Hátrányos helyzetű csoportokat segítő pedagógiai programok támogatása - 1998

[Középiskolák mellett működő alapítványok *] - [Segédanyagok kiadása *]
[Pedagógus-továbbképzés *] - [Modellértékű programok *]

DÖNTÉSEK - Vissza a PROGRAMOK felsorolásához


Középiskolák mellett működő alapítványok kiegészítő támogatása * KÓDSZÁM:
7781

Beküldési határidő: 1998. március 31-én lejárt.

A pályázat célja
Azoknak a középfokú iskolához kötődő vagy azokkal együttműködő alapítványoknak a kiegészítő támogatása, amelyek segítik a hátrányos helyzetű tanulók iskolai felzárkóztatását, a tehetséggondozást, a leszakadás megakadályozását.

A pályázhattak:
Olyan középfokú iskolák mellett működő, vagy azokkal együttműködő alapítványok, melyek eddigi tevékenységükben elsősorban az iskola hátrányos helyzetű tanulóinak, esetleg családoknak a segítésével foglalkoztak. Kizárólag azok az alapítványok pályázhatnak, amelyek esetében az együttműködő iskola diákjainak legalább 50%-a hátrányos helyzetű.


Pedagógiai programok és módszertani segédanyagok kiadásának támogatása * KÓDSZÁM:
7783

Beküldési határidő: 1998. március 31.

A pályázat célja:
A hátrányos helyzetű fiatalokat nevelő és oktató pedagógusok munkájának hatékonyságát segítő pedagógiai programok, módszertani kiadványok megjelentetésének támogatása.

A pályázhattak:
Azok az intézmények, szervezetek, pedagóguscsoportok, magánszemélyek, akik rendelkeznek már kidolgozott, kiadásra előkészített, a hátrányos helyzetű fiatalok speciális oktatásához kapcsolódó programokkal, módszertani anyagokkal és a támogatás felhasználásával vállalják a kiadvány(ok) mielőbbi megjelentetését.

A pályázati döntésekről szóló értesítés várható határideje: 1998. május közepe


 

Hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó
pedagógusok továbbképzésének támogatása
KÓDSZÁM:
7787

Beküldési határidő: 1998. március 31-én lejárt.

A pályázat célja
Hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó, általános és középiskolai pedagógusok számára szervezett, az oktatás hatékonyságát javító és megújítását célzó továbbképzések, tapasztalatcserék szervezésének támogatása.

A pályázhattak
Olyan oktatási intézmények, szervezetek, pedagógusok illetve pedagógus csoportok, akik hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkoznak, és ebben a témakörben továbbképzést, konferenciát szerveznek. Előnyt élveznek azok a pályázók, akik máshonnan is kaptak támogatást, illetve akik a tanítási gyakorlatban minél inkább használható programot terveznek.


Modellértérkű általános és szakiskolai
programok támogatása
KÓDSZÁM:
7783

Beküldési határidő: 1998. március 31-én lejárt

A pályázat célja:
A hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatását és oktatását célzó, modellértékű pedagógiai programok megvalósításának kiegészítő támogatása.

A pályázhattak:
Azok az általános, szakmunkásképző és szakiskolák, amelyek modellértékű, speciális pedagógiai programot dolgoztak ki a hátrányos helyzetű fiatalok minél hatékonyabb oktatására, nevelésére és ezek megvalósításához kérnek támogatást. Kizárólag olyan iskolák pályázhatnak, amelyekben a hátrányos helyzetű tanulók létszámának aránya az 50%-ot meghaladja.

Pályázni lehetett:
A hátrányos helyzetű fiatalok fejlesztését, felzárkóztatását, pályaválasztását segítő speciális programok megvalósításának kiegészítő támogatására.


Vissza a lap elejére