Történelem - és társadalomismeret KÓDSZÁM:
773

DÖNTÉSEK - Vissza a PROGRAMOK felsorolásához

Elkerülhetetlennek látjuk a plurális társadalom viszonyai közötti eligazodást, a demokratikus intézményekben való részvétel megtanulását. Ennek érdekében olyan új tantárgyblokk kifejlesztését kívántuk a programmal elősegíteni, amely a “hagyományos” történelemtanításon túl a többi társadalomtudomány elemeit is igyekszik az oktatási-nevelési folyamatba bevonni.
A tantárgy célja olyan világszemlélet közvetítése, melyben tükröződik az emberi civilizáció egysége és sokarcúsága, a különböző régiók sajátosságai és egymásra utaltsága. Olyan társadalomismereti oktatási modellt kívátunk bemutatni, melynek segítségével a diákok autonóm személyiségként fogékonnyá válnának környezetük változó kihívásaira, és megtanulnának együtt élni az övéktol eltéro értékrenddel bíró embertársaikkal.

A program keretében a már működő fejlesztésekkel közösen tanári kézikönyveket és különböző korosztályok számára önálló történelmi, társadalomismereti tantárgyblokkot hoztunk létre.

HELYTÖRTÉNETI, HONISMERETI KIADVÁNYOK * KÓDSZÁM:
7731

A pályázati határidő 1998. március 31-én lejárt

A pályázat célja
A NAT kereteihez illeszkedő, a hagyományos helytörténeti leírásokat a modern történelem- és társadalomszemlélet elemeivel kiegészítő, honismereti, helytörténeti tankönyvek, taneszközök, oktatási segédletek elkészítésének támogatása.

A pályázóhattak
A közoktatási intézmények és velük együttműködő szakemberek, civil szervezetek, önkormányzatok.

A pályázat követelményei
A pályaműnek a levéltári, múzeumi, könyvtári forrásanyag, valamint a családoknál fellelt írott és tárgyi emlékek feldolgozása mellett, ki kell terjednie a következő területekre: