Logo.gif (28367 bytes)  INFORMÁCIÓS JOGOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÓDSZÁM:
581

Vissza a programok felsorolásához

Beküldési határidő 2002. október 10-én lejárt

A pályázat célja A pályázat azon civil szerveződéseket és nonprofit szervezeteket kívánja támogatni, melyek elősegítik, hogy az emberek kiismerjék a hagyományos és az új információ- és adatkezelési technológiák előnyeit és veszélyeit, ismerjék jogaikat, jogérvényesítési lehetőségeiket, s az ezt elősegítő technológiákat.

A pályázók köre Civil szervezetek, alapítványok, egyesületek, öntevékeny csoportok, továbbá nonprofit és regionális műsorszórók, internetes folyóiratok, valamint az új számítógépes és hálózati médiumok.

Nem pályázhattak:

 • üzleti vállalkozások (kivéve, ha a fenti tevékenységek valamelyikét a pályázó gazdasági társaság formájában végzi)
 • nyomtatott sajtó

Pályázati kategóriák: A pályázat körébe tartozó /jog/területek az internetes hálózati világban, és azon kívül:

1.  információs önrendelkezés (adatvédelem)
2. információszabadság (a közinformációkhoz való hozzáférés, a közinformációk közérthetővé tétele)
3. lehallgatás, lehallgathatóság, illetve "a kódolás joga"
4. a copyright és az új információs technológiák kapcsolata
5. a fogyasztók és választók befolyásolása, üzleti, politikai, ideológiai direkt marketing

A fenti pályázati kategóriákban elsősorban a következő tevékenységeket támogatja a szakkuratórium:
 • ismeretterjesztés, tájékoztató kiadványok készítése
 • kapcsolatok kiépítése, tapasztalatcsere hazai és nemzetközi szervezetekkel (külföldi kiutazás támogatására nem lehet pályázni, külföldi szakértők meghívására igen, amennyiben a szakértő előadást tart nyilvános rendezvényen)
 • vitafórumok, hírlevelek, nyilvános dokumentációk létrehozása és működtetése
 • műsorok készítése
 • jogsegély, tanácsadás és ennek széleskörű elérhetővé tétele
 • esetek gyűjtése, feldolgozása, nyilvánossá tétele
 • etikai kódexek, megállapodások létrejöttének elősegítése
 • jogérvényesítésre alkalmas új információs technológiák használatának oktatása, elterjesztése, más, a pályázat céljainak megvalósulását elősegítő elképzelések

A programban nem kérhető támogatás Internet-hozzáférésre, illetve tárgyi eszközökre

Nem tartozik a pályázat körébe a hagyományos műfajok szerzői jogi és a sajtószabadságot érintő problémáival kapcsolatos tevékenység támogatása.

Az elbírálásnál előnyt élveznek :

 • azok a pályázók akik/amelyek a nyilvánosság érdekében kifejtett tevékenységüket maguk is nyilvánosan végzik. (e-mail cím feltétel, honlap előny.)
 • azok a pályázók, akik/amelyek a következő technológiák, eljárások használatát elősegítő pályázati programot nyújtanak be:
  PET (Privacy Enhancing Technologies), közérdekű adatbázisok használatát elősegítő technológiák, az (elektronikus) információszabadság gyakorlását elősegítő technológiák, anonim remailer-ek, proxy szerverek stb.

 • A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje: 2002. novemer

  Programvezető: Tóth Viktória  mail.gif (1194 bytes)