COCHLEA *
a gyermekkorban végzett cochlea implantációt követő komplex rehabilitáció támogatása
1998
KÓDSZÁM:
651

DÖNTÉSEK - Vissza a programok felsorolásához

Beküldési határidő: 1998. november 23-án lejárt

A pályázat célja:
A cochlea-implantációs műtétet követő komplex rehabilitációs szolgáltatást végző team működésének illetve a többoldalú terápiás tevékenység szakmai feltételeinek kialakítása.

Pályázati kategóriák

  1. az 1996. jan.1. és 1998. augusztus 30. között implantált, 10 évesnél fiatalabb gyermekek egyéni szurdologopédiai fejlesztésének folytatásával és a szükséges szakmai konzultációkkal, ill.
  2. a hallás- és beszédállapot nyomonkövetési módszereinek egységesítésével, és az eddigi eredmények, tapasztalatok és pedagógiai módszerek összegzésével és átadásával (továbbképzés, publikáció, finanszírozási javaslat)

összefüggő ösztöndíjakra és dologi jellegű kiadásokra.

Pályázhattak:

  1. Az A.. pontban megjelölt tevékenységre speciális oktatási ill. egészségügyi intézmények képviseletében azon szurdopedagógia szakos gyógypedagógusok pályázhatnak, akik ezt a szolgáltatást alapfeladataikon túlmenően, legalább heti kétszeri, egy éven át tartó, rendszeres fejlesztő foglalkozások keretében vállalják.
    Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik eddig rendszeresen foglalkoztak az adott gyermek(ek)kel, továbbá akik a gyermek lakóhelyéhez, ill. iskolájához közel végzik a fejlesztő foglalkozásokat.
  2. A B. pontban megjelölt tevékenységre a komplex rehabilitációban részt vevő intézmények pályázhatnak, amennyiben az e területtel foglalkozó többi teamet is bevonják és vállalják a munka koordinálásával összefüggő feladatokat is.

A tervezett teljes keret: 3 millió Ft

Vissza az oldal elejére