KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJAK
LEUVENI EGYETEM
*

DÖNTÉSEK - Vissza a PROGRAMOK felsorolásához

A pályázatok beadási határideje: 1999. január 31-én lejárt

I. Általános tudnivalók:

1. A program lehetőséget nyújt 10 fő számára 3, illetve 9 hónapos ösztöndíj elnyerésére a Leuveni Katolikus Egyetemen, Belgiumban. (Az Egyetem nevében szereplő "katolikus" szó sem az oktatás, sem a hallgatók szempontjából semmiféle vallási elkötelezettséget nem jelent.)

  1. 3 hónapos kutatási ösztöndíj az 1995-99. között végzett diplomás szakemberek részére.
    Pályázhatnak a humán- és társadalomtudomány művelői.
  2. 9 hónapos posztgraduális vagy posztdoktorális ösztöndíj diplomás szakemberek részére.
    Pályázni lehet bármely Leuvenben kutatható tudományágban.

A korhatár a posztgraduális képzésre jelentkezőnél 32 év, a posztdoktorális ösztöndíjra jelentkezőknél 38 év.

A kiemelkedő eredményt felmutató ösztöndíjasnak lehetősége nyílhat arra, hogy témavezetőjének javaslatára, az ösztöndíjas év végén felvételizhessen a Leuveni Egyetem valamely PhD-kurzusára és ott az Egyetem és a Soros Alapítvány közös támogatásával fokozatot szerezhessen. (Természetesen ehhez ismételten be kell benyújtania pályázatát ösztöndíjért a Soros Alapítványhoz is.)

2. Csak egyetemi végzettséggel rendelkező, magyar állampolgárok pályázhattak.

3. A Leuveni Egyetemen angol, flamand, francia és német nyelven lehet tanulmányokat folytatni, valamennyi Leuvenben kutatható tudományágban, a témavezető professzor nyelvi felkészültségétől függően. Az ösztöndíj elnyerésére csak azok a szakemberek esélyesek, akik a tanulmányi cél eléréséhez szükséges szinten beszélik a felsorolt nyelvek valamelyikét. Erről speciális nyelvvizsgán kell számot adni.

Figyelem! A Soros Alapítvány által meghirdetett külföldi ösztöndíjpályázatok közül évente egy ösztöndíjprogramra lehet pályázatot benyújtani.

II. A pályázatok elbírálása

A beérkezett pályázatokat a Soros Alapítvány által felkért szakértői bizottság bírálja el. A bizottság döntéséről a Titkárság levélben értesíti a pályázókat. A magyar bizottság által kiválasztott valamennyi pályázónak a választott nyelvből vizsgát kell tennie, előreláthatólag 1999. márciusában. A nyelvvizsga mindenkire nézve kötelező, ami alól az angol szakos diploma önmagában nem ad felmentést. (540-es vagy ennél magasabb pontszámú TOEFL vizsgát elfogadunk, ha az 2 évnél nem régebbi, tehát 1997. jan. 1. után született.)

A magyar szakértői bizottság által kiválasztott, és sikeres nyelvvizsgát tett pályázókkal a Leuveni Egyetem megbízott professzorai személyes beszélgetést ("interview"-t) folytatnak Budapesten, 1999. április-májusában. A nyelvvizsga és az "interview" pontos helyéről és idejéről az érintett jelöltek írásbeli értesítést kapnak. A nyelvvizsgán és az "interview"-n való részvétel a pályázat elengedhetetlen feltétele, a két alkalom bármelyikéről való távolmaradás a pályázatból való kizárást vonja maga után.

A pályázatok elfogadására vonatkozó végső döntést a Leuveni Egyetem hozza meg a beadott pályázati anyag, a nyelvvizsga és az "interview" eredményei alapján. Erre a döntésre hozzávetőlegesen 1999. júniusában kerül sor. A döntésről és a további teendőkről közvetlenül a Leuveni Katolikus Egyetem értesíti a pályázókat személyre szóló levélben. Az értesítés várható ideje 1999. július eleje.

A nemzetközi alapítványi gyakorlatnak megfelelően a Soros Alapítvány sem ad indoklást a bizottságok döntéséről, és fellebbezésre sem tud módot adni.

III. Az elnyert ösztöndíjakkal kapcsolatos tudnivalók

A 9 hónapos ösztöndíjra utazók 1998. szeptember végén utaznak el Leuvenbe. Az egyetemi tanév kezdete 1999. október 1.

A 3 hónapos kutatói ösztöndíj időpontjai:

az egyetem fogadókészségétől, illetve bizonyos esetekben az ösztöndíjas kívánságától függően.

Ezen ösztöndíjtípus elnyerése esetén az Egyetem kurzusain való részvétel fakultatív, mivel az ösztöndíj célja megfelelő szakmai vezetés mellett önálló kutatómunka végzése, illetve a már megkezdett kutatómunka folytatása.

Az Alapítvány a kedvezményezettek számára havi ösztöndíjat, egyszeri menettérti repülőjegyet és biztosítást ad, nem tud azonban anyagi támogatást nyújtani az ösztöndíjasok családtagjainak kiutazásához és kinttartózkodásához.

Az ösztöndíj összege hasonló vagy azonos az adott ország államközi ösztöndíjával, azt fele részben a K.U. Leuven, fele részben pedig a Soros Alapítvány biztosítja.

A Leuveni Egyetem katalógusa megtekinthető mindazokon a helyeken, ahol pályázati kérdőíveket lehet beszerezni. Ebből a pályázni kívánók pontos felvilágosítást kaphatnak az egyetemen jelenleg folyó kutatóprogramokról és kurzusokról, amelyekre az 1999/2000-es tanévben jelentkezni lehet.

Kiegészítésül

1. A Teológiai Karra vallási hovatartozástól függetlenül olyan világi teológusok pályázhatnak, akik nappali tagozaton szereztek diplomát teológiából vagy klasszika-filológiából, vagy bölcsész diplomájuk mellett teológiából levelező szakon.

2. A Filozófiai Karra pályázhatnak mindazok, akik nappali tagozaton filozófiából, vagy klasszika-filológiából, vagy matematikából szereztek diplomát. Az angol mellett klasszikus nyelvek, valamint a francia, és/vagy német nyelvek ismerete elengedhetetlen!

3. A Műemlékvédelmi Kurzusra való jelentkezésnek alapvető feltétele, hogy a pályázó az angol mellett franciából legalább passzív nyelvtudással rendelkezzen.

4. A Pszichológiai Kar klinikai pszichológia, kísérleti pszichológia, és szexológusképző kurzusára jelentkezhetnek klinikai pszichológusok és orvosok, a szociális- és kultúrantropológiai témára pszichológusok és bármely bölcsész szakon végzettek, akiknek kutatási témája ehhez kapcsolódik.

A többi kar kurzusaira minden megkötés nélkül lehet jelentkezni.

Vissza a lap elejére