Logo.gif (28367 bytes) SZAKKOLLÉGIUMI HÁLÓZAT BŐVÍTÉSE KÓDSZÁM:
2402

Vissza a programok felsorolásához

Beküldési határidő: 2001. március 10-én lejárt

A pályázat célja

A Soros Alapítvány e pályázat révén olyan kollégiumoknak kíván komplex támogatást nyújtani, melyek szakkollégiummá akarnak válni, a mellékelt Szakkollégiumi Követelményrendszer (SZKR) kritériumait meghatározott időn belül teljesítik, ebben az irányban mind működési és szervezeti rendjükben, mind követelményrendszerükben, mind tevékenységükben lépéseket tettek. A hiányzó elemek megvalósítását, valamint a már meglévők működtetését támogathatja az Alapítvány.


A pályázók köre Ebben a programban pályázhatnak azok a szakkollégiumok is, melyek a 2001/2002-es tanévre nem kaptak meghívást a fenti ismertetésben leírt két meghívásos pályázati kategóriára. (Értelemszerűen a jelen pályázati programban viszont nem fogadunk pályázatot a meghívást kapott szakkollégiumoktól).

A pályázni lehet

A támogatás képzési és kulturális programokra, alapvető infrastruktúra beszerzésére, ill. felújítására, könyvbeszerzésre, kiadvány-előállításra stb. kérhető.

A Kuratórium az oktatási és tudományos programok közül előnyben részesíti azokat, amelyek kapcsolódnak az egyetemi, főiskolai képzéshez, annak megújításához, szakmailag azt kiegészítik és elmélyítik. Amennyiben ez kimutatható, a pályázati program leírásában kell erre utalni és röviden ismertetni a hivatalos tantervhez való kapcsolódást (ld. Pályázati anyag 3. pont).

Építkezések, beruházások ebben a programban nem támogathatók.


A támogatás módja:

Az Alapítvány az intézmények alapfeladatához a pályázatban megjelölt célra nyújt kiegészítő jellegű támogatást. Az intézmények működtetésének alapköltségeire (munkabérek, közterhek, épületüzemeltetés, általános adminisztráció) fedezet e pályázatban nem tervezhető, ill. az elnyert pályázati támogatásból ezekre pénz nem vonható el.

A pályázatok egy tanévre szólhatnak. A jelen pályázati konstrukcióban nincsen lehetőség több évre előre támogatásért folyamodni.


A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje: 2001. május 31.

Programvezető: Geszti Judit  mail.gif (1194 bytes)

A Soros Alapítvány az 1998/99-es tanévtől az eddigieknél nagyobb szabású, több alprogramból álló támogatási programot indított az egyetemi és főiskolai kollégiumokban folyó, a kollégiumi diákvezetés által kezdeményezett és szervezett oktatási, tudományos és kulturális tevékenységek komplex támogatására, a szakkollégiummá válás elősegítésére, s mindezeken keresztül a szakkollégiumok értelmiségképző, a felsőoktatást segítő és közösségszervező szerepének erősítésére.

A szakkollégium mind a legigényesebb képzésnek és művelődésnek, mind a demokráciára való nevelésnek, a közéleti szerepvállalás megtanulásának, mind pedig a civil társadalom szerveződésének a legkitűnőbb terepe. Az Alapítvány elő kívánja segíteni ezen intézményi formának a lehetőségekhez mért gyarapítását, illetőleg a meglévő intézmények kiegyensúlyozott működését.

A programcsomag a 2001/2002-es tanévre 3 alprogramból áll, melyek külön pályázati kérdőíveken pályázhatók: 2401 Szakkollégiumi intézménytámogatás (meghívásos pályázat), 2402 A szakkollégiumi hálózat bővítése (nyílt pályázat), 2405 Szociális ösztöndíj szakkollégisták részére (meghívásos pályázat).

A meghívandók körét az Alapítvány illetékes kuratóriuma állapítja meg az ún. Szakkollégiumi Követelményrendszer kritériumainak figyelembevételével.

A pályázásra meghívott szakkollégiumok a 2001/2002-es tanévben: BDTF Németh László Szakkollégium, BKE Rajk László Szakkollégium, BKE Széchenyi Szakkollégium, BKE Társadalomelméleti Kollégium, ELTE Bibó Szakkollégium, ELTE TTK Bolyai Kollégium, JPTE Kerényi Károly Szakkollégium, PPKE Prohászka Műhely Szakkollégium.