IF YOU...
1998
KÓDSZÁM:
743

DÖNTÉSEK - Vissza a PROGRAMOK felsorolásához

Pályázati határidők lejártak.

 Az “IF YOU...” program célja, hogy a középiskolás korosztályt felkészítse, illetve bátorítsa azokra a tevékenységekre, amelyekkel a nyitott társadalom polgáraként – reményeink és szándékaink szerint – naponta találkozni fog.

Szeretnénk ösztönözni őket, hogy saját hétköznapjaik, iskolai életük, szabadidejük minél önállóbb, hatékonyabb és hasznosabb megszervezése révén ismerjék meg és gyakorolják azokat a szerepeket, amelyeket majd nagykorú, jogaikat ismerő állampolgárként kell vállalniuk a civil társadalomban.

A program tágabb értelemben vett célja a társadalmi béke megőrzése, a szolidaritás szellemének beoltása a gyermekek tudatába. A társadalom nyitottságának, a humánumnak – mely nemcsak jószándékra, jótékonyságra, segítőkészségre, hanem a józan belátásra és a szélesen értelmezett önzésre alapoz – megőrzése. Ezen célok megvalósításához különféle tevékenységekhez lehetett anyagi támogatást kérni. Előnyt élveztek azok a pályázatok, amelyek központjában az önképzés; az érdek- és jogvédelem; a nyilvánosság; a tolerancia a másság, a kisebbségi vélemény iránt; a felelősségteljes döntéshozatalra való felkészítés vagy a környezetvédelem áll.

A pályázhattak
Olyan magyarországi öntevékeny középiskolás csoportok pályázhatnak, amelyek:

E program keretében nem nyújtottunk támogatást

Az elnyerhető támogatás maximális összege: 100 000 Ft volt