Logo.gif (28367 bytes) KÖNYVTÁR-TÁMOGATÁSI PROGRAM KÓDSZÁM:
437

Vissza a programok felsorolásához

Beküldési határidő  2002. április 22-én lejárt

A pályázat célja Közösségi szolgáltatások nyújtásának támogatása a községi könyvtárakban.

Helyzetükből adódóan a kis településeken működő könyvtárak egyszerre töltenek be klasszikus könyvtári funkciókat és teremtenek lehetőséget a közösségi élet különböző formáinak gyakorlására. Ez utóbbiban kíván a Soros Alapítvány jelen pályázati programja segítséget nyújtani.
Az Alapítvány támogatja a községi könyvtárakat az információs források létrehozásában, a civil fórumok megteremtésében, a barátságos környezet kialakításában. Támogatja a szabad véleménycserék megszervezését, melyeknek a könyvtár ad helyet és teret, valamint a könyvtárak kapacitásának jobb kihasználását (pl. nyitvatartási idő meghosszabbítását).

Előnyben részesülnek
. a több könyvtár együttműködésével létrehozott közös kistérségi pályázatok
. azok a programok, amelyek megvalósításába a helyi társadalom széles körét bevonják
. ahol -igény esetén- a Soros Alapítvány egyéb programjának is helyet biztosítanak
. a saját és további forrásokat is bevonó pályázatok.


A pályázók köre Pályázhatnak mindazon községi könyvtárak, amelyek a nyilvános könyvtárak jegyzékében szerepelnek, és függetlenített könyvtáros látja el a munkát.


A tervezett keret: 5 millió forint

A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje: 2002. június 30.


Programvezető: Szőke Katalin  mail.gif (1194 bytes)