555
EURÓPAI UNIÓS INFORMÁCIÓS ÉS PÁLYÁZATI TANÁCSADÓ PROGRAM HAZAI NGO-K RÉSZÉRE

GYakran
Istmételt Kérdések

mail2.gif (1311 bytes)

PÁLYÁZAT

KÉRDÉSEK

VÁLASZOK

Egyesületünk támogatásban részesül a Miniszterelnöki Hivataltól Civil Ház programjának lebonyolításához. A Civil Házak jelenleg információszolgáltatással, tanácsadással és infrastruktúra biztosításával segítik megyei szinten a civil szervezeteket.

Kérdés: Ez kizáró okot jelent ennél a pályázatnál?

 

A Soros Alapítvány pályázatának elsődleges célja az állami támogatásban nem részesülő civil szféra segítése, ezért nem támogatja azokat a szervezeteket, amelyek "hasonló célra korábban állami forrásokat kaptak".

Ha a MEH Ön által említett támogatását közvetlenül Egyesületük kapta, akkor a szervezet nem tartozik a Soros Alapítvány által preferáltak közé. (Kivéve, ha a támogatás célja ténylegesen eltér a jelen pályázatétól. Ebben a kérdésben azonban én nem tudok dönteni, hiszen Ön ismeri a Civil Ház konkrét céljait, tevékenységét.)
Azonban ha a MEH korábbi támogatása a Civil Ház részére szólt, akkor az egyesület pályázhat a Soros Alapítványhoz. Ebben az esetben ügyeljenek arra, hogy az esetleges partnereik között ne szerepeljen olyan szervezet, amely korábban akár közvetlen, akár közvetett módon hasonló célú állami támogatásban részesült.

A “kizáró ok” tehát csak a közvetlenül állami támogatásban részesült szervezetre vonatkozik, amely az állami támogatást hasonló célra kapta. Nem gondolom azonban azt, hogy a szabályt nagyon mereven alkalmaznák. Azt az alapelvet kell szem előtt tartani, hogy valóban a más forrásokból nem részesülő non-profit szervezeteknek kíván a Soros Alapítvány segítséget nyújtani.

A pályázati kiírásban szereplő "NGO" rövidítés számomra nem érthető, ezért kérem írja meg, hogy mit takar a rövidítés! A pályázattal kapcsolatosan még azt szeretném megtudni, hogy egy önkormányzati társulás részt vehet-e a pályázatban, mint Térségi Iroda üzemeltetője?  

Az „NGO” az angol „non-governmental organisation”, vagyis „nem-állami szervezet” kifejezés rövidítése. Azok a nem-kormányzati tulajdonú, irányítású szervek sorolhatók ide, amelyek a társadalom érdekében fejtik ki (alapvetően nem nyereség-orientált) tevékenységüket. Az önkormányzatok nem tartoznak ide, de véleményem szerint az önkormányzati társulás pályázhat, amennyiben „hasonló célra korábban állami forrást nem kapott.” A pályázat során szükség lesz a társulás regisztrációs számára (TÁKISZ, FVM), mely igazolja, hogy valóban nem-kormányzati szervezetről van szó.
Azt szeretném kérdezni, hogy a Közhasznú Társaság ebben az esetben civil szervezetnek számít-e?

Igen, a Közhasznú Társaság civil szervezetnek minősül, hiszen nem állami szervezet, és a társadalom érdekében kifejtett tevékenységét vagyonszerzési cél nélkül végzi.

A pályázat során kizáró ok az lehet, ha a szervezet korábban hasonló célra állami támogatásban részesült.

Azután érdeklődöm, a pályázaton eséllyel indulhat e olyan szervezet, amely eddig még nem működő, teljesen újonnan kidolgozott programmal pályázik, vagy csak már ilyen tevékenységet folytató egyesületek pályázhatnak.

Természetesen eséllyel indul minden szervezet, amely a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelel. Az elbírálás során az elsődleges szempont nem a pályázó referenciamunkáinak értékelése lesz. Kétségtelen, hogy ezt is számításba vesszük, de a pályázat során kidolgozott szolgáltatási modul minősége sokkal nagyobb súllyal fog szerepelni az értékelési szempontok között.

Hogyan értelmezzem a kérdőív 6. pontját? A Soros egészségügyi program és a Soros roma jogvédelem és közösségi rendezvények a vagy b kell, hogy legyen?

A Magyar Soros Alapítvány által nyújtott korábbi támogatásokat az adatlap 9. pontjánál kell felsorolni. A kérdőív 6. pontja azokra a támogatásokra vonatkozik, amelyeket más intézményektől kapott korábban a szervezet. (Természetesen az állami támogatások nem tartoznak ide, hiszen nem vehet részt a pályázaton olyan szervezet, amely hasonló célra korábban már állami támogatásban részesült.)

A pályázati kiírásban szerepel egy megjegyzés a második fordulóban nyertesekkel kapcsolatban, hogy "szolgáltatási csomagjaikat megvalósíthatják, egy országos szolgáltatási hálózat keretében."

Az egyesületünk egy  Dél-alföldi Civil Információs Együttműködési Hálót  információ-szolgáltató és gyűjtő rendszert tervez, melyhez egy civil honlap és egy civil adatbázis is csatlakozna.

Ezzel a programmal szeretnénk pályázni.

A kiírás szerint ezt a programtervet csak akkor tudnánk benyújtani, ha országos szintűre emeljük a programunkat?

Köszönjük kérdését. A leírtak alapján programjukkal bátran pályázhatnak a Magyar Soros Alapítványhoz. Nagyon jó, hogy célcsoportjuk egy egész régiót lefed. Ez mindenképpen előnyös lehet az elbírálás során. A kiírásban szereplő országos szolgáltatási hálózat természetesen nem azt jelenti, hogy Önöknek egyedül kell ezt megvalósítani. Amennyiben a pályázati anyagukban vállalják a más területi egységekkel, más szektorokkal való együttműködést, és nyitottak arra, hogy szolgáltatási rendszerüket beillesszék egy országos hálózatba, akkor ez már elegendő a kiírási feltételek teljesítéséhez. Tehát nincs szükség arra, hogy programjukat országos szintűre emeljék.

A program kidolgozása során arra ügyeljenek, hogy a partnerszervezetek között ne szerepeljen olyan NGO, amely korábban már kapott állami forrásokat hasonló célra. (Az állami forrás csak akkor kizáró ok, ha valóban hasonló célra kapták.)

Tiszteletem! Egyesületünk kistérségi feladatokat lát el. Fontosnak tartjuk a kistérség önkormányzatainak, civil szervezeteinek, kis és középvállalkozóinak, mezőgazdasági őstermelőinek Eu-s információkkal való folyamatos ellátását és felkészítését, mivel a csatlakozás után ebben az álapotukban rendkívül sebeszhetőek lesznek, s félő, hogy hasonlóan más térségekben, egyfajta gazdasági - társadalmi összeomlás következhet be.

Kérdésem: Mivel célunk ennek megakadályozása, szeretnénk e pályázat nyújtotta lehetőségeket is megragadni.

A leírtak alapján egyesületünk pályázhat-e, hogyan pályázzunk, vagyis milyen mellékletek kellenek, adatlap, stb, hol tölthető le?

A leírtak alapján egyesületük pályázhat. Kérem, hogy vegyék figyelembe a kiírásban szereplő kritériumokat: nem derül ki a leveléből, hogy kaptak-e korábban hasonló célra állami támogatást… ez kizáró ok lehet.

Mellékeltem küldöm Önnek a pályázati kérdőívet és az adatlapot, de ezeket le is töltheti a következő címen: www.soros.hu/2001/555.htm (jobb felső sarok)

A pályázat során szükséges dokumentumok (1 eredeti és 8 másolat): pályázati kérdőív és pályázati adatlap; egyesületük, és tevékenységük bemutatása; pályázati programjuk részletes leírása; költségvetés; egyesületük bírósági bejegyzésének másolata; 2000. évi éves jelentés; éves mérleg másolata; a célcsoportként megjelölt szervezet támogató nyilatkozata, vagy egy közös szándéknyilatkozat.

A pályázati kérdőív végén talál majd egy útmutatót a pályázat megírásához, és ott megtalálja a szükséges mellékletek részletes leírását is.

Lenne egy kérdésem: Az összeg határ, vagyis milyen tól-ig összeg igényelhető? Valamint önerő szükségeltetik-e?

A pályázat kétfordulós. Az első fordulóban egy koncepciót kell kidolgozniuk. Ez egy átfogó terv legyen arra vonatkozóan, hogy majd milyen szolgáltatást szeretnének megvalósítnai. A Soros Alapítvány célja az, hogy minél több jó pályázat szülessen, ezért már magát a pályázatírási folyamatot is támogatja. Így azok a pályázók (pályázónként 1 fő), akiknek az első fordulóban benyújtott tervét a bírálók ígéretesnek találják, részt vesznek egy belföldi kurzuson és egy külföldi tanulmányúton. Az itt szerzett tapasztalatok felhasználásával és legfeljebb 500 ezer Ft támogatással kell elkészíteni a konkrét szolgáltatás megvalósításáról szóló pályázati anyagot. Tehát az első fordulóban kapható támogatás azt a célt szolgálja, hogy minél jobb pályázatok készüljenek. Vagyis az elnyerhető pár százezer (legfeljebb fél millió) forintos támogatást csak a pályázatírás konkrét költségeire lehet fordítani: rezsi, utiköltség, adatvásárlás, papírok, igényfelmérés, stb. Az első fordulóban tehát ezeket a költségeket kell részletezni. A szolgáltatás megvalósítására a második fordulóban legfeljebb 4 millió Ft támogatás nyerhető. Erről az első fordulóban nem kell részletes költségtervet beadni.

A pályázatírásnál nem szükséges saját forrás (önerő) feltüntetése. Ha mégis van ilyen, akkor a pályázati kérdőíven is feltüntetett költségvetési minta alapján kérjük azt megjelölni.

Az lenne a kérdésem, hogy lehet-e pályázni egy bizonyos szakterületen működő tanácsadó szolgálattal, vagy ennek a szolgáltatásnak minden területet fel kell ölelnie, amire csak pályázni lehet? Továbbá az esetlegesen elnyert támogatás az iroda felállítására és működtetésére is szolgál, vagy a továbbiakban lesznek-e újabb lehetőségek a fenntartására?

A pályázat során több témában lehet pályázni:

  • EU és hazai partnerkereső szolgáltatások NGO-knak

  • EU és pályázati tanácsadó szolgáltatások NGO-knak

  • EU és egyéb pályázatfigyelő és pályázatírási szolgáltatások NGO-knak

Ezek közül természetesen elegendő egyet kiválasztani, nem kell valamennyi témát felölelnie a pályázati anyagnak. A lényeg az, hogy az Önök által beadott program teljes, önmagában is értékelhető legyen.

Az Önök által működtetett tanácsadó szolgáltatás ettől függetlenül még más területekre is kiterjedhet.

Az első fordulóban elnyert támogatást azonban teljes egészében a pályázat kidolgozására kell majd fordítani (rezsi, útiköltség, igényfelmérés, stb.), tehát az iroda felállítására az Alapítvány itt nem nyújt támogatást. A pályázat második fordulójában van lehetőség infrastrukturális beszerzésekre fordítani az elnyert összeget. (De itt sem az iroda felállításáról, hanem kisebb beszerzésekről van szó). Az Alapítvány már működő szolgáltatóktól vár szolgáltatásokat, nem célja egy új iroda felállításának támogatása.

Az IKB egyesületi számítógépes támogatási pályázatán a rendszerhez csatlakozó 168 szervezet indult, hogy a rendszer működtetéséhez szükséges infrastruktúrát előteremtse. A pályázaton a szervezetek 40%-a nyert (63).

Az együttműködésünk következő állomásaként a Civil Házzal közösen elkezdtük az adatbázis létrehozását.

A DARISZI az ifjúsági szervezetek elérésében segédkezik, valamint az információs rendszer, az ifjúságot érintő részeit koordinálja és hozzáférést nyújt az ISM által működtetett rendszerekhez.

A kérdésem az lenne, hogy A Civil Ház és a DARISZI megjelenhet-e valamilyen formában a pályázatban?

Tehát a két társszervezet megjelenhet-e mint segítő, mint mondjuk a szaktanácsadásban segédkező szervezet, vagy abszolút, semmilyen formában nem?

Arról, hogy kivel szeretnének együtt pályázni, természetesen Önök döntenek. Azonban a Civil Házak nagyon sok állami támogatást kaptak munkájukhoz, és a pályázat során kizáró okként szerepel, ha a pályázó korábban hasonló célra állami forrásban részesült. Ez a kitétel a partnerszervezetekre is vonatkozik. Véleményem szerint rontja az esélyeit, ha a partnerszervezetek között a Civil Ház is szerepel..

Eddigi tevékenségeink: Természetes gyógymódok, kezelések (agytréner, kineziológia, egészséges alvás, egészséges táplálkozás...), Pénzkereseti - Számítéstechnikai studió (számítógép használat és tanfolyamok szervezése), Jogi tanácsadás, Szépségápolás (tevékenység és oktatás), Fénykép és videokészítés, Tehetségkutatás, azok támogatása, Képességfejlesztés gyermekeknek.

További terveink (ez szerepelne a pályázatban): Kis- és középvállalkozások számára Üzleti terv összeállítása, EU csatlakozáshoz szükséges ismeretek terjesztése, Partnerközvetítés (EU és hazai cégekkel), Pályázatfigyelés (EU és hazai pályázatok), Fejvadász tevékenység.

A kérdések :

- Ez a pályázat ilyen jellegu tevékenységek ösztönzésére készült?

- Van-e valamilyen tevékenységi kör, amelyet esetleg bele kellene venni a pályázatba (kimaradt, de jó lenne, ha benne lenne)?

Mennyire fontosak a partnercégek nyilatkozatai (, milyen súllyal esneklatba)?

A pályázat civil szervezeteknek nyújtandó szolgáltatásokhoz ad támogatást. Azok a szolgáltatások, amelyeket Ön a terveik között említ (EU csatlakozáshoz szükséges ismeretek terjesztése, Partnerközvetítés, Pályázatfigyelés) beleillenek a támogatandó témákba, de a leveléből nem derül ki egyértelműen, hogy ezt csak kis- és középvállalkozások számára nyújtják-e, vagy civil szervezeteknek is. Ez utóbbi esetben bátran pályázhatnak.