15.jpg (4210 bytes)

KIÁLLÍTÁSOK

Helyszín
ELTE TTK

Budapest XI. Pázmány Péter sétány 1/A.

Időpont:
1999. június 23-27.

Vissza a nyitólapra Budapesti programok Térkép
15 év fotókiállítása

Főbejárati
folyosó

Válogatás a Soros Alapítvány 15 éves fennállása során készült fotókból.

Az Alapítvány volt külföldi ösztöndíjasainak képző- és iparművészeti alkotásai

B
kiállítóterem

Kiállítók: Ádám József, Bartek Péter Pál, Bálint Csilla Cecília, Csilléry Orsolya, Domián Gyula, Dvorszky Anikó, Galambos Éva, Galla Ágnes, Góra Orsolya, Havas Bálint, Jovánovics Tamás, Karmanóczki Katalin, Kárpáti-Rácz Judit, Kecskés Orsolya, Koltai Emese, Kurdi Zoltán, Lakner Antal, Lázár Kata, Lelkes László, Máhr Adrienn, Máhr Szilvia, Mester Enikő, Mihalkovics Edina, Molnár Jacqueline, Nagy Fruzsina, Nagy István, Páger Bernadett, Paál Zsuzsanna, Szabó Ábel, Szász Regina, Szentiványi-Székely Enikő, Szigeti Károly, Szilágyi Csaba, Szolanics Elvira, Tibor Zsolt, Varga Gábor, Verbőci Patrícia, Vincze Éva, Zsarnóczky Krisztina
Színháziplakát-kiállítás

B kiállítóterem előtti folyosó

A kiállítást a stúdiószínházi produkciók létrehozását támogató pályázaton nyertes előadások plakátjaiból állította össze a Soros Alapítvány. Létrehozásához az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet nyújtott segítséget.
Papír- és könyvrestaurálási kiállítás

h
előtér

A kiállítás ízelítőt kíván adni a Restaurálási program által 1995 óta támogatott munkákból. A kiállított dokumentáción látható munkafolyamatot az Országos Széchényi Könyvtár - Soros Könyvrestaurátor Műhely végezte el. A papírrestaurálási pályázat során múzeumok, levéltárak, könyvtárak és egyéb gyűjtemények pályázhattak felbecsülhetetlen értékű, pótolhatatlan dokumentumaik OSZK-Soros Könyvrestaurátor Műhely általi restaurálására, 1998-tól pedig már a pályázó gyűjtemények maguk dönthetik el, hogy kivel szeretnék elvégeztetni a restaurálási munkát.
Könyv- és lapkiállítás

j
kiállítóterem

A kiállításon látható több száz könyv megszületését a Soros Alapítvány támogatta - 1995-ig direkt módon, a szerzői honoráriumok és/vagy nyomdaköltségek fedezésével -, majd 1996-tól kezdve az ún. Olvasóbarát könyvtámogatási program előfinanszírozási rendszerében a kiadóktól megvásárolt köteteket - a könyvtárosok körében végzett közvéleménykutatás eredményei alapján - meghatározott példányszámban eljuttatta az ország több ezer könyvtárába. A kiállításon bemutatott folyóiratok megjelenését az Alapítvány mintegy tíz éve támogatja, mint olyan értelmiségi közvéleményformáló fórumokét, amelyek szellemiségükben a nyitott társadalom célkitűzéseit tükrözik, s amelyek a nyílt vita, a szólásszabadság, a liberális véleményalkotás elkötelezettjei, illetve a legmagasabb színvonalon közölnek szépirodalmat vagy folytatnak tudományos ismeretterjesztést.
Kiállítás fogyatékossággal élő alkotók munkáiból

h
előtér

"Minden ember egyenlő az emberségben és minden ember - akár fogyatékos, akár nem az - arra hivatott, hogy saját tehetségét, személyiségét, ajándékait kibontakoztassa." - olvashatjuk a kiállításon szereplő egyik csoport bemutatkozó szövegében. Kiállító szervezetek: Bárka Alapítvány, Dunaharaszti; Hallássérültek Kultúrájáért Alapítvány Látássérültek Speciális Szakiskolája, Budapest; Nyitott Kapu Mobil Art Galéria Alapítvány; Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület; Békés Megye Képviselőtestülete Egyesített Gyógypedagógiai és Gyermekvédelmi Intézet, Tarhos.
Az intézeti élet változóban - fényképkiállítás

Gúla aula
(Harmónia terem)

Kallus György és Szaffner Gyula 1996 és 1998 között az Alapítvány Kitagolás programja keretében készült fotói betekintést adnak az értelmi fogyatékossággal élő emberek élet- és lakáskörülményeinek alakulásába a tartós bentlakást biztosító különböző intézményekben, a hagyományos intézetektől a kiscsoportos lakóotthonokig.
Egyenjogú korosztályok - Mindenki társadalma, építészhallgatók tervpályázatainak kiállítása
j
kiállítóterem
Az Egyesült Nemzetek 1999-re meghirdette az Idősek Nemzetközi Évét. Ebből az alkalomból a New York-i Open Society Institute és az International Council for Caring Communities - ICC (Gondoskodó Közösségek Nemzetközi Tanácsa) az ENSZ egyik, a lakosság elöregedésével és annak településügyi következményeivel foglalkozó programjával együttműködve, az Association of Collegiate Schools of Architecture támogatásával pályázatot hirdetett Közép- és Kelet-Európa, valamint a volt Szovjetunió országaiban tanuló építészhallgatók számára. A pályázati felhívás célja, hogy az építészhallgatók - tanáraik segítségével - alkotókészségüket állítsák olyan építészeti tervek kidolgozásának szolgálatába, amelyek a különböző korosztályok harmonikus együttélését, együttműködését segítik elő, és különösen nagy figyelmet szentelnek az idős emberek szükségleteinek kielégítésére. A kiállításon a magyar pályázók tervpályázatai láthatóak.