Könyvtári programok
1998

DÖNTÉSEK - Vissza a PROGRAMOK felsorolásához

[Könyvtári dokumtenumok restauráltatása *] [ Külföldi konferencián való részvétel  *]
[Városi könyvtárak informatikai támogatása *]


PAPÍR ALAPANYAGÚ KÖNYVTÁRI, LEVÉLTÁRI ÉS MÚZEUMI DOKUMENTUMOK RESTAURÁLTATÁSA * KÓDSZÁM:
436

Beküldési határidő: 1998. november 2-án lejárt

A pályázat célja:
Könyvtári, levéltári és múzeumi dokumentumok megmentésének támogatása.

A pályázhattak:
Minden olyan gyűjtemény pályázhat, amely muzeális könyveket, sokszorosított grafikákat, térképeket, tervrajzokat őriz és nincs saját szakrestaurátora.

A pályázott restaurálási munkát csak papírrestaurátori végzettséggel rendelkező szakember végezheti el.

Pályázni lehetett:
Papír alapanyagú könyvtári, levéltári és múzeumi dokumentumok restauráltatási költségének fedezetére.

 

KÜLFÖLDI KONFERENCIÁN VALÓ RÉSZVÉTEL KÓDSZÁM:
437

A pályázatok beérkezésének határideje: 1999. január 27-én lejárt

A pályázat célja:
Magyarországi könyvtárosok részvételének támogatása az alábbi, 1999-ben megrendezendő konferenciákon:

KONFERENCIA NEVE

TÉMÁJA

IDŐPONTJA

HELYSZÍNE

ELAG ’99 Seminar www.kbr.be/elag
European Library Automation Group
Managing Multimedia Collections Április 21-23 Bled, Szlovénia
LIBER Annual Conference www.kb.dk/guests/intl/liber/statutes/stat-en.htm
Association of European Research Libraries
Changing Missions, Changing Skills Július 6-10 Prága
IFLA ’99
www.ifla.org/IV/ifla65/65intro.htm
International Federation of Library Associations
Libraries as Gateways to an Enlightened World Augusztus 20-28 Bangkok
IASL
www.rhi.hi.is/~anne/iasl.html
International Association of School Librarianship
Unleashing the Power November 10-14. Birmingham,
AL., USA

A pályázók köre konferenciánként:

A pályázat követelményei:
A jelentkezés feltétele valamennyi konferencia esetében az angol (az IFLA esetében angol vagy francia) nyelv magas szintű, nyelvvizsgával igazolt ismerete. A pályázónak vállalnia kellett, hogy sikeres pályázat esetén a konferencián szerzett tapasztalatait, ismereteit könyvtári szaklapokban publikálja, illetve szakmai fórumokon közreadja.

 

VÁROSI KÖNYVTÁRAK INFORMATIKAI TÁMOGATÁSA * KÓDSZÁM:
522

A pályázatok beküldési határideje: 1998. május 21-én lejárt

A pályázat célja
A városi könyvtárak számítógépekkel történő ellátása, a könyvtári számítógéppark bővítésének támogatása, nagysebességű bérelt vonalas Internet hozzáférés biztosítása, illetve a helyi kulturális, történelmi sajátosságokon alapuló elektronikus tartalomszolgáltatás támogatása.

A pályázhatott bármely magyarországi városi könyvtár, mely megfelelt a pályázat alábbi követelményeinek.

Az elbírálás szempontjai
Előnyt élveztek azok a pályázatok, amelyekben a pályázó könyvtár a tartalmi szolgáltatás tematikáját más közgyűjteményekkel együttműködve alakította ki, valamint vállalta saját webfelület kialakítását és azon tájékoztatás nyújtását a felhasználóknak.

Vissza az oldal elejére