Logo.gif (28367 bytes) KITAGOLÁS *
Kiscsoportos lakóotthonok indítása
KÓDSZÁM:
8502

Vissza a programok felsorolásához

Beküldési határidő 2002. április 26-án lejárt

A pályázat célja Elősegíteni az értelmi- és halmozott fogyatékossággal élő emberek jogainak érvényesülését, életkörülményeik normalizálását, közelítését kortársaikéhoz.

A pályázók köre A tartós bentlakást biztosító állami, önkormányzati és egyházi fenntartású, személyes gondoskodást nyújtó intézmények (fogyatékosok rehabilitációs intézete, ápoló-gondozó otthona), továbbá civil szervezetek.

Pályázni lehet: Értelmi és halmozottan fogyatékos fiatalok és felnőttek számára létesítendő kiscsoportos lakóformák létrehozására irányuló programok tartalmi kidolgozásával, szakmai előkészítésével (a műszaki tervezést, a lakók és segítők felkészítését is beleértve) és elindításával összefüggő munkadíjakra (ösztöndíjakra), továbbá a programok megvalósításához szükséges speciális eszközök, berendezések beszerzésére. A Soros Alapítvány mindenekelőtt a településbe - mind elhelyezésüket, mind életmódjukat tekintve - szervesen integrált, 6 - (maximum) 12 főt befogadó, különálló lakóotthonok létrehozását támogatja. Feltétel, hogy ezekben a lakók életét a normalizációs elv szellemében az érintettekkel közösen alakítsák ki, választási lehetőségek biztosításával, a kortársakéhoz hasonló módon, hasonló térbeli és időbeli struktúrákban, családias jelleggel, a lehető legnagyobb önállóságot, önrendelkezést, részvételt és felelősségvállalást biztosítva és elvárva.
Nem lehet pályázni: telek- és épületvásárlásra, -felújításra, -átalakításra.

A programhoz készített költségvetésnek tartalmaznia kell, hogy az átalakítási-átszervezési program egésze milyen pénzügyi háttérrel rendelkezik, illetve a kért támogatást milyen részcélokra kívánják felhasználni.


A pályázat követelményei: A programhoz készített költségvetésnek tartalmaznia kell, hogy az átalakítási-átszervezési program egésze milyen pénzügyi háttérrel rendelkezik, illetve a kért támogatást milyen részcélokra kívánják felhasználni.

Pályázni kizárólag az e célra szolgáló űrlap kitöltésével lehet, melyen a részletes pályázati feltételek és követelmények megtalálhatók. Feltétel, hogy a pályázók rendelkezzenek az építkezéshez, épület- és telekvásárláshoz szükséges beruházási forrásokkal ill. ennek esélyével (pl. máshol folyamatban lévő pályázat, melynek eredményéről a pályázó legkésőbb 2002. május 15-ig értesítést küld). További feltétel, hogy az építménynek és udvarának legkésőbb az új funkció elnyeréséig meg kell felelnie a hatályos jogszabályok akadálymentességi előírásainak, azaz, hogy kerekesszékkel vagy egyéb segédeszközzel akadálymentesen megközelíthetők és a rendeltetésüknek megfelelően használhatók legyenek. /253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 104. § 1. és 9. bekezdés/.A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje: 2002. július első fele

Programvezető: