KITAGOLÁS
1998
KÓDSZÁM:
653

DÖNTÉSEK - Vissza a programok felsorolásához

Kiscsoportos lakóotthonok indításának támogatása

A beküldési határidő 1998. április 2-án lejárt

A pályázat célja:
Az értelmileg és halmozottan sérült fiatalok és felnőttek számára tartós bentlakást, személyes gondoskodást szakosított szociális ellátás keretében nyújtó intézmények (ápolást, gondozást nyújtó és rehabilitációs intézmények) arra irányuló modellértékű komplex átalakítási-átszervezési programjainak támogatása, hogy lakóikat - mind elhelyezésüket, mind életmódjukat tekintve - a szélesebb társadalomba integrált kislétszámú (6-12 fős), különálló lakóotthonokba költöztessék, és családias, természetes, ép kortársaikéihoz hasonló életkörülményeket alakítsanak ki számukra, ahol szétválasztva ugyanolyan szerepet kapnak a személyes életteret is biztosító lakáskörülmények, a foglalkoztatás és a szabadidős tevékenység.

Pályázhattak:
A fent (a pályázat céljánál) megjelölt intézmények, fenntartójuk írásbeli támogatásával, továbbá civil szervezetek. A pályázat elbírálásánál előnyben részesültek azok a pályázók, akik a kiscsoportos lakóotthonok szervezését saját erőforrásból már korábban elkezdték, továbbá azok a pályázatok, amelyekből kitűnik, hogy a lakóotthon működése a pályázati támogatás lejárta után is biztosítható.

Pályázni lehetett:
A komplex intézmény-átalakítási ill. -indítási program nem beruházási költségeire, azaz a(z át)szervezéssel összefüggő kiadásokra, pl. a lakók és segítők felkészítéséhez (tréningek, tapasztalatcserék) ösztöndíjra, valamint dologi költségekre (pl. sérülés-specifikus eszközökre, a lakóotthonok berendezéséhez szükséges felszerelésekre).

Nem lehetett pályázni: épület- és telekvásárlásra, felújításra.

A pályázat követelményei:
A pályázók rendelkezzenek az építkezéshez, épület- és telekvásárláshoz szükséges beruházási forrásokkal ill.ennek esélyével.

A teljes keret: 30 millió Ft.

Vissza az oldal elejére