Logo.gif (28367 bytes) Döntések - 1999
FELSŐOKTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS PROGRAMINNOVÁCIÓS PÁLYÁZAT
KÓDSZÁM
238
Nyitólap
Programok
A támogatott intézmény és az együttműködő partnerintézmények neve Téma Támogatás
Ft
BME GTK Filozófia és Tudománytörténet Tanszék
 • BME Építészmérnöki Kar Urbanisztikai Intézet
 • BME Építészmérnöki Kar Építészettörténeti és Műemléki Tanszék
 • BME GTK Szociológia és Társadalomtörténeti Tanszék
 • ELTE BTK Esztétika Tanszék
Modern nagyváros, építészet, kultúra: elméleti és filozófiai megközelítések

4,000,000

ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet, Anglisztikai Tanszék
 • Eötvös József Kollégium Angol-Amerikai Műhelye
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem Angol Intézet
 • The University of Birmingham, The Shakespeare Institute
 • Katholicke Universiteit Leuven, Faculteit Letteren, Dept. Literatuurwetenschop, Faculteit Letteren
Posztgraduális program graduális szintű szakmai előkészítése, oktatási formáinak innovatív átstrukturálása

7,500,000

ELTE BTK Egyiptológiai Tanszék
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Hebraisztika Tanszék
 • Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola
Vallástörténet a hellénisztikus és római korban

7,000,000

ELTE BTK Filozófia Tanszékcsoport
 • Miskolci Egyetem Filozófiatörténet Tanszék
 • Wuppertali Egyetem Filozófia Tanszék
 • Leuveni Katolikus Egyetem
 • University College London
Az analitikus és kontinentális filozófia dialógusának fejlesztése a kutatásban és az oktatásban

6,000,000

ELTE BTK Magyar Irodalomtörténeti Intézet
 • Institut National ds Langues et Civilisations Orientales, Ce
 • Szegedi Felsőoktatási Szövetség Művelődéstörténeti Intézet, Könyvtártudományi Tanszék
Bölcsészeti informatika önálló program

3,000,000

ELTE BTK Művészettörténeti Tanszék
 • MTA Művészettörténeti Kutató Intézete
 • Országos Műemlékvédelmi Hivatal
A műemléki topográfia készítés elvi és gyakorlati alapjainak oktatása

3,000,000

ELTE BTK Összehasonlító Irodalomtudomány Tanszék
 • KLTE BTK XX. sz-i Magyar Irodalom Tanszék
 • Humboldt-Universität zu Berlin
Az irodalom antropológiai lehetőségei

5,000,000

ELTE BTK Pszichológia Tanszék
 • KLTE Pszichológiai Intézet
 • BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Ergonómia és Pszichológia Tanszék
 • MTA Pszichológiai Intézet
A pszichológiai doktori képzés kognitív és szocializációs alprogramjainak fejlesztése intézményközi együttműködésben.

7,000,000

ELTE Jiddis Önálló Program
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Hebraisztika Tanszék
 • Oxford University, Oxford Centre of Hebrew and Jewish Studies, Yarnton Manor
 • Moses Mendelssohn Zentrum, Europäisch-Jüdische Studien, Universität Potsdam
 • Central European University Jewish Studies Program
Az oktatási és kutatási célok megvalósítása, az ehhez szükséges háttér (technika és könyvtár) megteremtése illetve bővítése

3,500,000

ELTE Szociálpolitikai és Szociológiai Intézet
 • JATE Szociológia Tanszék
 • JPTE Szociológia Tanszék
 • The European Network for Research and Theroy, Utrecht Dpt. of General Social Sciences
 • Central European University
A nemek társadalmi konstrukciója. Egyetemek és tudományterületek együttműködésével a Gender Studies szakirány kifejlesztése

2,500,000

ELTE Szociológiai Intézet és Továbbképző Központ
 • Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
A deviáns jelenségek intézményi kezelésének szociológiai és kult. vonatkozásai - különös tekintettel a problémakör zárt intézményeken belüli jellegzetességeire

2,000,000

ELTE Szociológiai Intézet és Továbbképző Központ Elmélettörténet Tanszék
 • BKE Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék
 • ELTE BTK Kulturális Antropológia Szakcsoport
Társadalmi és kulturális evolúció

2,000,000

ELTE Szociológiai Intézet, Humánökológia Szakirány
 • BKE Gazdaságetikai Központ
 • JPTE BTK Szociológia Tanszék
 • Oxford Centre for Environment, Ethics & Society, Mansfield College, University of Oxford
Humán ökológiai graduális képzés (szakirány) egyetemközi együtműködéssel

2,000,000

ELTE-MTA Elméleti Nyelvészet Kihelyezett Tanszéki Szakcsoport
 • JATE BTK Általános Nyelvészeti Tanszék
 • JPTE BTK Nyelvtudományi Tanszék
 • ELTE Angol Nyelvészet Tanszék
Egyetemközi Nyelvészháló

5,000,000

JATE BTK
 • Szegedi Hittudományi Főiskola
 • MTA Filozófiai Intézet
 • ELTE Társadalomfilozófia és Etikai Tanszék
 • Insitut für Religionswissenschaft
 • Religion Department, Temple University 6th floor
 • Universität Tübingen Institut für Ökumenische Forschung
 • Institut für Tibetologie und Buddhismuskunde Geisteswissenschaftliche Fakultät
Vallástudomány szak megalapozása és fejlesztése hazai és nemzetközi együttműködésben

3,500,000

JATE BTK Irodalomelmélet Tanszéki Csoport
 • Babes-Bolyai Egyetem BTK Magyar Irodalomtudományi Tanszéke
 • JPTE Irodalomelmélet Tanszéke
 • MTA Irodalomtudományi Intézet Elméleti Osztálya
Az interaktivitás, a dialogikusság és a multimédialitás lehetőségei az irodalomoktatásban és az irodalomtudományban.

6,000,000

JATE Pszichológia Tanszék
 • JATE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke
 • JGYTF Magyar Nyelvi Tanszéke
 • Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Élettani Intézet
 • SZOTE Pszichiátriai Klinika
Megismeréstudományi Műhely a szegedi Universitason

7,000,000

JPTE BTK Néprajz Tanszék
 • ELTE BTK Folklore Tanszék
 • MTA Néprajzi Kutatóintézet
Vallás, mentalitás, narráció. Vallásetnológiai és mentalitástörténeti kutatások az oktatásban

2,000,000

KLTE BTK Filozófia Intézet, Filozófiatörténet Tanszék
 • JPTE Filozófiatörténet Tanszék
 • Central European University, Department of Medieval Studies
 • University of Cambridge, Faculti of Classics
A hellénizmus és a kései antikvitás filozófiája és vallástörténete - Komplex képzési program

6,000,000

KLTE Ókortörténeti Tanszék
 • KLTE Klasszika-Filológia Tanszék
 • Babes-Bolyai Tudományegyetem
 • Institutul de Arheologie si Istoria Artei din Cluj-Napoca
 • Universitat de Barcelona. Filologia Llatina
Ókortörténeti speciális program történelem, latin és ógörög szakos hallgatók számára

3,500,000

Országos Rabbiképző Intézet - Zsidó Egyetem, Művelődéstörténeti Tanszék
 • MTA Történettudományi Intézet
 • Kossuth Lajos Tudományegyetem
 • ELTE Folklór Tanszék
 • Universität Klagenfurt, Institut für Germanistik
 • Dubnow Institut
 • Universitet Veliko Trnovo
 • Universität Potsdam, Institut für Jüdische Studien
Zsidó művelődéstörténet szak - oktatás, kutatás, tankönyvkiadás, konferenciák

2,000,000

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék
 • MTA Nyelvtudományi Intézet Élőnyelvi Osztály
 • Földmérési és Távérzékelési Intézet Térinformatikai Fejlesztési Osztály
 • PPKE BTK Germanisztikai Intézet Német Tanszék
 • PPKE BTK Szlovák Tanszék
 • Műegyetemi Távoktatási Központ
 • Pest Megyei Könyvtár
Onomasztika program

2,000,000

SZAOTE Főiskolai Kar Általános Szociális Munkás Szak
 • JATE BTK Szociológia Tanszék
 • Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék
Szociális munkások, pedagógusok, szociológusok képzése, akik képessé válnak a kisebbség-többség társadalmi viszonyrendszerben megjelenő problémák értelmezésére

2,500,000

Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola Közművelődési Tanszék
 • Magyar Filmintézet
 • Metropolis Filmelméleti és Filmtörténeti Folyóirat Szerkesztősége
A művelődésszervező-kommunikáció szakpár keretében értékközpontú filmterjesztő speciális képzés alaptantervének tartalmi fejlesztése,modulokkal történő bővítése

4,000,000

Wesley János Lelkészképző Főiskola Kihelyezett Szociális Munkás Képző Tagozata
 • Magyar Hospice Alapítvány
 • Glasgow Caledonian University City Campus
Szociális munkás szakmai képzésre épülő specializációk

2,000,000