulásához, képzéséhez, ismereteik gyarapításához szükséges házi könyvtár kialakítása.

130,000

Nógrád Megye Önkormányzatának Gyermekvédelmi Központja, Utógondozó Otthon

Mátraszele

Tanulást, tanítást elősegítő, szabadidő hasznos eltöltését támogató információhordozók, médiatár beszerzése.

300,000

Nógrád Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központ Lakásotthona

Bátonyterenye

Az iskoláztatás minőségének és színvonalának emelése.

300,000

Nógrád Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központjának Felsőpetényi Gyermekotthona

Felsőpetény

Gyermekek továbbtanulásának, felzárkóztatásának elősegítése a 3 lakásotthonban

300,000

Óvoda, Általános Iskola, Diák- és Gyermekotthon

Hajdúböszörmény

Számítógép felhasználása közepesen súlyos fokban sérült értelmi fogyatékos gyerekek képzésében.

200,000

Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon

Budapest

Állami gondoskodásban lévő tanulók lakóotthoni körülményeinek javítása.

300,000

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon

Girincs

Állami gondozott gyermekeknek lakásotthonokban háztartási ismeretek tanítása az önálló életvitelre felkészítés céljából.

200,000

Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon

Makó

A nevelőottnonokban élő gyermekek, fiatalok életminőségének javítása.

300,000

Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona

Pécs

Szabadidős tevékenységek feltételeinek megvalósítása az intézet lakóinak.

200,000

Perényi Péter Általános Iskola és Diákotthona

Nagydobos

Értelmi fejlődésükben akadályozott, állami gondozott gyermekek, fiatalok felzárkóztatását, társadalmi integrációját segítő programok megvalósítása.

200,000

Pest Megye Önkormányzatának Gyermek- és Ifjúságvédő Intézete

Pomáz

Az Abony, Jókai u. 7. szám alatt induló átmeneti lakásotthon felszerelése.

200,000

Pest Megye Önkormányzatának Gyermek- és Ifjúságvédő Intézete

Pomáz

Budapest, XII. Szarvas Gábor u. 20. szám alatt induló átmeneti lakásotthon megfelelő felszerelése.

200,000

Pest Megye Önkormányzatának Gyermek- és Ifjúságvédő Intézete

Pomáz

Tökölön és Gödöllőn létesítendő átmeneti lakásotthonok berendezési tárgyakkal történő ellátása.

400,000

Pro-Initio Gyermekvédelmi Egyesület

Győr

Élménypedagógiára épülő gyermekotthoni nevelési program megvalósítása nehezen nevelhető gyermekek körében.

200,000

Somogy Megyei Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon

Öreglak

A különböző fokban fogyatékos állami gondoskodásban részesülő tanulók fejlesztését szogláló program.

200,000

Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon

Nagyszakácsi

Részképességzavarban szenvedő, állami gondoskodásban nevelkedő kisiskolások kiscsoportos fejlesztése.

300,000

Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon

Somogyvár

A nevelőotthonban élő 99 állami gondozott tanuló életminőségének javítása.

250,000

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Gyermekotthona

Baktalórántháza

Gyermekotthonban élő állami gondozott gyerekek anyanyelvi és számítástechnikai képzése, tárgyi feltételeinek fejlesztése.

200,000

Százszorszép Általános Iskola

Szátok

Életesély javító, személyiségfejlesztő, valamint pályaorientációs lehetőségek egy gyermekotthonban.

200,000

Szolgáló Szeretet Alapítvány

Pécs

Óvodás korú, állami gondozott gyermekek fizikai, szellemi, lelki képességeinek optimális fejlesztése családias környezetben.

200,000

Tolna Megyei Önkormányzat Nagy László Gyermekotthona

Fadd

Három lakásotthon átalakításával, felújításával két korszerű, mai igényekhez igazodó lakásotthon kialakítása.

300,000

Tolna Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Gyermekotthona

Szekszárd

Az ideiglenesen beutalt gyerekek tanulási feltételeinek biztosítása, az általuk elérhető lehetőségek körének bővítése, életminőségük javítása.

200,000

Tolnai Megyei Önkormányzat Petőfi Sándor Gyermekotthona

Hőgyész

Nevelőotthonban élő gyermekek és fiatalok életminőségének javítása, önálló életvitelre felkészítése.

200,000

Vas Megyei Batthyány Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola

Ikervár

A lakásotthonokban élő gyermekek, fiatalok életminőségét javító berendezések beszerzése.

200,000

Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon

Szombathely

Számítógépes alapismeretek elsajátításának finanszírozás.

200,000

Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

Veszprém

Állami gondozott gyermekek ismereteinek bővítéséhez, élethelyzetük javításához szükséges eszközök beszerzése.

500,000

Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Lakásotthona

Városlőd

Állami gondozott gyermekeket segítő program.

200,000

Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Ősi Lakásotthona

Ösi

Állami gondozottak helyzetét javító programok megvalósításához szükséges számítógépek beszerzése.

200,000

Zala Megyei Önkormányzati Közgyűlés Csecsemő- és Gyermekotthona

Zalaegerszeg

A gyermekotthonban nevelkedő iskolás korú, többszörösen hátrányos helyzetű gyermekek életminőségének javítása, társadalmi integrációjuk elősegítése.

260,000