Logo.gif (28367 bytes)

SZAKKOLLÉGIUMI KÖVETELMÉNYRENDSZER

KÓDSZÁM:
2402

Vissza a pályázati felhíváshoz felsorolásához

Érvényes: 1998. februárjától

A szakkollégium magas színvonalú szakmai képzést folytató, közösségformáló, autonóm intézmény, melynek célja társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség kinevelése. A Soros Alapítvány kívánatosnak tartja ezen intézménytípus modellszerű működését és lehetőség szerint minél szélesebb körben való elterjesztését.

A szakkollégium meghatározása

 1. A szakkollégium e formában legalább három éve folyamatosan működő intézmény, együtt lakó egyetemi vagy főiskolai hallgatók közössége.
 2. A szakkollégiumi tevékenység középpontjában a magas színvonalú szakmai munka áll.
 3. Képzési programjában a szűk szakmai tevékenységen túl a társadalmi problémákra érzékeny értelmiségi képzés is szerepel.
 4. Széles körű autonómiával és kiterjedt döntési hatáskörű diákönkormányzattal rendelkezik.

A szakkollégium mint közösség és mint szervezet ismérvei

 1. A felvételről és a tagság megszűnéséről a szakkollégium nyilvános, szabályozott felvételi eljárás keretében, illetőleg meghatározott követelmények alapján, autonóm módon dönt, a saját tagsága által elfogadott értékek szerint. A felvételnél a szakmai potenciál és az emberi tényezők egyaránt szerepet játszanak.
 2. A szakkollégium a tagság által elfogadott szervezeti és működési szabályzat szerint működik. Belső működési rendjét és külső kapcsolatait autonóm módon alakítja ki, a jogszabályok keretei között.
 3. A szakkollégiumban széles körű irányítási jogosítványokkal felruházott, demokratikusan választott diákönkormányzat működik.
 4. A szakkollégium intézményrendszere és működése a tagok öntevékenységén alapul.
 5. A szakkollégium politikai pártoktól és szervezetektől független

A szakkollégium szakmai munkája

 1. A szakkollégium a felsőoktatási intézmény oktatási tevékenységén túlmenő szakmai képzést és önképzési lehetőségeket nyújt tagjainak.
 2. A szakmai képzés része a belső minőségbiztosítás, a megszerzett tudás nyilvános beszámolási formában történő ellenőrzése. Ennek kereteit, a kötelező teljesítményre vonatkozó előírásokat a szakkollégium saját szabályzatában rögzíti.
 3. A szakkollégiumi munkához hozzá tartozik a külső szakmai fórumokon való részvétel.
 4. A szakmai munka az adott szakterület legkiválóbb kutatóival, oktatóival való intézményes együttműködésben folyik.

A szakkollégium kapcsolatrendszere

 1. A szakkollégium tevékenységének számottevő része nyitott külső személyek számára, mind az oktatás-kutatás területén, mind pedig rendezvények formájában.
 2. A szakkollégium intézményes formában is kapcsolatot tart a kollégium végzett tagjaival.
 3. A szakkollégium közösen meghatározott formákban együttműködik a többi szakkollégiummal.

 Budapest, 2001. január