Logo.gif (28367 bytes) Döntések - 1999
SZAKKOLLÉGIUMI PROGRAMOK
KÓDSZÁM
240..
Nyitólap
Programok
Név Székhely Téma Támogatás
Ft

2401 - Szakkollégiumi intézmény-támogatás

Alapítvány a Társadalomelméleti Kollégiumért

Budapest

Körök, képzési programok, mesterkurzusok, könyvtárfejlesztés, TEK-hét, könyvkiadás, filmklub, szakmai táborok

2,300,000

BDTF Németh László Szakkollégium

Szombathely

Tehetséggondozás program, előadások, hétvégi szemináriumok, nyári tábor, Bár, valamint egyéb programok támogatása

2,563,000

ELTE Bibó István Szakkollégium

Budapest

Tutorial, kurzus, szakmai hét, jogi szaknyelv tanulása, szakmai rendezvényeken való részvétel, konferencia, könyvtárfejlesztés, szakkollégiumi kiadvány

5,000,000

ELTE Bolyai Kollégium

Budapest

A szakmai oktató- és nevelőmunka fenntartásának és fejlesztésének támogatása, külföldi meghívottak utiköltségének, tartózkodásának kiadásai, stb.

4,500,000

Rajk László Szakkollégium

Budapest

Kurzusvezető tanárok fizetése. Tananyagok sokszorosítása, III. Közép-Európa Konferencia, vidéki szakmai programok, könyvtárfejlesztés

4,784,000

Széchenyi István Szakkollégium

Budapest

A szakkollégium működésének biztosítása: a kurzus- és tutor rendszer fenntartása, a kollégium táborainak megrendezése, kiadványainak megjelentetése

3,700,000

2402 - Szakkollégiumi hálózat bővítése

EVK Szakkollégium

Budapest

Magyarországi régiók és Európa 2000 című konferencia-sorozat, tutorális képzések, négy tábor finanszírozása.

1,242,000

GATE Kollégiuma, Környezetvédelmi (Zöld) Szakkollégium

Gödöllő

Szakmai és szervezeti felépítés fejlesztése.

285,000

Győri Széchenyi Szakkollégium

Győr

Megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása a szakkollégiumi tagok tudományos tevékenységéhez és a szakkollégium működéséhez

456,000

Heller Farkas Szakkollégium

Budapest

Szakmai előadások, konferenciák, táborok szervezése. Egyetemi képzést kiegészítő pénzügyi és gazdaságpolitikai ismeretek bővítése

550,000

JPTE BTK Kerényi Károly Szakkollégium

Pécs

Szakkollégiumi kurzusok oktatóinak díjazása, felvételi pályázatok elbírálásának díjazása, tutori munka díjazása, meghívott előadók díjazása.

900,000

JPTE-POTE Grastyán Endre Szakkollégium

Pécs

Infrastrukturális beruházások, szakkollégisták egyéni kutatómunkájának támogatása, szakkollégiumi kurzusok.

272,000

Miskolci Egyetem Bolyai Kollégium

Miskolc

Drámapedagógia és drámajátékok szakkollégiumi foglalkozások, előadóestek tartása

150,000

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Műhely Szakkollégium

Piliscsaba

Egyéni tutorális képzés; emelt szintű nyelvoktatás; számítógépes továbbképzés. Közéleti és szakmai jellegű előadások szervezése.

3,210,000

POTE Szent Mór Kollégiuma

Pécs

Könyvtárfejlesztés, szemináriumi terem kialakítása, szemináriumok, kurzusok megtartása.

192,000

Sántha Kálmán Szakkollégium

Debrecen

Kurzusok, évközi előadások, szakmai napok, évkönyv és havi kiadványok készítése, nyári tábor, folyóirat és könyvbeszerzés, infrastrukturális fejlesztés.

438,000

Sík Sándor Piarista Egyetemi Kollégium

Szeged

HD és memóriabővítés a számítógépekben, könyvtárbővítés, oktatási célú videokazetták és CD-ROM-ok vásárlása.

285,000

Soproni Egyetem Kollégium Diákcentrum

Sopron

Szakmai programok, kulturális programok, társadalomtudományi programok, tájékoztatás, szakkollégiumi könyvtár gyarapítása.

100,000

Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium

Szeged

A Szakkollégium egyetemi oktatást kiegészítő, jelenlegi képzési struktúrájának továbbfejlesztése, a már meglévő kurzusok üzemeltetése, lehetőleg újra indítása

1,200,000

Veszprémi Egyetem Jedlik Ányos Kollégium

Veszprém

A környezetvédelem, számítástechnika, idegenforgalom, szociológia, pszichológia és irodalom-filmkultúra szakterületeken szakmai munkacsoportok indítása.

300,000

2403 - Egyes szakkollégiumi programok

Budapesti Műszaki Egyetem Wigner Jenő Kollégium

Budapest

Szakmai előadóverseny és előadássorozat szervezése, számítógéphálózat fejlesztése, szakkönyvtár működtetése, idegennyelvi tanfolyam, szociológiai szakkör.

200,000

DOTE Egészségügyi Főiskolai Kar

Nyíregyháza

Szakestek, szaktanfolyamok, kulturális rendezvények, továbbképzési kurzusok szervezése, tanulmányi kirándulás, diákújság, kiadvány szerkesztése.

100,000

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakkollégium

Budapest

Szakkollégiumi szakdolgozatok elkészítésének finanszírozása.

320,000

KLTE Hatvani István Szakkollégium

Debrecen

Az 1999/2000 tanévben szakirányú előadássorozatok és nyelvtanfolyamok szervezése.

370,000

Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégiumért Egyesület

Budapest

Szemináriumok és előadások előadói díja, utazási költségtérítés, szakkollégiumi évkönyv kiadása, könyvvásárlás, rendezvények, tanulmányi kirándulások költsége.

300,000

SOTE Dr. Korányi Frigyes Szakkollégium

Budapest

Hársfa utcai szakmai esték című projekt

300,000

2404 - Szakkollégiumi beruházás

Alapítvány a Társadalomelméleti Kollégiumért

Budapest

Számítás- és híradástechnikai, valamint távközlése, illetve szemléltető eszközök beszerzése

1,000,000

ELTE Bibó István Szakkollégium

Budapest

Könyvtár átalakítása, tanulószoba kialakítása, sportpálya rekonstrukciója, rendezvények, kurzusok, előadások lebonyolításához szükséges egyéb beruházások

1,526,000

Rajk László Szakkollégium

Budapest

A Lakiteleki Alkotóház felújítása, szakkollégiumi helyiségek

5,000,000

Széchenyi István Szakkollégium

Budapest

A szakkollégium szakmai és közösségi tevékenységeivel kapcsolatos beruházások

2,000,000

2405 - Szociális ösztöndíj szakkollégisták részére

Alapítvány a Társadalomelméleti Kollégiumért

Budapest

Szociális ösztöndíj szakkollégisták részére

1,000,000

BDTF Németh László Szakkollégium Szombathely Szociális ösztöndíj szakkollégisták részére

300.000

ELTE Bibó István Szakkollégium

Budapest

Szociális ösztöndíj szakkollégisták részére

1,000,000

ELTE Bolyai Kollégium

Budapest

Szociális ösztöndíj szakkollégisták részére

1,040,000

Széchenyi István Szakkollégium

Budapest

Szociális ösztöndíj szakkollégisták részére

1,000,000

2406 - Szakkollégiumok a nyitott társadalomért

Alapítvány a Társadalomelméleti Kollégiumért

Budapest

Találkozások a közeledés jegyében címmel előadás- és beszélgetéssorozat, illetve tábor kisebbségi csoportok fiataljaival.

988,000

Alapítvány a Társadalomelméleti Kollégiumért

Budapest

Diáksziget-TEK 2000 címmel egynapos előadássorozat és kerekasztal-beszélgetések a Diákszigeten.

136,000

Budapesti Műszaki Egyetem Wigner Jenő Kollégium

Budapest

Nyílt Társadalom 2000 rendezvénysorozat.

294,000

ELTE Bibó István Szakkollégium

Budapest

Főként középiskolai tanulók állampolgári ismeretekre nevelése szakkollegisták előzetes felkészülése és foglalkozásai révén. Konferencia a demokráciáról.

1,000,000

Heller Farkas Szakkollégium

Budapest

Különböző középfokú oktatási intézményekben, egy-egy félnapos rendezvény keretében a nyitott társadalom eszméjének terjesztése.

180,000

KLTE Hatvani István Szakkollégium

Debrecen

A nyílt társadalom eszméja és intézményei kurzus, valamint A növekedés és határai című kerekasztal beszélgetéssorozat megszervezése.

350,000

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Prohászka Műhely Szakkollégium

Piliscsaba

Nyitott társadalom és kereszténység - közös feladatok

790,000

Rajk László Szakkollégium

Budapest

Társadalmi konfliktusok a roma kisebbséggel kapcsolatban - interjú- és előadássorozat.

290,000

Veszprémi Egyetem Jedlik Ányos Kollégium

Veszprém

Európából jöttem címmel rendezvénysorozat szervezése.

300,000