Logo.gif (28367 bytes) INNOVATÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK A ROMA GYEREKEK NEVELÉSÉBEN, OKTATÁSÁBAN KÓDSZÁM:
883

Vissza a programok felsorolásához

Beküldési határidő  2002.október 15-én lejárt

A pályázat célja
 • Olyan óvodai programok támogatása, amelyek a kis-, és középsős korú roma gyerekek óvodai foglalkozásokon való részvételét - különösen az ellátatlan területeken - saját lakókörnyezetükben biztosítja (kihelyezett foglalkozások), és lehetővé teszi a későbbi integrált óvodai nevelésben való részvételt, illetve a sikeres beiskoláztatást.
 • Olyan programok támogatása, amelyek alternatív pedagógiai elemeket, módszereket, gyakorlatot  honosítanak meg a roma gyerekekkel való foglalkozásban, segítik a cigány gyerekek óvodai és iskolai sikerességét.

 • Olyan pedagógusok, programok támogatása akik/amelyek felvállalják a szociális okból fogyatékosnak minősített roma származású gyermekek általános iskolai integrált oktatását. Egyúttal hozzájárulnak az integrált nevelés problémáinak megoldásához kistérségben, szolgáltatói centrumokban vagy centrumokon keresztül.

 • Olyan pedagógusok programok támogatása, amelyek ezen a területen az eddigi alternatív eljárások közzétételére összegzésére vállalkoznak.


A pályázók köre

Olyan óvodák, általános iskolák, középiskolák, kollégiumok, valamint roma kisebbségi oktatási intézmények, alapítványok, szakmai közösségek, önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, egyének, akik kiemelten fontosnak tartják a roma gyerekek iskolai sikerességét, az iskolai szegregációs folyamatok felszámolását.

Az Alapítvány az elbírálásnál előnyben részesíti az óvodás és kisiskolás korú gyerekekre vonatkozó programokat, illetve azokat , amelyek területi önkormányzat és/vagy kisebbségi önkormányzat, közoktatási intézmény, és magánszemély közötti együttműködési vagy társulási formában kerülnek lebonyolításra (több lábon állnak) .Előnyben részesül a pályázat az elbírálásnál az a pályázó aki / amely a program legalább középtávú  fenntarthatóságát igazolni tudja.


Pályázni lehet
 • ösztöndíjra

 • működési költségekre (kivéve a rezsi költségeket, kivételt képez ez alól a magánóvoda, illetve a direkt e célra létrejött -ellátatlan területeken működő- kisebbségi alapítványi óvoda)

 • felszerelésekre

 • anyagok, kellékek beszerzésére

 • Az Alapítvány a pályázat keretében nem ad támogatást:

 • beruházások finanszírozására,

 • külföldi utazásokhoz,

 • kulturális rendezvények szervezésére,

 • táborokra


A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje: 2002. december

Programvezető: Héjj Katalin  mail.gif (1194 bytes)