Egy közös cél

Vissza a nyitólapra

A filantróp Soros György által létrehozott és támogatott különböző független alapítványok és programok egy közös céllal működnek: hogy világszerte elősegítsék a nyitott társadalmak kialakulását, különösen Közép-Kelet Európa és a Szovjetunió volt kommunista országaiban. Ezek a szervezetek a nyitott társadalmakhoz szükséges infrastruktúrát és intézményeket segítenek kiépíteni, széles körben támogatva az oktatási, gyermek- és ifjúsági programokat, média- és kommunikációs programokat, civil társadalom és emberi jogi programokat, humanitáriánus segélyprogramokat, tudományos, orvosi, művészeti, kulturális, valamint gazdasági szerkekezetátalakításhoz kapcsolódó programokat.

Ennek a szervezetrendszernek a középpontjában helyezkedik el a Közép-Kelet Európa országaiban, valamint Dél-Afrikában és Haitin működő 24 országos alapítványi iroda. Valamennyi alapítványi iroda önálló kuratóriummal és munkatársakkal rendelkezik, akik meghatározzák a prioritásokat az alapítvány munkájában.

Az országos alapítványi irodák közötti kapcsolattartást és együttműködést segíti elő a New York-i Nyitott Társadalom Intézet valamint a Budapesti Nyitott Társadalom Intézet, amelyek a közös témakörökben szervezett regionális programokkal, adminisztratív támogatással és technikai segítséggel, valamint az egyes Közép-Kelet Európai irodák kapacitását és jogkörét meghaladó lehetőségekre reagáló, illetve sürgős kérdésekkel foglalkozó különleges projektek kezdeményezésével járulnak hozzá az országos irodák munkájához. A New York-i Nyitott Társadalom Intézet egyben alapítványként is működik, támogatásaival számos, a nyitott társadalmak megteremtését célzó programot kezdeményez, támogat és népszerüsít szerte a világon, így az Egyesült Államokban is.

A Közép-Európai Egyetem (CEU) egy bejegyzett, diplomát adó, az országos irodáktól független oktatási intézmény. Célja a régió diákjainak képzése, valamint a térségben folyó átmenet kutatása. Az országos irodák és a hálózat egyéb tagjai ugyancsak igénybe veszik az egyetem oktatási lehetőségeit. A Budapesti Nyitott Társadalom Intézet számos közös kutatási programban együttműködik a CEU-val.

Életrajzi adatok

Soros György 1930-ban született Budapesten. A gyermekkorában átélt események, a nácik előli bujkálás, majd a kommunista uralom alatti élet értékes tanulságokkal szolgáltak számára a zárt társadalmak elnyomó hatalmáról. 1947-ben Angliába emigrált, ahol a London School of Economics-on diplomát szerzett. 1956-ban az Egyesült Államokba települt át.

1984-ben alapította meg a magyar Soros Alapítvány elődjét Magyar Tudományos Akadémia - Soros Alapítvány Bizottság néven, melyet az alapítványok hosszú sora követett. Ma a világ 25 országában, a közép-kelet európai térségben, valamint Dél-Afrikában, Haitin és az Egyesült Államokban működő alapítványai hálózatot alkotnak. Ezek az alapítványok különböző oktatási, kulturális, valamint gazdasági szerkezetváltással összefüggő tevékenységek támogatásával segítik a nyitott társadalom infrastruktúrájának és intézményeinek kialakulását.

Soros György alapította a budapesti és varsói székhelyű Közép-Európai Egyetemet. Az 1990-ben alapított, és Soros kelet-európai oktatási kezdeményezései sorában központi szerepet játszó egyetem posztgraduális kurzusokat kínál a történelemtudomány, a közgazdaságtan, politológia, művészettörténet, valamint a társadalomtudományok területén.

Soros György a Soros Fund Management befektetési alapkezelő magántársaság egyedüli tulajdonosa. Ez a cég a Quantum csoport (Quantum Group of Funds) fő befektetési tanácsadója. A Quantum csoport legrégebbi és legnagyobb alapja, a Quantum Fund N.V. eddigi huszonhat éves fennállása alatt elismerten a világ legsikeresebb befektetési alapja volt.

Soros nemcsak pénzemberként és adományozóként, de gondolkodóként is ismert. Nagy figyelmet szentel annak a folyamatnak, amelynek során a posztkommunista világban nyílt társadalmak jöhetnek létre. A kelet-európai és volt szovjetunióbeli politikai-gazdasági változásokról írott számos cikkén kívül Soros György a szerzője a The Alchemy of Finance (A pénz alkímiája), az Opening the Soviet System (A szovjet rendszer felnyitása), az Underwriting Democracy (A demokrácia finanszírozása), és a Soros on Soros című könyveknek.

Soros György 1980-ban díszdoktori címet nyert a New York-i New School for Social Research intézettől, valamint az Oxford University-től, a Budapesti Közgazdasági Egyetem és a Yale University 1991-ben avatta díszdoktorrá. A nyílt társadalmak megteremtéséért világszerte kifejtett munkásságának elismeréseként 1995-ben elnyerte a University of Bologna Laurea Honoris Causa kitüntetését.