KISGYERMEKKORI FEJLESZTÉS
BÁBKÉSZÍTÉS
DÖNTÉSEK - 1998
KÓDSZÁM:
7806

Egyéb döntések a Kisgyermekkori fejlsztés programban -Vissza a programok felsorolásához

PÁLYÁZÓ SZÉKHELY TÉMA TÁMOGATÁS

4. sz. Óvoda Paks

Paks

Az óvodai bábjáték szerepe az állatok megismerésében egy önállóan írt irodalmi művön keresztül.

60 000 Ft

6. sz. Napköziotthonos Óvoda

Tiszaújváros

Zöld Szív Napja - természet- és környezetvédelmi nevelés a tavaszköszöntéssel

60 000 Ft

8. sz. Óvodai Intézmény

Szolnok

A víz körforgását feldolgozó bábjáték.

40 000 Ft

9. sz. Óvodai Intézmény Nyitnikék Óvoda

Szolnok

A környezeti nevelés hatékonyságának növelése a bábjáték és a dramatikus játék eszközeivel

60 000 Ft

ÁMK II. sz. Óvodája

Döbrököz

Természetes anyagok felhasználása bábkészítésnél, bábozásnál, szerepjátéknál, dramatizálásnál

60 000 Ft

ÁMK Napköziotthonos Óvoda

Pecöl

Néphagyomány őrzés a természeti és környezeti nevelésben.

60 000 Ft

Batsányi János Napköziotthonos Óvoda

Miskolc

Környezetvédelemre nevelés a napi tevékenységrendszeren keresztül.

60 000 Ft

Bedő, Napközi Otthonos Óvoda

Bedő

Nemzetiségi népi hagyományok felelevenítése.

60 000 Ft

Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola Gyakorlóintézménye

Szarvas

A pedagógiai bábjáték eszközeivel segítség adása az óvodás gyermekek környezeti, természeti neveléséhez, környezettudatos magatartásuk kialakításához.

60 000 Ft

Eke utcai Napköziotthonos Óvoda

Budapest

Az évszakokhoz kapcsolódóan, népi hagyományokra épülő dramatikus gyermekjátékok tanítása, bábkészítés természetes anyagokból.

60 000 Ft

Emma-Újvidék Integrált Óvoda

Budapest

Környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos irodalmi és zenei anyag gyűjtése, ezek feldolgozása bábszínpadra, önállóan írt bábjelenetek létrehozáa.

60 000 Ft

Esztergom Város Zöld Óvodája

Esztergom

Környezetkultúra fejlesztése az óvodában

45 000 Ft

Galbácskerti Óvoda

Gyula

Eszközök bővítése, felújítása.

30 000 Ft

Hosszúhetény, Napköziotthonos Óvoda

Hosszúhetény

Az óvoda bábkészletének gyarapítása, a környezeti neveléshez kapcsolódó irodalmi művek előadásának segítése.

60 000 Ft

Ibrány, Napköziotthonos Óvoda

Ibrány

A mese- és a szerepjáték személyiségfejlesztő hatásának változatos tevékenységgel történő fejlesztése.

60 000 Ft

III. ker. Önkormányzat Napköziotthonos Óvoda

Budapest

Folyamatos báb, szerepjátszó, dramatizáló tevékenység fejlesztése

58 000 Ft

IV. sz. Napköziotthonos Óvoda

Nagykőrös

Az óvodai szerepjáték sokszínűségének gazdagítása.

60 000 Ft

IV. sz. Tagóvoda

Bicske

Természeti-környezeti ünnepek újszerű ünneplése a báb és szerepjáték eszközeivel

60 000 Ft

Kadarkút, Napköziotthonos Óvoda

Kadarkút

Néphagyományok őrzése

60 000 Ft

Katowice úti Napköziotthonos Óvoda

Miskolc

A meseposztó, illetve bábok segítségével a természet szeretetére, védelmére irányuló érzelmek alapozása.

60 000 Ft

Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Óvódája

Pusztamérges

A gyermekek körében eddig még ismeretlen, új típusú báb segítségével, az ismert irodalmi versekre épülő környezeti és természetvédelmi nevelés.

60 000 Ft

Községi Óvoda

Tornyospálca

A gyermekek személyiségének játékos formálása.

60 000 Ft

Községi Önkormányzati Óvoda

Mihálygerge

A mesék történetei hogyan illeszthetők játék formájában az óvoda környezeti, természeti nevelésének programjába

60 000 Ft

Lakótelepi Reform Óvoda

Tököl

Zenés környezetvédelmi mese megismerése, bábok készítése, bábtervezés rajzversennyel összekötve, közös bábozás.

60 000 Ft

Letenye, Óvoda

Letenye

A környezet megismerésére nevelés tartalmának megvalósítása a csoportban, különböző tevékenységek, szerepjátékok, báb- és dramatikus játékok segítségével

60 000 Ft

Miszla, Polgármesteri Hivatal Óvodája

Miszla

Természeti környezeti nevelés és kisgyermekkori fejlesztést célzó játékos tevékenységek

60 000 Ft

Mohora, Napköziotthonos Óvoda

Mohora

Tevékenységközpontú program

60 000 Ft

Móra Városi Dr. Boross J. utcai Óvoda

Szeged

Szerepjáték mondókával, verssel, dallal.

60 000 Ft

Napköziotthonos Óvoda

Zákány

Helyzetelemzés az óvoda báb- és szerepjáték tevékenységéről

60 000 Ft

Napköziotthonos Óvoda

Csanytelek

Önállóan írt bábjáték, mely kapcsolódik a környezeti neveléshez.

38 000 Ft

Napköziotthonos Óvoda

Mátraszőlős

A falu múltjának megismertetése.

60 000 Ft

Napköziotthonos Óvoda

Budapest

Környezetbarát és néphagyományőrző szemlélet kialakítása a kézműves tevékenységek és a játékok segítségével

60 000 Ft

Pálfa, Óvoda

Pálfa

Természetes anyagok felhasználásával a bábozás lehetőségeinek javítása, a gyermekek kreativitásának, kommunikációs képességének fejlesztése érdekében.

60 000 Ft

Pécs, Óvoda

Pécs

Az élővilág megismerése, ezen belül a vízivilág bemutatása

58 000 Ft

Rezi, Napközi Otthonos Óvoda

Rezi

Néphagyományt őrző óvodai nevelési program

60 000 Ft

Sün Balázs Óvoda

Győr

Az óvoda bábkészletének kiegészítése.

60 000 Ft

Süni Óvoda

Berhida

Kirándulásokon szerzett tapasztalatok szerepjátékokkal, bábjátékokkal történő felelevenítése.

60 000 Ft

Szamosszeg, Napköziotthonos Óvoda

Szamosszeg

Hátizsákos napok - összevont környezetvédelmi napok

60 000 Ft

Szentiváni Óvoda

Győr

Környezet és természetvédelem az óvodában (hogyan segíti ezt a bábozás)

60 000 Ft

Szivárvány Óvoda

Dombóvár

Szerepjátékhoz eszközök készítése

60 000 Ft

Tázlár, ÁMK Óvodája

Tázlár

Az óvodában folyó bábtevékenység mértékének növelése, minőségének javítása az óvodai bábkészlet gyarapításával

31 000 Ft

Tiszaszőllős, Napköziotthonos Óvoda

Tiszaszőllős

A gyermekek érzelmi beállítódásának, természettel és környezettel való ismerkedésének kialakítása a báb- és szerepjátékokon keresztül.

60 000 Ft

Vissza az oldal elejére