Életrajzi monográfia írása * KÓDSZÁM:
4112

Vissza a programok felsorolásához.

A pályázatok beadásának határideje: 1998. október 16-án lejárt

A pályázat célja:
Magyar történelmi, közéleti, kulturális, irodalmi, politikai, stb. személyiségek tudományos igényű és egyben olvasmányos - könyvterjedelmű - biográfiájának megírása. A monográfia alanya bárki lehet, aki a magyar múltban vagy félmúltban kiemelkedő szerepet játszott.

A Magyarországon meglehetősen elhanyagolt műfaj feltámasztása, illetve művelőinek támogatása, hogy egy vagy két évig az Alapítvány ösztöndíj-támogatásával kellőképpen elmélyülhessenek a kutatómunkában, illetve a mű megírásában. Az elkészült életrajz egyszerre legyen tudományos szempontból hiteles kor- és személyiségrajz, lebilincselő olvasmány és az adott tudományterület koncepcionális feltevéseinek igazolása vagy cáfolata.

Elnyerhető támogatás:
A sikeres pályázó egy vagy két évig részesülhet havi 40.000 Ft ösztöndíjban.