CRITICAL THINKING KÓDSZÁM:
716

Vissza a programok felsorolásához - TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYEK

A Soros Alapítvány és az International Reading Association nemzetközi tanártovábbképzési és trénerképző programjának leírása
(RWCT program)

 

Az RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking - Olvasás és írás a kritikai gondolkodásért) program anyagát a Soros Alapítvány felkérésére, a korábban Szlovákiában megvalósított Orava program tapasztalatai és eredményei alapján, az International Reading Association (Nemzetközi Olvasás Társaság) szakértői dr. Kurt Meredith, dr. Jeannie Steele, dr. Charles Temple és Scott Walter állította össze. Jelenleg a Soros Alapítvány támogatásával tizennyolc európai és ázsiai ország vesz részt az RWCT programban.

A program célja, hogy segítséget nyújtson azoknak a pedagógusoknak, akik meg kívánják újítani tanítási gyakorlatukat olyan módszerek elsajátításával és alkalmazásával, amelyek elősegítik az aktív, önálló tanulást és a kritikai gondolkodást. A program több, mint 60 tanítási, oktatási stratégia megismertetésével, logikusan szervezett tanulási és tanítási keretben, abban segíti a pedagógusokat, hogy felkeltsék a tanulók, hallgatók érdeklődését, kíváncsiságát és megértessék velük a tanulás fontosságát. A program keretében bemutatott stratégiák lehetővé teszik a tanulók számára, hogy aktívan részt vegyenek a tanulási folyamatban, és segítenek a tanultakra való reflektálásban, megtárgyalva a tapasztaltakat és új helyzetekben alkalmazva a tanultakat. Az RWCT program részét képezi a kreatív gondolkodást, a közös, kooperatív tanulást, a megbeszélések, párbeszédek használatát fejlesztő tervek, stratégiák kidolgozása, valamint az írásnak, mint tanulást elősegítő eszköznek az alkalmazása.

A program megvalósításához nincs szükség semmilyen speciális segédeszközre. A program célja inkább az, hogy az adott tanterv alapján tanító pedagógus számára, a fennálló órarendi keretek között, segítséget nyújtson a tanítási gyakorlat megújításában.

A kétéves program első évének feladata az RWCT program megismertetése a résztvevő pedagógusokkal. A program anyaga egy iskolai tanév alatt, 4 továbbképző szeminárium keretében sajátítható el, amelyek mindegyike 4 napig tart. A programban résztvevő tanárok, tanítók a továbbképzések műhelyfoglalkozásain ismerkednek meg az új módszerekkel, gyakorolják ezek alkalmazását mikrotanítások keretében, és részletes tervet készítenek, hogy milyen módon fogják az elsajátított módszereket a saját tanítási gyakorlatukban alkalmazni. A továbbképzéseket az International Reading Association önkéntes szakértői, magasan képzett amerikai, angol és ausztrál professzorok, egyetemi tanárok vezetik.

A program anyaga nyolc módszertani füzetben került összefoglalásra, amelyek tartalmazzák, a tananyag mellett, a program alkalmazásának részletes leírását, a tervezéshez, tantervkészítéshez szükséges segédleteket, a kutatási és elméleti háttér dokumentációját és hozzáférhetőségét. A kiadványokat minden résztvevő magyarul kapja kézhez.

A program második évének feladata, hogy a megismert módszertan alapján, a külföldi konzultánsok szakmai felügyelete alatt, a résztvevő pedagógusok trénerként, helyi tanártovábbképzések keretében előadásokat, műhelyfoglalkozásokat tartsanak a program széleskörű megismertetésének érdekében. Erre az első év során külön előadások készítik fel a résztvevőket. Szintén a második év során kerül sor a módszertani füzetek részleges átdolgozására is, amelynek keretében az eredeti anyagok egy része helyett a magyar hagyományoknak, viszonyoknak jobban megfelelő anyagok kerülnek be a módszertani füzetekbe.

Vissza az oldal elejére