Logo.gif (28367 bytes) EMBERI JOGI ÉS KORRUPCIÓ-ELLENES PROGRAM KÓDSZÁM:
550
adatlap.jpg (2899 bytes)
kerdoiv.jpg (3345 bytes)

Vissza a programok felsorolásához

Beküldési határidő  2002. április 5.

A pályázat célja A Soros Alapítvány és a Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány (OSI Open Society Institute, Budapest) jogi programja, az Alkotmány- és Jogpolitikai Intézet (COLPI Constitutional & Legal Policy Institute, Budapest) közös programjának célja az alapvető emberi jogok és a személyiségi jogok érvényesítésének elősegítése, a modern demokratikus intézményrendszer kialakulásának és megerősödésének előmozdítása, valamint a korrupció - természetéből adódóan láthatatlan - szerkezetének feltérképezése, a közélet átláthatóvá tétele és a korrupció ellen folyó harc aktív résztvevőinek támogatása.

A pályázók köre

Oktatási intézmények és nem állami szervezetek.A pályázattal támogatni kívánt tevékenységek:
  •  Nő- és gyermekjogvédelem;

  • Rendőrségi projektek;

  • Jogklinikák;

  • Bírák képzése;

  • A kötelező tartózkodási helyen és idegenrendészeti őrizetben lévő külföldiek emberi jogainak védelme;

  • Korrupció ellenes projektek, különösen

  • a hatályos jog elemzése

  • a közigazgatási és bírósági eljárások, a rendőrségi tevékenység és a büntetés

  • végrehajtás transzparenciája

  • tényfeltáró, oknyomozó újságírás

A támogatott tevékenységeknek 2002. június 1. és 2003. augusztus 31. között kell megvalósulniuk. Több éves vagy folyamatos tevékenység esetén jelen pályázatban csak az erre az időszakra eső költségek fedezete kérhető.

Az elfogadott pályázatokat a Soros Alapítvány és az OSI COLPI 50-50 %-ban támogatja.

Ha a pályázó intézmény/szervezet általános működési költségeinek fedezetét is igényli a pályázatban, a kiíró szervezetek a döntésnél figyelembe fogják venni a más (akár másik Soros alapítványi pályázati) forrásból e célra fordítható támogatást.


A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje:  2002. május vége

Programvezető:   Geszti Judit mail.gif (1194 bytes)