Logo.gif (28367 bytes) KÖNYVTÁR-TÁMOGATÁS KÓDSZÁM:
437

Vissza a programok felsorolásához

Beküldési határidő 2000. október 30-án lejárt

A pályázat célja

Az egészségkárosodottak könyvtári ellátásának elősegítése, az egészségkárosodottak könyvtári ellátását megteremtő új szolgáltatások megszervezésének támogatása.


A pályázók köre Megyei és városi könyvtárak, kulturált helybenolvasási lehetőséggel rendelkező községi könyvtárak.

A pályázni lehet
  • Braille (pont) írású könyvek és hangoskönyvek beszerzésére. Előnyben részesülnek azon könyvtárak, amelyek a település szociális gondozói hálózatával együttműködve vállalják a vak és gyengénlátó lakosok számára a Braille, vagy a hangoskönyvek házhoz szállítását.
  • Különböző optikai nagyítók beszerzésére, mellyel a gyengénlátók helyben olvasását segíthetik elő. Ezekből a könyvtár olvasóközönségének ismeretében több példány és többféle méret is pályázható.
  • Videó-nagyítók beszerzésére.
  • Olvasógépek (könyvtáranként 1 db) beszerzésére, melyek könyveket, újságokat és minden más nyomtatott, valamint elektronikus szöveget a vakok számára beszéddé alakítanak át.
  • Könyvtáranként maximum 2 db kerekes szék beszerzésére pályázhatnak azok a megyei és városi könyvtárak, ahol a mozgáskorlátozottak akadálymentesen tudnak közlekedni, s így elősegíthetik a mozgáskorlátozottak könyvtáron belüli közlekedését.

A támogatás révén beszerezni kívánt dokumentumok és eszközök árához a pályázó könyvtárnak vagy a könyvtár fenntartójának 50%-kal hozzá kell járulnia. Ez alól kivételt egyedül az olvasógépek jelentenek, amelyek esetében 10% önrész szükséges.


A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje 2001. január 31.

Programvezető: Arnold István  mail.gif (1194 bytes)