Soros Alapítvány embléma

Kiegészítő ösztöndíjprogram *

KÓDSZÁM:
220

DÖNTÉSEK - Vissza a PROGRAMOK felsorolásához

Külföldi Ph.D. és másoddiplomás képzéshez
(Supplementary Grant for Graduate Studies)

A beküldési határidő 1998. december 10-én lejárt

Pályázhattak:

A pályázatok elbírálása:

A beérkezett pályázatokat a Soros Alapítvány által felkért szakértői bizottság bírálja el. A Bizottság döntéséről az Alapítvány levélben értesíti a pályázókat, ezért kérjük, hogy telefonon ne érdeklődjenek. Amennyiben valamilyen kérésük, vagy közlendőjük volna, kérjük, hogy erről levélben értesítsék a Soros Alapítványt. A nemzetközi alapítványi gyakorlatnak megfelelően a Soros Alapítvány sem ad indoklást a bizottságok döntéséről és fellebbezésre sem tud módot adni.

Pályázati feltételek

1) Felvétel bármely külföldi felsőoktatási intézmény posztgraduális képzést nyújtó, legalább 1 éves programjára (MA, MBA, LLM, PhD stb. fokozat megszerzésére)

2) Egyetemi, főiskolai diploma

Kivétel: ha a meghívó egyetem a fentiek szerint ismeri el az első 3 évet.

3) Tandíjra elnyert ösztöndíj (tandíjmentesség) a fogadó oktatási intézménytől
(pl. az USA-ban teaching vagy research assistantship)

Államközi megállapodáson alapuló tandíjmentesség (pld. ausztriai, németországi állami egyetemeken való továbbképzés esetén) nem elégséges a pályázáshoz. Ilyen esetekben a szállás és ellátás fedezetére kell ösztöndíjjal rendelkezni (ld. köv. pont).

4) Kollégiumi vagy egyéb szállás és étkezési ellátás, vagy ennek fedezete a fogadó intézménytől
(vagy ezen költségek bizonyított fedezete más forrásból - pld. egyéb ösztöndíj)

A kiegészítő támogatást a tanulmányi periódus első 2 tanévére lehet kérni. Csak az első tanévet kezdőktől fogadunk pályázatokat, másodévesektől nem.

A Kuratórium az első tanévre vonatkozóan dönt a támogatásról.

Sikeres pályázat esetén a második tanévre vonatkozóan az első tanévről készített tartalmi beszámoló, indexmásolat és írásos referencia alapján dönt a Kuratórium az első tanév végén. A teljes ösztöndíjra szóló fedezet a második tanévre is alapfeltétel.

A támogatás összege - amennyiben a pályázó anyagi körülményei változatlanok - hasonló lehet az első évihez.

Megpályázható támogatás

- max. 3.000 USD zsebpénz az egész első tanévre, mely költhető repülő- vagy vonatjegyre, tankönyvekre, taneszközökre, helyi közlekedésre, napi kiadásokra stb.

A Soros Alapítvány e program keretében nem nyújtott kiegészítést

Vissza a lap elejére