sorlogo.jpg (31808 bytes)

A Soros Alapítvány 1984-ben kezdte meg működését Magyarországon. Célja kezdettől fogva a nyílt társadalom értékeinek támogatása volt. Az elmúlt tizenhét évben ez a cél nem változott, a körülmények azonban átalakultak. Az állampolgári méltóság, a nyílt társadalom és a szabad élet mást jelent most, mint tizenhét évvel ezelőtt. Ezek a látszólag egyértelmű értékek mára sokak számára nehezebben meghatározhatóak, és mintha kevésbé lennének nyilvánvalóak. Szabad országban, demokratikus intézményrendszer keretei között élünk, mégis a nyílt társadalom értékeinél sokszor erősebbnek bizonyulnak a zárt társadalom beidegződései. Az elmúlt években világossá vált számunkra, hogy könnyebb ártani a szabadságnak, mint kiteljesíteni azt.

 

Éppen ezért a Soros Alapítvány eddig meglévő programjai mellett elindít egy újabb programcsoportot, melynek legfőbb célja a szabadság minőségének javítása. Programunkban a demokrácia gyakorlására ösztönzünk mindenkit, mert a szabadság biztosítéka az önmagáról és másokról felelősen gondolkodó és szabadon, félelmek nélkül cselekvő polgár. Ahhoz kívánunk ösztönzést adni, hogy a közügyek intézésében ne csak politikusok és szervezetek vegyenek részt, hanem a bátor polgárok jóval szélesebb köre, jobban kihasználva a demokrácia erre a célra létrejött mechanizmusait és biztosítékait.   

Budapest, 2001. október